Difference between revisions of "Translation Workflow/fi"

Jump to: navigation, search
(Created page with "{{Varoitus|1=Kun muokataan sivuja, jotka on merkitty jo kotoistetuiksi, näet seuraavat kappalemerkit <!-- }} ->")
(Updating to match new version of source page)
(35 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 3: Line 3:
 
Jotkut tällä sivulla olleet tiedot ovat nyt vanhentuneita.  Kuinka-tehdä-ohjeet ovat olemassa kaikille tavallisille avustajatehtäville, mukaan lukien kotoistaminen, sekä verkossa että erillistiedostoina, ja löytyvät linkitettynä osoitteesta [[Tasks_and_Tools|Tehtävät ja työkalut]].   
 
Jotkut tällä sivulla olleet tiedot ovat nyt vanhentuneita.  Kuinka-tehdä-ohjeet ovat olemassa kaikille tavallisille avustajatehtäville, mukaan lukien kotoistaminen, sekä verkossa että erillistiedostoina, ja löytyvät linkitettynä osoitteesta [[Tasks_and_Tools|Tehtävät ja työkalut]].   
  
{{Varoitus|1=Kun muokataan sivuja, jotka on merkitty jo kotoistetuiksi, näet seuraavat kappalemerkit <!-- }} -> <nowiki><!--T:1--></nowiki>. Usually each paragraph is one section. You should not change the markers, unless you fully delete a section, in which case you should simply remove the old marker. When adding new sections, you don't need to add marker to it the marker will be added automatically when your changes are approved for translation. If you want to move a section, move also the section marker with itThat is the only time when you touch the markers - the system will do the rest.}}
+
{{Warning|2=Varoitus|1=Kun muokataan sivuja, jotka on merkitty jo kotoistetuiksi, näet seuraavat kappalemerkit <nowiki>< !--T:1-- ></nowiki>. Tavallisesti yksi kappale on yksi lohko. Merkkikielimerkkejä ei pitäisi muuttaa, ellei halua poistaa koko kappaletta, missä tapauksessa vain poistat vanhan merkkikielimerkin. Kun lisätään uusia kappaleita, niihin ei tarvitse lisätä merkkikielimerkkiä merkkikielimerkki lisätään automaattisesti, kun muutokset hyväksytään kotoistamiseen. Jos haluat siirtää kappaleen, siirrä myös merkkikielimerkki sen mukanaSe on ainoa kerta, kun kosket merkkikielimerkkeihin - järjestelmä tekee loput.}}
  
=== General guidelines ===
+
=== Yleiset ohjeet ===
  
;Expressions, jargon, and humor
+
;Ilmaisuja, ammattislangia, ja huumoria
: As you translate, you may encounter expressions, puns, or jargon that are specific to the original language and may be difficult to translate effectively.  
+
: Kotoistaessasi tekstiä saatat kohdata ilmaisuja, sanaleikkejä, tai ammattikieltä, jotka ovat luonteenomaisia alkuperäiskielelle, mutta joita voi olla vaikea kotoistaa tehokkaasti.  
: In such cases, translate the concept or point the article is trying to convey and not the exact words. : Take care to ensure you capture the overall message, and don't worry about losing the humor or the colloquialism.
+
: Kotoista sellaisissa tapauksissa käsite tai se näkökohta, jonka artikkeli yrittää välittää eikä tarkkoja sanoja. : Yritä huolehtia, että sieppaat koko viestin ja älä huolehdi huumorin tai sanontojen menettämisestä.
  
;Proper names
+
;Erisnimet
: Company names and product names should never be translated. Proper company names and product names should always remain in English, no matter what language you are translating for.  
+
: Yritysnimiä ja tuotenimiä ei pitäisi koskaan kotoistaa. Oikeat yritysnimet ja tuotenimet pitäisi aina säilyttää englanninkielisessä asussaan välittämättä siitä mille kielelle kotoistetaan.  
: People's names should remain in English for Latin-based languages, but you may transliterate them for non-Latinbased alphabets.
+
: Ihmisten nimet pitäisi säilyttää englanninkielisinä latinalaisiin kirjaimiin perustuvissa kielissä, mutta ne voidaan translitteroida ei-latinalaisiin kirjaimiin perustuviin aakkosiin.
  
;Terminology
+
;Termistö
: For help with translating tricky constructions or technical terms, consult the translation-sharing site to: [http://www.tausdata.org/index.php/taus-search TAUS].  
+
: Hankalien rakenteiden ja teknisten termien kotoistamisessa kysy neuvoa kotoistamisjakamissivustoilta: [http://www.tausdata.org/index.php/taus-search TAUS].  
: Simply enter your desired text and then choose which language to translate it from and to. Not all terms are included for all languages, but this can be a helpful tool for completing accurate translations.  
+
: Kirjoita haluttu teksti ja valitse sitten alkuperäiskieli ja kieli, jolle haluat kotoistaa. Kaikki termit eivät löydy kaikista kielistä, mutta tämä voi olla hyödyllinen työkalu tarkkojen kotoistamisien valmistumisessa.  
  
;Titles of works
+
;Töiden otsikot
: When you run across the title of a book, program, feature, distro, or other public work, check to see if that title has already been officially translated for your language (by the publisher or distributor), and if so, use that translation.  
+
: Kun törmäät kirjaotsikkoon, ohjelmaan, ominaisuuteen, jakeluversioon tai julkiseen työhön, tarkista onko otsiko jo kotoistettu kielellesi (julkaisijan tai jakelijan toimesta), ja jos näin on, käytä tuota kotoistamista.  
: If you cannot find a translation for that particular title in your language, do your best to translate it as accurately as possible.  
+
: jos et voi löytää tietyn otsikon kotoistamista kielellesi, yritä kotoistaa se niin tarkkaan kuin mahdollista.  
  
;Units of measure
+
;Mittayksiköt
: Convert units of measure to make them relevant for the intended language or region.
+
: Muunna mittayksiköt vastaamaan aiottua kieltä ja aluetta.
  
;User interface terms
+
;Käyttöliittymätermit
: Translate user interface terms as appropriate for your language.
+
: Kotoista käyttöliittymätermit kuten on sopivaa kielessäsi.
  
  
See here for more information:
+
Katso tästä lisätietoja:
  
 
1. http://translate.sourceforge.net/wiki/guide/start
 
1. http://translate.sourceforge.net/wiki/guide/start
  
2. Glossary: http://translate.sourceforge.net/wiki/guide/glossary
+
2. Sanasto: http://translate.sourceforge.net/wiki/guide/glossary
  
3. Another Glossary: http://www.glossary.com/category.php?q=Computer
+
3. Toinen sanasto: http://www.glossary.com/category.php?q=Computer
  
== Guidelines specific to a Language ==
+
== Kielikohtaiset ohjeet ==
  
UserBase proposes to have Team Leaders for each language.  Techbase may, at a later date, do the sameAs we get leaders appointed, they will take charge of a page of guidelines for their specific language, where they will be namedThey will have final say on any question relating to their languageThe guidelines will be linked from [[Translation_Workflow#Language-specific_guideline_pages|Language-specific guideline pages]].
+
Userbase esittää jokaiselle kielelle ryhmäjohtajan.  Techbase saatta myöhemmin tehdä samanKun johtajat nimitetään, he ottavat tehtäväksi ohjeiden tekemisen omalle kielelleenHeillä on lopullinen päätösvalta omaan kieleen liittyvissä kysymyksissäOhjeet linkitetään osoitteesta [[Special:MyLanguage/Translation_Workflow#Language-specific_guideline_pages|Kielikohtaiset ohjesivut]]
  
== Keeping up to date with development ==
+
== Pysyminen ajan tasalla kehitystyössä ==
  
I propose that the Discussion page attached to this page should be used for orderly debate about general issues noted, particularly issues where existing markup is causing problems. I would ask you to put a Watch on [[Talk:Translation_Workflow]].
+
Ehdotan, että tähän sivuun liitettyä keskustelusivua käytettäisiin järjestäytyneeseen keskusteluun havaituista yleisistä asioita, erityisesti merkintäkielen aiheuttamista pulmista. Pyydän sinua laittamaan Tarkkailun sivulle [[Talk:Translation_Workflow]].
  
== Getting a Better Understanding of the Process ==
+
== Prosessin parempi ymmärtäminen ==
  
For a fuller description of the Translate extension, read the description on [http://translatewiki.net/wiki/Translating:Page_translation_feature the developers' website]
+
Kotoistamislaajennuksen täydellisempää kuvausta varten lue kuvaus osoitteessa [http://translatewiki.net/wiki/Translating:Page_translation_feature kehittäjän webbisivu]
  
{{Tip|1=Monitor the status of your language statistics by monitoring the page http://techbase.kde.org//your-language-code or simply [[Special:LanguageStats]] if you have your own language set as the interface language of TechBase.}}
+
{{Tip|2=Vihje|Valvo kielesi tilastotilannetta valvomalla sivustoa http://techbase.kde.org/fi tai vain [[Special:LanguageStats]], jos sinulla on oma kielesi asetettuna TechBase-käyttöliittymäkieleksi.}}
  
==Language-specific guideline pages ==
+
== Kielikohtaiset ohjesivut ==
 
+
Volunteer Team Leaders, please link your page from here (or ask for help)
+
 
+
[[Translation_Workflow/Italian|Italian]]
+
  
 +
Vapaaehtoiset ryhmäjohtajat, linkittäkää sivunne tänne (tai pyytäkää apua)
  
 +
<span class="mw-translate-fuzzy">
 +
:[[Translation_Workflow/French|ranska]]
 +
:[[Translation_Workflow/Italian|italia]]
 +
:[[Translation_Workflow/fi|suomi]]
 +
</span>
  
 
[[Category:Translator_Help]]
 
[[Category:Translator_Help]]

Revision as of 15:41, 20 July 2013

Other languages:
čeština • ‎Ελληνικά • ‎English • ‎español • ‎suomi • ‎français • ‎日本語 • ‎português do Brasil • ‎slovenčina • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎

Jotkut tällä sivulla olleet tiedot ovat nyt vanhentuneita. Kuinka-tehdä-ohjeet ovat olemassa kaikille tavallisille avustajatehtäville, mukaan lukien kotoistaminen, sekä verkossa että erillistiedostoina, ja löytyvät linkitettynä osoitteesta Tehtävät ja työkalut.

noframe
 
Varoitus
Kun muokataan sivuja, jotka on merkitty jo kotoistetuiksi, näet seuraavat kappalemerkit < !--T:1-- >. Tavallisesti yksi kappale on yksi lohko. Merkkikielimerkkejä ei pitäisi muuttaa, ellei halua poistaa koko kappaletta, missä tapauksessa vain poistat vanhan merkkikielimerkin. Kun lisätään uusia kappaleita, niihin ei tarvitse lisätä merkkikielimerkkiä – merkkikielimerkki lisätään automaattisesti, kun muutokset hyväksytään kotoistamiseen. Jos haluat siirtää kappaleen, siirrä myös merkkikielimerkki sen mukana. Se on ainoa kerta, kun kosket merkkikielimerkkeihin - järjestelmä tekee loput.


Yleiset ohjeet

Ilmaisuja, ammattislangia, ja huumoria
Kotoistaessasi tekstiä saatat kohdata ilmaisuja, sanaleikkejä, tai ammattikieltä, jotka ovat luonteenomaisia alkuperäiskielelle, mutta joita voi olla vaikea kotoistaa tehokkaasti.
Kotoista sellaisissa tapauksissa käsite tai se näkökohta, jonka artikkeli yrittää välittää eikä tarkkoja sanoja. : Yritä huolehtia, että sieppaat koko viestin ja älä huolehdi huumorin tai sanontojen menettämisestä.
Erisnimet
Yritysnimiä ja tuotenimiä ei pitäisi koskaan kotoistaa. Oikeat yritysnimet ja tuotenimet pitäisi aina säilyttää englanninkielisessä asussaan välittämättä siitä mille kielelle kotoistetaan.
Ihmisten nimet pitäisi säilyttää englanninkielisinä latinalaisiin kirjaimiin perustuvissa kielissä, mutta ne voidaan translitteroida ei-latinalaisiin kirjaimiin perustuviin aakkosiin.
Termistö
Hankalien rakenteiden ja teknisten termien kotoistamisessa kysy neuvoa kotoistamisjakamissivustoilta: TAUS.
Kirjoita haluttu teksti ja valitse sitten alkuperäiskieli ja kieli, jolle haluat kotoistaa. Kaikki termit eivät löydy kaikista kielistä, mutta tämä voi olla hyödyllinen työkalu tarkkojen kotoistamisien valmistumisessa.
Töiden otsikot
Kun törmäät kirjaotsikkoon, ohjelmaan, ominaisuuteen, jakeluversioon tai julkiseen työhön, tarkista onko otsiko jo kotoistettu kielellesi (julkaisijan tai jakelijan toimesta), ja jos näin on, käytä tuota kotoistamista.
jos et voi löytää tietyn otsikon kotoistamista kielellesi, yritä kotoistaa se niin tarkkaan kuin mahdollista.
Mittayksiköt
Muunna mittayksiköt vastaamaan aiottua kieltä ja aluetta.
Käyttöliittymätermit
Kotoista käyttöliittymätermit kuten on sopivaa kielessäsi.


Katso tästä lisätietoja:

1. http://translate.sourceforge.net/wiki/guide/start

2. Sanasto: http://translate.sourceforge.net/wiki/guide/glossary

3. Toinen sanasto: http://www.glossary.com/category.php?q=Computer

Kielikohtaiset ohjeet

Userbase esittää jokaiselle kielelle ryhmäjohtajan. Techbase saatta myöhemmin tehdä saman. Kun johtajat nimitetään, he ottavat tehtäväksi ohjeiden tekemisen omalle kielelleen. Heillä on lopullinen päätösvalta omaan kieleen liittyvissä kysymyksissä. Ohjeet linkitetään osoitteesta Kielikohtaiset ohjesivut

Pysyminen ajan tasalla kehitystyössä

Ehdotan, että tähän sivuun liitettyä keskustelusivua käytettäisiin järjestäytyneeseen keskusteluun havaituista yleisistä asioita, erityisesti merkintäkielen aiheuttamista pulmista. Pyydän sinua laittamaan Tarkkailun sivulle Talk:Translation_Workflow.

Prosessin parempi ymmärtäminen

Kotoistamislaajennuksen täydellisempää kuvausta varten lue kuvaus osoitteessa kehittäjän webbisivu

Ktip.png
 
Vihje
Valvo kielesi tilastotilannetta valvomalla sivustoa http://techbase.kde.org/fi tai vain Special:LanguageStats, jos sinulla on oma kielesi asetettuna TechBase-käyttöliittymäkieleksi.


Kielikohtaiset ohjesivut

Vapaaehtoiset ryhmäjohtajat, linkittäkää sivunne tänne (tai pyytäkää apua)

ranska
italia
suomi


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.