Development/Tutorials (fi)


Täältä löytyvät ohjeet ovat nopein tapa saada selville, mitä KDE tekee ja kuinka se toimii. Tässä on luettelo tällä hetkellä käytettävistä KDE4-oppaista. Materiaali KDE3:lle ja KDE2:lle löytyy tämän sivun lopusta.

Johdanto KDE 4 -ohjelmointiin

Kiinnostaako sovellusten kehittäminen KDE 4:lle? Tämä ohjesarja on tarkoitettu KDE-ohjelmointia aloitteleville.

Hei maailma!
Johdatus KDE4-ohjelmoinnin alkeisiin
Main-ikkunan luonti
Tämä ohje opettaa tärkeimmän taikatempun: main-ikkunan tekemisen.
KActions ja XMLGUI
Toimintojen lisääminen valikoihin ja työkalupalkkeihin.
Tallentaminen ja avaaminen
Tässä opit, kuinka tiedostoja tallennetaan ja avataan.

Perusteet

Sovelluksen siirto
Opas sovellusten siirtoon Qt3/KDE3:sta Qt4/KDE4:een
CMake-johdatus
Tämä opas kertoo, kuinka CMake-rakentamisjärjestelmää käytetään.
Yleiset ohjelmointivirheet
Tässä esitellään yleisiä Qt- ja KDE-sovellusten kehittämisessä tehtäviä virheitä, samalla opit välttämään ne..
Käytetään Qt Designer-ohjelmaa käyttöliittymien luomiseen
Kuinka UI-tiedostoja luodaan Qt Designer -ohjelmalla, ja kuinka ne integroidaan KDE-ohjelmaan.

Testaus ja virheenjäljitys

Sovelluksesi virheenjäljitys
Vihjeitä, työkaluja ja tekniikoita sovellettavaksi virheiden jäljittämiseksi KDE-sovelluksesta
Kirjoitetaan yksikkötestejä Qt4:lle ja KDE4:lle QTestLib-ohjelmalla (Alkuperäinen linkki)
Brad Hardsin opas, joka esittää kuinka kirjoittaa yksikkötestejä käyttäen QTestLib-kehystä. Opas perustuu esimerkkeihin, ja sitä kehitetään yhä.
Puoliautomaattinen tapa havaita koodivirheet
Tekniikoita, joita käytetään virheiden havaitsemiseen KDE-koodissa

Konfiguraatiotietojen hallinta KConfig-ohjelmalla

KConfig-johdanto
Yleiskatsaus KConfig-luokista ja kuinka niitä käytetään sovelluskoodissasi
KConfig XT-käyttö
Opas siitä kuinka käytetän tehokkaasti KConfig XT-kehystä.
KConfig-tiedostojen päivitys
Opastus päivitysskriptin kirjoittamiseksi. Päivitysskripti pitää sovelluksesi asetustiedostot yhdenmukaisena jo olemassa olevien asetustiedostojen kanssa

Palvelut: Sovellukset ja lisäosat

Services-palvelukehys
Yleiskuva Services-palvelukehyksestä KDE:ssa ja siitä, mitä se tarjoaa sovelluskehittäjälle. Kattaa järjestelmäkonfiguraatiovälimuistin (SyCoCa), lähdedatatiedostot ja mitä indeksoituja tietoja voidaan käyttää.
Services-palvelujen löytäminen käyttäen Trader-kyselyjä
Kuinka löydät Trader-kyselysyntaksia käyttäen lisäosien tai mime-tyyppien kaltaisia palveluita, jotka on indeksoitu SyCoCa:ssa.
Luodaan ja ladataan lisäosia käyttäen KService-palvelua
Opi määrittelemään lisäosatyyppejä, löydetään asennettuja lisäosia (myös kolmansien osapuolien lisäosat) ja lataamaan ne helposti ja siirettävässä muodossa KService-palvelun avulla.

Lokalisointi

Unicode-perehdytys
Johdatus Unicode-merkistöön sekä Unicode-datan käsittelyyn KDE-sovelluksissa.
Sovellusten kirjoittaminen lokalisointi mielessä
Tämä opas kertoo, mitä lokalisointi on, miksi se on tärkeää ja kuinka taataan, että sovelluksesi on valmis lokalisoitavaksi. Välttämätöntä luettavaa kaikille sovelluskehittäjille.
Yleisten lokalisoitinkuoppien välttäminen
Monet yleiset virheet estävät sovellusten oikean lokalisoinnin. Selvitä tästä oppaasta mitä nämä virheet ovat, ja kuinka vältät ne.
KDE:n lokalisointimoduulin rakentaminen
Tämän oppaan avulla opit rakentamaan ja asentamaan kielituen KDE:n lokalisointi(l10n)moduulista, mikä on hyvä ajatus KDE-pääsovellusten kanssa työskennellessä. Tekemällä niin voit testata sovellustasi toisella kielellä ja paikantaa ongelma-alueet.
Sisällytä i18n rakentamisjärjestelmään
Kun sovelluksesi on vihdoin valmis lokalisoitavaksi, seuraava vaihe on taata, että käännöstiedostot rakennetaan automaattisesti ja pidetään ajan tasalla. Tämä ohje kattaa välttättömät CMakeFiles.txt-lisäkset samoin kuin jakeluprosessin, jonka tuloksena ovat sovelluksesi sanomaluettelot.
Yleiset i18n-haasteet ja -ratkaisut
Tämä opas käsittelee yleisiä lokalisointiongelmia: käsikirjojen kääntämistä, vanhentuneiden .po-tiedostojen yhdistelemistä ja käsittelemistä, versiojäädytyksiä, muilla kielillä kuin englanti koodaamista, riippumattomien julkaisujen luomista, sekä sovellusten siirtämistä KDE-moduulien välillä.
Semanttiset sanomamerkinnät
Yhdenmukaisen esityksen takaamiseksi ja sanomien paremman merkityksen ymmärtämiseksi sovelluksissa voidaan liittää sanomiin semanttinen merkintä käyttäen KUIT-järjestelmää. Tämä opas esittää, kuinka tämä järjestelmä toimii.
Automatisoitu i18n-kooditarkistus
Krazy-kooditarkistin etsii KDE:n koodia ja ilmoittaa yleisistä i18n-erehdyksistä.

Dokumentaatio

API-dokumentaatio
Tämä opas esittää, kuinka API dokumentoidaan oikein.
Man-sivut
Kirjoitetaan ja luodaan käsikirjasivuja.

Sovellusautomaatio ja skriptaus

D-Bus

D-Bus-johdanto
Suoraviivainen johdanto keskeisiin D-Bus -konsepteihin sovelluskehittäjän näkökulmasta. Ohje esittää, mikä D-Bus on ja kuinka sovellukset voivat käyttää sitä.
D-Bus-rajapintojen käyttäminen
Vaiheittain etenevä opas D-Bus -metodien kutsumisesta ja kytkeytymisestä D-Bus -signaaleihin QtDBus-väylää käyttäen.
Intermediate D-Bus
Tips to make use of QtDBus when faced with problematic real-world interfaces.
Luodaan D-Bus-rajapintoja
Learn how to expose functionality in your application by creating and using custom D-Bus interfaces. Covers generating the XML descriptions, instantiating interfaces at run time and setting up the build system with CMake.
D-Bus-automaattikäynnistyspalvelut
Turn your application into a D-Bus autostart service with this tutorial. This D-Bus feature, also known as "D-Bus service activation", will ensure that even when your application isn't running that D-Bus calls made to it will work by relying on the D-Bus daemon itself to start your app if and when needed.
Porting from DCOP to D-Bus
Port your applications from DCOP to D-Bus with this handy guide.

Konqueror

Luodaan Konqueror-palveluvalikoita
Tämä ohje näyttää, kuinka luodaan mime-tyyppikohtaisia toimintoja näytettäväksi Konquerorin asiayhteysvalikossa (tunnetaan myös nimellä "palveluvalikot").

Kross

Kross-perehdytys
Perehdytys Kross-skriptauskehykseen.
Hei maailma!
Ensimmäinen sovellus toimivalla kross-koodilla.
Yhdistetään signaaleja ja Slots Kross:ssa
Yksinkertainen demo-ohjelma objektien signaalien kytkemistä skriptisloteilla
Skriptit Kross-lisäosina
Tämä ohje opastaa vaihe vaiheelta integroimaan skriptejä KDE-sovelluksen lisäosiksi.

KOffice

KOffice-yleiskuvaus
Tämä dokumentti esittää erilaisten KOffice-liitännäisten yleiskuvauksen ja kertoo, mikä on kunkin käyttötarkoitus ja erityisvahvuus. Jos olet aloittelija KOffice-lisäosien kohdalla, kannattaa aloittaa tästä.
Luodaan KOffice Flake-lisäosia
Tämä opas näyttää, kuinka Koffice-sovelluksiin rakennetaan lisäosia, joiden avulla voidaan ODF-dokumentteihin upottaa sisältöä Flaken avulla.
KWord-skriptaus
Tämä opas opettaa kehittämään KWord-skriptejä Pythonilla, Rubylla tai JavaScriptillä käyttäen Krossia.
KSpread-skriptaus
Tämä opas opettaa kehittämään KSpread-skriptejä Pythonilla, Rubylla tai JavaScriptillä käyttäen Krossia.
Krita-skriptaus
Tämä opas opettaa kehittämään Krita-skriptejä Pythonilla, Rubylla tai JavaScriptillä käyttäen Krossia.

SuperKaramba

SuperKaramba-opas
Tämä opas tarjoaa SuperKaramba-yleiskuvan, teematiedostot ja Python-, Ruby- ja JavaScript-skriptauksen.

Haku ja metadata

Strigi

Tiedostoanalysaattorien kirjoittaminen
Tiedostoanalysaattorit poimivat dataa tiedostosta näytettäväksi tiedostovalintaikkunoissa ja tiedostonhallintaohjelmissa. Tällä tavalla kerättyä dataa käytetään myös etsintään tiedostoille. KDE4 sallii useiden analysaattoreiden käytön per tiedostotyyppi. Tämä opas esittää, kuinka voit kirjoittaa uusia analysaattoreita.

Nepomuk

Nepomuk Quickstart
How to use Nepomuk resources in a quick and painless way without much fuss.
RDF and Ontologies in Nepomuk
An introduction to RDF and the usage of ontologies in Nepomuk.
Handling Resources with Nepomuk
Nepomuk is the KDE library which provides easy access to metadata in the Nepomuk system. Learn how to make your application create and read metadata using the Nepomuk system.
Using the Nepomuk Resource Generator
Nepomuk includes a resource generator which creates convenience classes for handling metadata.

Laitteistotietoisuus (Solid)

Solid-perehdytys
Perehdytys Solid-laitteiston havaitsemis- ja vuorovaikutusjärjestelmän käyttöön KDE-sovelluksissa.
Tietoverkkotietojen haku
Kuinka Solid-järjestelmää käytetään tietoverkkotietojen hakemiseen

Multimedia (Phonon)

Phonon
Kuinka käynnistetään multimedia-API:lla

Plasma

Ensimmäinen plasmoidisi
Luo ensimmäinen Plasma-käyttöliittymäkomponenttisi eli plasmoidi, käyttäen C++ -kieltä, SVG-taustaa, kuvaketta ja tekstiä.
Kirjoitetaan DataEngine-rajapinta
DataEngine-rajapinnat tarjoavat vakioidun rajapinnan eri data-lähteisiin käytettäväksi visualisoinneille. Opi mitä DataEngine-rajapinta on ja kuinka oma rajapinta kirjoitetaan.
Käytetään DataEngine-rajapintoja plasmoideissa
DataEngine-rajapinnalla on mahdollista hakea dataa näytölle yksinkertaisella ja vakioidulla tavalla. Tämä opas esittää, kuinka DataEngine-rajapintoja käytetään tähän tarkoitukseen plasmoideissa.
Luodaan Runners-lisäosia
Runners-lisäosat tarjoavat toimintaperustaisen hakutoiminnon plasma-työtilan "Suorita komento" -valintaikkunassa. Mikä tahansa sovellus, joka linkitetään libplasma-kirjastoon, voi käyttää näitä lisäosia.

Kate / Kwrite

Kuinka aloitetaan KTextEditor-lisäosakehitys
Luo ensimmäinen KTextEditor-lisäosasi.

Tulostus

Hei maailma!
Perehdytys KDE-tulostusjärjestelmään.
Tulostusviestiruutu
Kuinka käytetään KDE-tulostusviestiruutua.

Hae uutta kuumaa kamaa

Johdatus uuden kuuman kaman hakemiseen
Johdatus käyttäjäystävälliseen tietoverkkopäivitysjärjestelmään, jonka avulla KDE-sovellukset voivat noutaa uutta sovellusdataa käyttäjäystävällisellä tavalla ohjelman suorituksen kuluesssa.
Suojattu KNewStuff-verkko (Alkuperäinen linkki)
Opas, joka opettaa jakamaan resursseja suojatulla tavalla (KDE 3.4 ja myöhemmät versiot). Laatija András Mantia <[email protected]>.

Nopea sovelluskehitys

Python

101 Johdatus signaaleihin ja väleihin
Yksinkertainen johdatus Qt-signaali- ja väliarkkitehtuuriin.

Ruby

KDE Ruby Korundum -opas
Antonio Larrosa Jiménez:n kirjoittama Ruby-versio Richard Dalen kirjoittamasta KDE-perehdytyksestä. Katso Ruby-kehittäjien nurkkaus Qt-ohjeille ja muille tiedoille.
Qt4 Ruby-opas
Trolltech:n kuuluisa alustava Qt-opas muunnettuna Ruby-perehdytykseksi.

Komentotulkki

KDE-valintaikkunoita käyttävät komentotulkkiskriptit (Alkuperäinen linkki)
Brad Hards:in kirjoittama opas, joka esittää, kuinka KDE-valintaikkunoita käytetään komentotulkkiskripteissä kdialogin avulla.

Muita ohjeita

KDE Games-kirjaston käyttö

KStandardGameAction
Käytetään libkdegames-kirjastoa, jotta pelisi noudattaisi kdegames-standardia.
Parhaat pisteet
Toteutetaan yksinkertainen "parhaat pisteet"-taulukko peliisi.
Teemavalitsin
Käytetään libkdegames-kirjaston teemanvalitsinta.

2D-tulostus (KPlotWidget)

Using the KDE data-plotting widget
This tutorial introduces KPlotWidget, which is used for 2-D data plotting. It includes information on simple usage of the widget (including adding and modifying data sets, and customizing the plot axes and labels), and advanced customization (including extending the widget through sub-classing).

Oikeinkirjoitus- ja kielioppitarkistus (Sonnet)

Oikeinkirjoitus- ja kielioppitarkistuksen lisääminen KDE-sovelluksiin
Tämä opas esittelee Sonnet-ohjelman ja sen käytön KDE-sovelluksesi kielen korjaamiseen. Sonnet-ohjelman lisäominaisuudet kuvaillaan erillisessä oppaassa.

Pixmap-välimuisti (KPixmapCache)

KDE pixmap-välimuistin käyttö
Tämä opas näyttää, kuinka KPixmapCache:lla sijoitetaan SVG-yksikköjen ja muun datan luomia pixmap-kuvia KDE-välimuistiin.

KDE2- ja KDE3-materiaalit

KDE3-oppaat
Nämä ohjeet kattavat KDE3-aiheet.
KDE2-oppaat
Nämä ohjeet kattavat KDE2-aiheet

This page was last edited on 14 July 2012, at 14:34. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.