Difference between revisions of "Development/Tutorials (fi)"

Line 63: Line 63:
 
== Lokalisointi ==
 
== Lokalisointi ==
 
;[[Development/Tutorials/Localization/Unicode|Unicode-perehdytys]]
 
;[[Development/Tutorials/Localization/Unicode|Unicode-perehdytys]]
:''Perehdytys Unicode-merkistöön samoin kuin kuinka käsitellä Unicode-dataa KDE-sovelluksissa.''
+
:''Perehdytys Unicode-merkistöön sekä Unicode-datan käsittelyyn KDE-sovelluksissa.''
  
 
; [[Development/Tutorials/Localization/i18n|Sovellusten kirjoittaminen lokalisointi mielessä]]
 
; [[Development/Tutorials/Localization/i18n|Sovellusten kirjoittaminen lokalisointi mielessä]]
:''Tämä opastusohje kattaa sen mitä lokalisointi on, miksi se on tärkeää ja kuinka taata, että sovelluksesi on valmis lokalisoitavaksi. Välttämätön lukeminen kaikille sovelluskehittäjille.''
+
:''Tämä opas kertoo, mitä lokalisointi on, miksi se on tärkeää ja kuinka taataan, että sovelluksesi on valmis lokalisoitavaksi. Välttämätöntä luettavaa kaikille sovelluskehittäjille.''
  
 
; [[Development/Tutorials/Localization/i18n Mistakes|Yleisten lokalisoitinkuoppien välttäminen]]
 
; [[Development/Tutorials/Localization/i18n Mistakes|Yleisten lokalisoitinkuoppien välttäminen]]
:''Useat yleiset erehdykset estävät sovellusten oikean lokalisoinnin. Selvitä tästä opastusohjeesta mitä ne ovat nyt ja kuinka ne voidaan helposti välttää.''
+
:''Monet yleiset virheet estävät sovellusten oikean lokalisoinnin. Selvitä tästä oppaasta mitä nämä virheet ovat, ja kuinka vältät ne.''
  
 
; [[Development/Tutorials/Localization/Building KDE's l10n Module|KDE:n lokalisointimoduulin rakentaminen]]
 
; [[Development/Tutorials/Localization/Building KDE's l10n Module|KDE:n lokalisointimoduulin rakentaminen]]
:''Kielituen rakentaminen ja asentaminen KDE:n lokalisointi(l10n)moduulista on hyvä ajatus niille, jotka työskentelevät KDE-pääsäiliösovellusten kanssa. Tekemällä niin voit testata sovellustasi toisella kielellä ja paikantaa ongelma-alueet. Opi tästä opastusohjeesta kuinka tehdä juuri näin.''
+
:''Kielituen rakentaminen ja asentaminen KDE:n lokalisointi(l10n)moduulista on hyvä ajatus niille, jotka työskentelevät KDE-pääsäiliösovellusten kanssa. Tekemällä niin voit testata sovellustasi toisella kielellä ja paikantaa ongelma-alueet. Opi tästä ohjeesta kuinka tämä tehdään''
  
 
; [[Development/Tutorials/Localization/i18n Build Systems|Sisällytä i18n rakentamisjärjestelmään]]
 
; [[Development/Tutorials/Localization/i18n Build Systems|Sisällytä i18n rakentamisjärjestelmään]]
:''Kun sovelluksesi on vihdoin valmis lokalisoitavaksi, seuraava vaihe on taata, että käännöstiedostot rakennetaan automaattisesti ja pidetään ajantasalla. Tämä opastusohje kattaa välttättömät CMakeFiles.txt-lisäkset samoin kuin jakeluprosessin, jonka tuloksena ovat sovelluksesi sanomaluettelot.''
+
:''Kun sovelluksesi on vihdoin valmis lokalisoitavaksi, seuraava vaihe on taata, että käännöstiedostot rakennetaan automaattisesti ja pidetään ajan tasalla. Tämä ohje kattaa välttättömät CMakeFiles.txt-lisäkset samoin kuin jakeluprosessin, jonka tuloksena ovat sovelluksesi sanomaluettelot.''
  
 
; [[Development/Tutorials/Localization/i18n Challenges|Yleiset i18n-haasteet ja -ratkaisut]]
 
; [[Development/Tutorials/Localization/i18n Challenges|Yleiset i18n-haasteet ja -ratkaisut]]

Revision as of 14:13, 7 December 2007


Development/Tutorials


Opastusohjeet ovat nopein tapa saada selville, mitä KDE tekee ja kuinka se tekee. Tässä on luettelo tällä hetkellä käytettävistä opastusohjeista KDE4:lle. Materiaali KDE3:lle ja KDE2:lle on saatavilla tämän sivun lopussa.

Perehdytys KDE 4 ohjelmointiin

Kiinnostaako sovellusten kehittäminen KDE 4:lle? Tämä ohjesarja on tarkoitettu niille, jotka ovat aloittelijoita KDE-ohjelmoinnissa.

Hei maailma!
Perehdyttäminen KDE4-ohjelmoinnin alkeisiin
Main-ikkunan luonti
Tämä ohje opettaa tärkeimmän taikatempun: main-ikkunan tekemisen.
KActions-käyttö
Kuinka valikkoihin ja työkalupalkkeihin lisätään toimintoja.

Perusteet

Sovelluksen siirto
Opaste sovellusten siirtoon Qt3/KDE3:sta Qt4/KDE4:een
CMake-perehdytys
Kuinka käyttää KDE4:n käyttämää CMake-rakentamisjärjestelmää.
Yleiset ohjelmointivirheet
Sekalaiset yleiset virheet, jotka tehdään Qt- ja KDE-sovellusten kehittämisen aikana ja kuinka välttää ne.
Käytetään Qt Designer-ohjelmaa käyttöliittymien luomiseen
Kuinka UI-tiedostoja luodaan designer-ohjelmalla ja kuinka ne integroidaan KDE-ohjelmaan.
Käytetään komentorivivalitsimia
Komentoriviargumentit haetaan ja käsitellään helposti KDE:n komentoriviargumenttiluokilla.

Testaus ja virheenjäljitys

Sovelluksesi virheenjäljitys
Vihjeitä, työkaluja ja tekniikoita sovellettavaksi virheiden jäljittämiseksi KDE-sovelluksesta
Kirjoitetaan yksikkötestejä Qt4:lle ja KDE4:lle QTestLib-ohjelmalla (Alkuperäinen linkki)
Brad Hardsin opas, joka esittää kuinka kirjoittaa yksikkötestejä käyttäen QTestLib-kehystä. Opas perustuu esimerkkeihin, ja sitä kehitetään yhä.
Puoliautomaattinen tapa havaita koodivirheet
Tekniikoita, joita käytetään virheiden havaitsemiseen KDE-koodissa

Konfiguraatiotietojen hallinta KConfig-ohjelmalla

KConfig-perehdytys
Yleiskatsaus KConfig-luokista ja kuinka niitä käytetään sovelluskoodissasi
KConfig XT-käyttö
Opastusohjelma siitä kuinka käytetän tehokkaasti KConfig XT-kehystä.
KConfig-tiedostojen päivitys
Opastus päivitysskriptin kirjoittamiseksi. Päivitysskripti pitää sovelluksesi asetustiedostot yhdenmukaisena jo olemassa olevien asetustiedostojen kanssa

Palvelut: Sovellukset ja lisäosat

Services-palvelukehysperehdytys
Yleiskuva Services-palvelukehyksestä KDE:ssa ja mitä se tarjoaa sovelluskehittäjälle. Kattaa järjestelmäkonfiguraatiovälimuistin (SyCoCa), lähdedatatiedostot ja mitä indeksoituja tietoja voidaan käyttää.
Services-palvelujen löytäminen käyttäen Trader-kyselyjä
Kuinka löytää palveluja, kuten lisäosat tai mime-tyypit, jotka on indeksoitu SyCoCa:ssa käyttäen Trader-kyselysyntaksia
Luodaan ja ladataan lisäosia käyttäen KService-palvelua
Opi kuinka määritellä räätälöityjä lisäosatyyppejä, löydetään asennettuja lisäosia (mukaan lukien kolmansien osapuolien lisäosat) ja lataa ne helpolla tavalla ja siirettävässä muodossa KService-palvelua käyttäen.

Lokalisointi

Unicode-perehdytys
Perehdytys Unicode-merkistöön sekä Unicode-datan käsittelyyn KDE-sovelluksissa.
Sovellusten kirjoittaminen lokalisointi mielessä
Tämä opas kertoo, mitä lokalisointi on, miksi se on tärkeää ja kuinka taataan, että sovelluksesi on valmis lokalisoitavaksi. Välttämätöntä luettavaa kaikille sovelluskehittäjille.
Yleisten lokalisoitinkuoppien välttäminen
Monet yleiset virheet estävät sovellusten oikean lokalisoinnin. Selvitä tästä oppaasta mitä nämä virheet ovat, ja kuinka vältät ne.
KDE:n lokalisointimoduulin rakentaminen
Kielituen rakentaminen ja asentaminen KDE:n lokalisointi(l10n)moduulista on hyvä ajatus niille, jotka työskentelevät KDE-pääsäiliösovellusten kanssa. Tekemällä niin voit testata sovellustasi toisella kielellä ja paikantaa ongelma-alueet. Opi tästä ohjeesta kuinka tämä tehdään
Sisällytä i18n rakentamisjärjestelmään
Kun sovelluksesi on vihdoin valmis lokalisoitavaksi, seuraava vaihe on taata, että käännöstiedostot rakennetaan automaattisesti ja pidetään ajan tasalla. Tämä ohje kattaa välttättömät CMakeFiles.txt-lisäkset samoin kuin jakeluprosessin, jonka tuloksena ovat sovelluksesi sanomaluettelot.
Yleiset i18n-haasteet ja -ratkaisut
Tämä opastusohje kattaa haasteet, joihin saatat törmätä käännettässä käsikirjoja ja muuta dataa, jota on lähdekoodin ulkopuolella, yhdistettässä ja käsiteltässä vanhentuneita .po-tiedostoja, käsiteltäessä versiojäädytyksiä, koodatessa muilla kielillä kuin englanti ja luotaessa riippumattomia julkaisuja tai siirrettäessä sovelluksia KDE-moduulien välillä.
Semanttiset sanomamerkinnät
Yhdenmukaisen esityksen takaamiseksi ja sanomien paremman merkityksen ymmärtämiseksi sovelluksissa voidaan liittää sanomiin semanttinen merkintä käyttäen KUIT-järjestelmää. Tämä opastusohje kuvailee, kuinka tämä järjestelmä toimii.
Automatisoitu i18n-kooditarkistus
Krazy-kooditarkistin etsii KDE:n koodia ja ilmoittaa yleisistä i18n-erehdyksistä.

Dokumentaatio

API-dokumentaatio
Tämä opastusohje selittää kuinka dokumentoida APIsi oikein.
Man-sivut
Kirjoitetaan ja luodaan viitekäsikirjasivuja.

Sovellusautomaatio ja skriptaus

D-Bus

D-Bus-perehdytys
Suoraan etenevä perehdyttäminen ydinkonsepteista D-Bus:ssa sovelluskehittäjän näkökulmasta, tämä opastusohje kattaa sen mitä D-Bus on ja kuinka sovelluksen voivat käyttää sitä.
Haetaan D-Bus rajapintoja
Vaiheittain etenevä opas D-Bus-metodien kutsumisesta ja kytkeytymisestä D-Bus-signaaleihin käyttäen QtDBus-väylää.
Intermediate D-Bus
Tips to make use of QtDBus when faced with problematic real-world interfaces.
Luodaan D-Bus-rajapintoja
Learn how to expose functionality in your application by creating and using custom D-Bus interfaces. Covers generating the XML descriptions, instantiating interfaces at run time and setting up the build system with CMake.
D-Bus-automaattikäynnistyspalvelut
Turn your application into a D-Bus autostart service with this tutorial. This D-Bus feature, also known as "D-Bus service activation", will ensure that even when your application isn't running that D-Bus calls made to it will work by relying on the D-Bus daemon itself to start your app if and when needed.
Porting from DCOP to D-Bus
Port your applications from DCOP to D-Bus with this handy guide.

Konqueror

Luodaan Konqueror-palveluvalikoita
Tämä opastusohje näyttää, kuinka luoda mime-tyyppikohtaisia toimintoja Konquerorin asiayhteysvalikossa (tunnetaan myös nimellä "palveluvalikot").

Kross

Kross-perehdytys
Perehdytys Kross-skriptauskehykseen.
Hei maailma!
Ensimmäinen sovellus toimivalla kross-koodilla.
Yhdistetään signaaleja ja Slots Kross:ssa
Yksinkertainen demo-ohjelma objektien signaalien kytkemistä skriptisloteilla
Skriptit Kross-lisäosina
Tämä opastusohje tarjoaa vaiheittaisen esittelyn siitä, kuinka integroida skriptit KDE-sovelluksen lisäosiksi.

KOffice

KOffice-yleiskuvaus
Tämä dokumentti näyttää erilaisten KOffice-lisäosatyyppien yleiskuvauksen ja kertoo sinulle mitkä ovat jokaisen tarkoitukset ja vahvuudet. Jos ole aloittelija KOffice-lisäosien kohdalla, tästä kannattaa aloittaa.
Luodaan KOffice Flake-lisäosia
Tämä opastusohje näyttää sinulle kuinka rakentaa KOffice-sovelluksiin lisäosia, jotka sallivat upottaa sisältöä ODF-dokumentteihin käyttäen Flakea.
KWord-skriptaus
Tämä opastusohje näyttää kuinka kehittää KWord-skriptejä Pythonilla, Rubylla tai JavaScriptillä käyttäen Krossia.
KSpread-skriptaus
Tämä opastusohje näyttää kuinka kehittää KSpread-skriptejä Pythonilla, Rubylla tai JavaScriptillä käyttäen Krossia.
Krita-skriptaus
Tämä opastusohje näyttää kuinka kehittää Krita-skriptejä Pythonilla, Rubylla tai JavaScriptillä käyttäen Krossia.

SuperKaramba

SuperKaramba-opastusohje
Tämä opastusohje tarjoaa SuperKaramba-yleiskuvan, teematiedostot ja Python-, Ruby- ja JavaScript-skriptauksen.

Haku ja metadata

Strigi

Tiedostoanalysaattorien kirjoittaminen
Tiedostoanalysaattorit poimivat dataa tiedostosta näytettäväksi tiedostovalintaikkunoissa ja tiedostonhallintaohjelmissa. Tällä tavalla kerättyä dataa käytetään myös etsintään tiedostoille. KDE4 sallii useiden analysaattoreiden käytön per tiedostotyyppi. Tämä opastusohje kuvailee, kuinka voit kirjoitaa uusia analysaattoreita.

Nepomuk

Nepomuk ensi vaiheet
Nepomuk on KDE-kirjasto, joka tarjoaa helpon pääsyn metadataan Nepomuk-KDE-järjestelmässä. Opi kuinka saadaan sovelluksesi luomaan ja lukemaan metadataa käyttäen Nepomuk-järjestelmää.

Laitteistotietoisuus (Solid)

Solid-perehdytys
Perehdytys Solid-laitteiston havaitsemis- ja vuorovaikutusjärjestelmän käyttöön KDE-sovelluksissa.
Tietoverkkotietojen haku
Kuinka käyttää Solid-järjestelmää tietoverkkotietojen hakemiseen

Multimedia (Phonon)

Phonon
Kuinka käynnistetään multimedia-API:lla

Plasma

Kuinka aloitetaan Plasmoidit
Luodaan ensimmäinen Plasma-käyttöliittymäkomponenttisi tai Plasmoid, C++:ssa SVG-taustalla, kuvakkeella ja jollain tekstillä.
Kirjoitetaan DataEngine-rajapinta
DataEngine-rajapinnat tarjoavat vakiorajapinnan eri data-lähteisiin käytettäväksi visualisoinneille. Opi mitä DataEngine-rajapinta on ja kuinka kirjoittaa yksi oma rajapinta.
Käytetään DataEngine-rajapintoja Plasmoideissa
DataEngine-rajapinnalla on mahdollista hakea dataa näytölle yksinkertaisella ja vakiolla tavalla. Tämä opastusohje kattaa aiheen, kuinka käyttää DataEngine-rajapintoja tähän tarkoitukseen Plasmoideissa.
Luodaan Runners-lisäosia
Runners-lisäosat tarjoavat toimintaperustaisen hakutoiminnallisuuden Plasma-työtilan "suorita komento"-valintaikkunassa. Mikä tahansa sovellus, joka linkitetään libplasma-kirjastoon, voi käyttää näitä lisäosia.

Kate / Kwrite

Kuinka aloitetaan KTextEditor-lisäosakehitys
Luo ensimmäinen KTextEditor-lisäosasi

Tulostus

Hei maailma!
Perehdytys KDE-tulostusjärjestelmään
Tulostusviestiruutu
Kuinka käytetään KDE-tulostusviestiruutua

Hae kuumaa uutta matskua

Johdatus uuden kuuman matskun hakemiseen
Johdatus käyttäjäystävälliseen tietoverkkopäivitysjärjestelmään, joka sallii KDE-sovellusten noutaa uutta sovellusdataa ajoaikaisesti käyttäjäystävällisellä tavalla.
Suojattu KNewStuff-verkko (Alkuperäinen linkki)
Opastusohje näyttää, kuinka jakaa resursseja suojatulla tavalla (KDE 3.4 ja myöhemmät versiot). Laatija András Mantia <[email protected]>.

Nopea sovelluskehitys

Python

101 Johdatus signaaleihin ja väleihin
Yksinkertainen johdatus Qt-signaali- ja väliarkkitehtuuriin.

Ruby

KDE Ruby Korundum opastusohje
Antonio Larrosa Jiménez:n kirjoittama Ruby-versio Richard Dalen kirjoittamasta KDE-perehdytyksestä. Katso Ruby-kehittäjien nurkkaus Qt-opastusohjeille ja muille tiedoille.
Qt4 Ruby-opastusohje
Trolltech:n kuuluisa alustava Qt-perehdytys käännettynä Ruby-perehdytykseksi.

Kuori

Kuoriskriptaus KDE-valintaikkunoilla (Alkuperäinen linkki)
Brad Hards:in kirjoittama opastusohje joka kuvaillee kuinka käyttää KDE-valintaikkunoita kuoriskripteissä kdialog:lla. Se esitellään esimerkkiperustaisena opastusohjeena.

Muita opastusohjeita

KDE Games-kirjaston käyttö

KStandardGameAction
Käytetään libkdegames-kirjastoa, jotta pelisi sopisi kdegames-standardiin
Parhaat pisteet
Toteutetaan yksinkertainen "parhaat pisteet"-taulukko peliisi
Teemavalitsin
Käytetään libkdegames-kirjaston teemavalitsin valintaikkunaa

2D-tulostus (KPlotWidget)

Using the KDE data-plotting widget
This tutorial introduces KPlotWidget, which is used for 2-D data plotting. It includes information on simple usage of the widget (including adding and modifying data sets, and customizing the plot axes and labels), and advanced customization (including extending the widget through sub-classing).

Oikeinkirjoitus- ja kielioppitarkistus (Sonnet)

Oikeinkirjoitus- ja kielioppitarkistuksen lisääminen KDE-sovelluksiin
Tämä opastusohje esittelee Sonnet-ohjelman ja kuinka sitä voidaan käyttää KDE-sovelluksesi kielen korjaamiseen. Sonnet:n lisäominaisuudet kuvaillaan erillisessä opastusohjeessa.

Pixmap-välimuisti (KPixmapCache)

KDE pixmap-välimuistin käyttö
Tämä opastusohje näyttää kuinka KPixmapCache:lla sijoitetaan SVG-yksikköjen ja muun datan luomia pixmap-kuvia KDE-välimuistiin.

KDE2- ja KDE3-materiaalit

KDE3-opastusohjeet
Nämä opastusohjeet kattavat KDE3-aiheet.
KDE2-opastusohjeet
Nämä opastusohjeet kattavat KDE2-aiheet

Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.
-->