Development/Tutorials (fa)

‏Tutorialها سریع‌ترین راهی هستند که می‌توانید بفهمید KDE برای شما چه می‌کند و چطور آن‌ها را از KDE بخواهید. این مقاله‌های آموزشی مخصوص KDE4 هستند.

آشنایی با برنامه‌نویسی KDE 4

آیا دوست‌دارید با KDE 4 برنامه بنویسید؟ مخاطبان این سری آموزشی کسانی هستند که به کلی با برنامه‌نویسی KDE آشنا نیستند.

سلام دنیا
آشنایی اولیه با مقدماتی‌ترین مفاهیم برنامه‌نویسی KDE
ساختن پنجره‌ی اصلی
این آموزش٬ جادوی KDE را در ساختن مهم‌ترین چیز در یک برنامه‌ی کاربردی نشان می‌دهد: پنجره‌ی اصلی.
استفاده از KActionها
چگونه گزینه‌های نوارابزار و منو اضافه کنیم.
ذخیره و بازیابی
ضمن اضافه‌کردن قابلیت‌های ذخیره و بازیابی فایل‌ها به برنامه٬ کتاب‌خانه‌ی KIO را معرفی می‌کند.

This page was last edited on 15 July 2012, at 15:46. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.