< Development
Revision as of 10:41, 11 January 2008 by Ozzi (talk | contribs)

Development/Tutorials (fi)


Development/Tutorials


Täältä löytyvät ohjeet ovat nopein tapa saada selville, mitä KDE tekee ja kuinka se tekee. Tässä on luettelo tällä hetkellä käytettävistä opastusohjeista KDE4:lle. Materiaali KDE3:lle ja KDE2:lle löytyy tämän sivun lopussa.

Perehdytys KDE 4 ohjelmointiin

Kiinnostaako sovellusten kehittäminen KDE 4:lle? Tämä ohjesarja on tarkoitettu KDE-ohjelmointia aloitteleville.

Hei maailma!
Perehdyttäminen KDE4-ohjelmoinnin alkeisiin
Main-ikkunan luonti
Tämä ohje opettaa tärkeimmän taikatempun: main-ikkunan tekemisen.
KActions ja XMLGUI
Kuinka valikkoihin ja työkalupalkkeihin lisätään toimintoja.
Tallettaminen ja Avaaminen
Kuinka tallentaa tiedostot sekä kuinka avata ne.

Perusteet

Sovelluksen siirto
Opaste sovellusten siirtoon Qt3/KDE3:sta Qt4/KDE4:een
CMake-perehdytys
Kuinka käyttää KDE4:n käyttämää CMake-rakentamisjärjestelmää.
Yleiset ohjelmointivirheet
Tässä esitellään yleisiä virheitä, joita tehdään Qt- ja KDE-sovellusten kehittämisen aikana ja opastetaan välttämään ne..
Käytetään Qt Designer-ohjelmaa käyttöliittymien luomiseen
Kuinka UI-tiedostoja luodaan Qt Designer -ohjelmalla ja kuinka ne integroidaan KDE-ohjelmaan.
Käytetään komentorivivalitsimia
Komentoriviargumentit haetaan ja käsitellään helposti KDE:n komentoriviargumenttiluokilla.

Testaus ja virheenjäljitys

Sovelluksesi virheenjäljitys
Vihjeitä, työkaluja ja tekniikoita sovellettavaksi virheiden jäljittämiseksi KDE-sovelluksesta
Kirjoitetaan yksikkötestejä Qt4:lle ja KDE4:lle QTestLib-ohjelmalla (Alkuperäinen linkki)
Brad Hardsin opas, joka esittää kuinka kirjoittaa yksikkötestejä käyttäen QTestLib-kehystä. Opas perustuu esimerkkeihin, ja sitä kehitetään yhä.
Puoliautomaattinen tapa havaita koodivirheet
Tekniikoita, joita käytetään virheiden havaitsemiseen KDE-koodissa

Konfiguraatiotietojen hallinta KConfig-ohjelmalla

KConfig-perehdytys
Yleiskatsaus KConfig-luokista ja kuinka niitä käytetään sovelluskoodissasi
KConfig XT-käyttö
Opastusohjelma siitä kuinka käytetän tehokkaasti KConfig XT-kehystä.
KConfig-tiedostojen päivitys
Opastus päivitysskriptin kirjoittamiseksi. Päivitysskripti pitää sovelluksesi asetustiedostot yhdenmukaisena jo olemassa olevien asetustiedostojen kanssa

Palvelut: Sovellukset ja lisäosat

Services-palvelukehysperehdytys
Yleiskuva Services-palvelukehyksestä KDE:ssa ja mitä se tarjoaa sovelluskehittäjälle. Kattaa järjestelmäkonfiguraatiovälimuistin (SyCoCa), lähdedatatiedostot ja mitä indeksoituja tietoja voidaan käyttää.
Services-palvelujen löytäminen käyttäen Trader-kyselyjä
Kuinka löytää palveluja, kuten lisäosat tai mime-tyypit, jotka on indeksoitu SyCoCa:ssa käyttäen Trader-kyselysyntaksia
Luodaan ja ladataan lisäosia käyttäen KService-palvelua
Opi kuinka määritellä räätälöityjä lisäosatyyppejä, löydetään asennettuja lisäosia (mukaan lukien kolmansien osapuolien lisäosat) ja lataa ne helpolla tavalla ja siirettävässä muodossa KService-palvelua käyttäen.

Lokalisointi

Unicode-perehdytys
Perehdytys Unicode-merkistöön sekä Unicode-datan käsittelyyn KDE-sovelluksissa.
Sovellusten kirjoittaminen lokalisointi mielessä
Tämä opas kertoo, mitä lokalisointi on, miksi se on tärkeää ja kuinka taataan, että sovelluksesi on valmis lokalisoitavaksi. Välttämätöntä luettavaa kaikille sovelluskehittäjille.
Yleisten lokalisoitinkuoppien välttäminen
Monet yleiset virheet estävät sovellusten oikean lokalisoinnin. Selvitä tästä oppaasta mitä nämä virheet ovat, ja kuinka vältät ne.
KDE:n lokalisointimoduulin rakentaminen
Tämän oppaan avulla opit rakentamaan ja asentamaan kielituen KDE:n lokalisointi(l10n)moduulista, mikä on hyvä ajatus KDE-pääsovellusten kanssa työskennellessä. Tekemällä niin voit testata sovellustasi toisella kielellä ja paikantaa ongelma-alueet.
Sisällytä i18n rakentamisjärjestelmään
Kun sovelluksesi on vihdoin valmis lokalisoitavaksi, seuraava vaihe on taata, että käännöstiedostot rakennetaan automaattisesti ja pidetään ajan tasalla. Tämä ohje kattaa välttättömät CMakeFiles.txt-lisäkset samoin kuin jakeluprosessin, jonka tuloksena ovat sovelluksesi sanomaluettelot.
Yleiset i18n-haasteet ja -ratkaisut
Tämä opas käsittelee yleisiä lokalisointiongelmia: käsikirjojen kääntämistä, vanhentuneiden .po-tiedostojen yhdistelemistä ja käsittelemistä, versiojäädytyksiä, muilla kielillä kuin englanti koodaamista, riippumattomien julkaisujen luomista, sekä sovellusten siirtämistä KDE-moduulien välillä.
Semanttiset sanomamerkinnät
Yhdenmukaisen esityksen takaamiseksi ja sanomien paremman merkityksen ymmärtämiseksi sovelluksissa voidaan liittää sanomiin semanttinen merkintä käyttäen KUIT-järjestelmää. Tämä opas esittää, kuinka tämä järjestelmä toimii.
Automatisoitu i18n-kooditarkistus
Krazy-kooditarkistin etsii KDE:n koodia ja ilmoittaa yleisistä i18n-erehdyksistä.

Dokumentaatio

API-dokumentaatio
Tämä opas esittää, kuinka API dokumentoidaan oikein.
Man-sivut
Kirjoitetaan ja luodaan käsikirjasivuja.

Sovellusautomaatio ja skriptaus

D-Bus

D-Bus-perehdytys
Suoraan etenevä perehdyttäminen ydinkonsepteista D-Bus:ssa sovelluskehittäjän näkökulmasta, tämä opastusohje kattaa sen mitä D-Bus on ja kuinka sovelluksen voivat käyttää sitä.
Haetaan D-Bus rajapintoja
Vaiheittain etenevä opas D-Bus-metodien kutsumisesta ja kytkeytymisestä D-Bus-signaaleihin käyttäen QtDBus-väylää.
Intermediate D-Bus
Tips to make use of QtDBus when faced with problematic real-world interfaces.
Luodaan D-Bus-rajapintoja
Learn how to expose functionality in your application by creating and using custom D-Bus interfaces. Covers generating the XML descriptions, instantiating interfaces at run time and setting up the build system with CMake.
D-Bus-automaattikäynnistyspalvelut
Turn your application into a D-Bus autostart service with this tutorial. This D-Bus feature, also known as "D-Bus service activation", will ensure that even when your application isn't running that D-Bus calls made to it will work by relying on the D-Bus daemon itself to start your app if and when needed.
Porting from DCOP to D-Bus
Port your applications from DCOP to D-Bus with this handy guide.

Konqueror

Luodaan Konqueror-palveluvalikoita
Tämä opastusohje näyttää, kuinka luoda mime-tyyppikohtaisia toimintoja Konquerorin asiayhteysvalikossa (tunnetaan myös nimellä "palveluvalikot").

Kross

Kross-perehdytys
Perehdytys Kross-skriptauskehykseen.
Hei maailma!
Ensimmäinen sovellus toimivalla kross-koodilla.
Yhdistetään signaaleja ja Slots Kross:ssa
Yksinkertainen demo-ohjelma objektien signaalien kytkemistä skriptisloteilla
Skriptit Kross-lisäosina
Tämä opastusohje tarjoaa vaiheittaisen esittelyn siitä, kuinka integroida skriptit KDE-sovelluksen lisäosiksi.

KOffice

KOffice-yleiskuvaus
Tämä dokumentti esittää erilaisten KOffice-liitännäisten yleiskuvauksen ja kertoo, mikä on kunkin käyttötarkoitus ja erityisvahvuus. Jos olet aloittelija KOffice-lisäosien kohdalla, kannattaa aloittaa tästä.
Luodaan KOffice Flake-lisäosia
Tämä opas näyttää, kuinka Koffice-sovelluksiin rakennetaan lisäosia, joiden avulla voidaan ODF-dokumentteihin upottaa sisältöä Flaken avulla.
KWord-skriptaus
Tämä opas opettaa kehittämään KWord-skriptejä Pythonilla, Rubylla tai JavaScriptillä käyttäen Krossia.
KSpread-skriptaus
Tämä opas opettaa kehittämään KSpread-skriptejä Pythonilla, Rubylla tai JavaScriptillä käyttäen Krossia.
Krita-skriptaus
Tämä opas opettaa kehittämään Krita-skriptejä Pythonilla, Rubylla tai JavaScriptillä käyttäen Krossia.

SuperKaramba

SuperKaramba-opastusohje
Tämä opastusohje tarjoaa SuperKaramba-yleiskuvan, teematiedostot ja Python-, Ruby- ja JavaScript-skriptauksen.

Haku ja metadata

Strigi

Tiedostoanalysaattorien kirjoittaminen
Tiedostoanalysaattorit poimivat dataa tiedostosta näytettäväksi tiedostovalintaikkunoissa ja tiedostonhallintaohjelmissa. Tällä tavalla kerättyä dataa käytetään myös etsintään tiedostoille. KDE4 sallii useiden analysaattoreiden käytön per tiedostotyyppi. Tämä opas esittää, kuinka voit kirjoittaa uusia analysaattoreita.

Nepomuk

Nepomuk ensi vaiheet
Nepomuk on KDE-kirjasto, joka tarjoaa helpon pääsyn metadataan Nepomuk-KDE-järjestelmässä. Opi kuinka saat sovelluksesi luomaan ja lukemaan metadataa käyttäen Nepomuk-järjestelmää.

Laitteistotietoisuus (Solid)

Solid-perehdytys
Perehdytys Solid-laitteiston havaitsemis- ja vuorovaikutusjärjestelmän käyttöön KDE-sovelluksissa.
Tietoverkkotietojen haku
Kuinka Solid-järjestelmää käytetään tietoverkkotietojen hakemiseen

Multimedia (Phonon)

Phonon
Kuinka käynnistetään multimedia-API:lla

Plasma

Kuinka aloitetaan Plasmoidit
Luo ensimmäinen Plasma-käyttöliittymäkomponenttisi tai Plasmoid, C++:ssa SVG-taustalla, kuvakkeella ja jollain tekstillä.
Kirjoitetaan DataEngine-rajapinta
DataEngine-rajapinnat tarjoavat vakioidun rajapinnan eri data-lähteisiin käytettäväksi visualisoinneille. Opi mitä DataEngine-rajapinta on ja kuinka oma rajapinta kirjoitetaan.
Käytetään DataEngine-rajapintoja Plasmoideissa
DataEngine-rajapinnalla on mahdollista hakea dataa näytölle yksinkertaisella ja vakioidulla tavalla. Tämä opastusohje kattaa aiheen, kuinka DataEngine-rajapintoja käytetään tähän tarkoitukseen Plasmoideissa.
Luodaan Runners-lisäosia
Runners-lisäosat tarjoavat toimintaperustaisen hakutoiminnon Plasma-työtilan "suorita komento"-valintaikkunassa. Mikä tahansa sovellus, joka linkitetään libplasma-kirjastoon, voi käyttää näitä lisäosia.

Kate / Kwrite

Kuinka aloitetaan KTextEditor-lisäosakehitys
Luo ensimmäinen KTextEditor-lisäosasi

Tulostus

Hei maailma!
Perehdytys KDE-tulostusjärjestelmään
Tulostusviestiruutu
Kuinka käytetään KDE-tulostusviestiruutua

Hae uutta kuumaa kamaa

Johdatus uuden kuuman matskun hakemiseen
Johdatus käyttäjäystävälliseen tietoverkkopäivitysjärjestelmään, joka sallii KDE-sovellusten noutaa uutta sovellusdataa ajoaikaisesti käyttäjäystävällisellä tavalla.
Suojattu KNewStuff-verkko (Alkuperäinen linkki)
Opastusohje näyttää, kuinka jakaa resursseja suojatulla tavalla (KDE 3.4 ja myöhemmät versiot). Laatija András Mantia <[email protected]>.

Nopea sovelluskehitys

Python

101 Johdatus signaaleihin ja väleihin
Yksinkertainen johdatus Qt-signaali- ja väliarkkitehtuuriin.

Ruby

KDE Ruby Korundum opastusohje
Antonio Larrosa Jiménez:n kirjoittama Ruby-versio Richard Dalen kirjoittamasta KDE-perehdytyksestä. Katso Ruby-kehittäjien nurkkaus Qt-opastusohjeille ja muille tiedoille.
Qt4 Ruby-opas
Trolltech:n kuuluisa alustava Qt-opas muunnettuna Ruby-perehdytykseksi.

Komentotulkki

KDE-valintaikkunoita käyttävät komentotulkkiskriptit (Alkuperäinen linkki)
Brad Hards:in kirjoittama opas,joka kuvailee kuinka KDE-valintaikkunoita käytetään komentotulkkikripteissä kdialogin avulla.

Muita opastusohjeita

KDE Games-kirjaston käyttö

KStandardGameAction
Käytetään libkdegames-kirjastoa, jotta pelisi sopisi kdegames-standardiin
Parhaat pisteet
Toteutetaan yksinkertainen "parhaat pisteet"-taulukko peliisi
Teemavalitsin
Käytetään libkdegames-kirjaston teemavalitsin valintaikkunaa

2D-tulostus (KPlotWidget)

Using the KDE data-plotting widget
This tutorial introduces KPlotWidget, which is used for 2-D data plotting. It includes information on simple usage of the widget (including adding and modifying data sets, and customizing the plot axes and labels), and advanced customization (including extending the widget through sub-classing).

Oikeinkirjoitus- ja kielioppitarkistus (Sonnet)

Oikeinkirjoitus- ja kielioppitarkistuksen lisääminen KDE-sovelluksiin
Tämä opastusohje esittelee Sonnet-ohjelman ja sen käytön KDE-sovelluksesi kielen korjaamiseen. Sonnet-ohjelman lisäominaisuudet kuvaillaan erillisessä oppaassa.

Pixmap-välimuisti (KPixmapCache)

KDE pixmap-välimuistin käyttö
Tämä opastusohje näyttää kuinka KPixmapCache:lla sijoitetaan SVG-yksikköjen ja muun datan luomia pixmap-kuvia KDE-välimuistiin.

KDE2- ja KDE3-materiaalit

KDE3-opastusohjeet
Nämä ohjeet kattavat KDE3-aiheet.
KDE2-opastusohjeet
Nämä ohjeet kattavat KDE2-aiheet

This page was last edited on 14 July 2012, at 14:34. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.