Development/Tutorials/Using KXmlGuiWindow (fi)

Opas 2 - Main-ikkunan luonti
Tutorial Series   Beginner Tutorial
Previous   Opas 1 - Hei maailma!
What's Next   Opas 3 - KActions ja XMLGUI
Further Reading   KXmlGuiWindow

Lyhyesti

Tämä perehdytys jatkaa Hei Maailma-oppaasta ja tutustuttaa Main-ikkunan luomiseen KXmlGuiWindow-luokan avulla.

Edellisessä oppaassa käytimme ikkunan luomiseksi pop-up-ikkunan tyylistä valintaikkunaa. Nyt on tarkoitus siirtyä askel lähemmäksi käyttökelpoista ohjelmaa.

Introtokdetutorial2.png

Main-ikkuna

KXmlGuiWindow-luokka tuottaa oikean Main-ikkunan, valikko-, työkalu- ja tilariveineen sekä tarjoaa keskelle tilan suurelle vimpaimelle (widget). Suurin osa KDE:n ohjelmista on sovellettu tästä luokasta. KXmlGuiWindow-luokka tarjoaa yksinkertaisen tavan määritellä valikko- ja työkalurivit halutunlaisiksi XML-tiedostojen avulla (tämä tekniikka on nimeltään XMLGUI). Tässä oppaassa emme vielä käytä XMLGUI:ta, vaan jätämme sen seuraavaan.

Saadaksemme käyttökelpoisen Main-ikkunan on KXmlGuiWindow alaluokitettava. Siksi luomme kaksi tiedostoa, mainwindow.cpp sekä mainwindow.h, joihin alla oleva koodi sijoitetaan.

mainwindow.h

 1 #ifndef MAINWINDOW_H
 2 #define MAINWINDOW_H
 3 
 4 #include <KXmlGuiWindow>
 5 #include <KTextEdit>
 6 
 7 class MainWindow : public KXmlGuiWindow
 8 {
 9  public:
10   MainWindow(QWidget *parent=0);
11 		
12  private:
13   KTextEdit* textArea;
14 };
15 
16 #endif

Ensin teemme KXmlGuiWindow-luokasta aliluokan rivillä 7: class MainWindow : public KXmlGuiWindow.

Seuraavaksi luomme muodostajan: MainWindow(QWidget *parent=0);.

Lopuksi luomme osoittimen, joka osoittaa objektiin, joka on pääosassa ohjelmaamme. KTextEdit on yleiskäyttöinen editori muotoiltua tekstiä varten. Siinä osaa muutamia KDE:n hienouksia, kuten automaattisen kohdistimen piilottamisen.

mainwindow.cpp

1 #include "mainwindow.h"
2 
3 MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) : KXmlGuiWindow(parent)
4 {
5  textArea = new KTextEdit();
6  setCentralWidget(textArea);
7  setupGUI();
8 }

Ensiksi on tietenkin sisällytettävä otsaketiedosto, jossa mainwindow-luokka on esitelty.

Rivillä 5 osoitetaan textArea uuteen muotoillun tekstin editoriin. Seuraavaksi rivillä 6 kutsutaan KXmlGuiWindow-objektin sisäänrakennettua setCentralWidget()-funktiota, joka kertoo KXmlGuiWindow-objektille, että ikkunan keskialueella näytetään editori.

Lopuksi kutsutaan KXmlGuiWindow::setupGUI()-funktiota, joka huolehtii Main-ikkunan luomisessa tarvittavista asioista, sekä luo oletusvalikot (Asetukset, Ohje).

Jälleen kerrran - main.cpp

Saadaksemme Main-ikkunan käyttöön pitää vielä lisätä muutama rivi edellisen oppaan main.cpp-tiedostoon:

main.cpp

 1 #include <KApplication>
 2 #include <KAboutData>
 3 #include <KCmdLineArgs>
 4 
 5 #include "mainwindow.h"
 6 
 7 int main (int argc, char *argv[])
 8 {
 9  KAboutData aboutData( "tutorial2", 0,
10    ki18n("Tutorial 2"), "1.0",
11    ki18n("A simple text area"),
12    KAboutData::License_GPL,
13    ki18n("Copyright (c) 2007 Developer") );
14  KCmdLineArgs::init( argc, argv, &aboutData );
15  
16  KApplication app;
17 
18  MainWindow* window = new MainWindow();
19  window->show();
20 
21  return app.exec();
22 }

Perehdytys 1 verrattuna uudet rivit ovat 5,18 ja 19. Rivillä 18 luomme MainWindow-objektin ja rivillä 19 se piirretään ruudulle.

CMake

Paras tapa kääntää ohjelma on käyttää CMakea. Ainoat muutokset oppaaseen 1 nähdeon on, että mainwindow.cpp on lisätty lähdekoodilistaan ja tutorial1 on muutettu tutorial2.

CMakeLists.txt

 1 project (tutorial2)
 2 
 3 find_package(KDE4 REQUIRED)
 4 include_directories(${KDE4_INCLUDES})
 5 
 6 set(tutorial2_SRCS 
 7  main.cpp
 8  mainwindow.cpp
 9 )
10 
11 kde4_add_executable(tutorial2 ${tutorial2_SRCS})
12 target_link_libraries(tutorial2 ${KDE4_KDEUI_LIBS})

Kääntäminen ja suoritus

Käännä, linkitä ja suorita seuraavasti:

mkdir build && cd build
cmake ..
make
./tutorial2

Seuraavaksi

Seuraavaksi voit siirtyä kohtaan Perehdytys 3 - KActions ja XMLGUI.


This page was last edited on 15 July 2012, at 09:44. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.