Ροή μετάφρασης

  From KDE TechBase
  This page is a translated version of the page Translation Workflow and the translation is 44% complete.
  Outdated translations are marked like this.

  Some of the information that was on this page is now outdated. How-Tos exist for all the common contributor tasks, including translation, both on- and off-line, and can be found linked from Tasks and Tools.

  Warning
  When editing pages that are already marked for translation, you will see section markers similar to < !--T:1-- >. Usually each paragraph is one section. You should not change the markers, unless you fully delete a section, in which case you should simply remove the old marker. When adding new sections, you don't need to add marker to it – the marker will be added automatically when your changes are approved for translation. If you want to move a section, move also the section marker with it. That is the only time when you touch the markers - the system will do the rest.


  Γενικές οδηγίες

  Expressions, jargon, and humor
  As you translate, you may encounter expressions, puns, or jargon that are specific to the original language and may be difficult to translate effectively.
  In such cases, translate the concept or point the article is trying to convey and not the exact words. : Take care to ensure you capture the overall message, and don't worry about losing the humor or the colloquialism.
  Proper names
  Company names and product names should never be translated. Proper company names and product names should always remain in English, no matter what language you are translating for.
  People's names should remain in English for Latin-based languages, but you may transliterate them for non-Latinbased alphabets.
  Terminology
  For help with translating tricky constructions or technical terms, consult the translation-sharing site to: TAUS.
  Simply enter your desired text and then choose which language to translate it from and to. Not all terms are included for all languages, but this can be a helpful tool for completing accurate translations.
  Titles of works
  When you run across the title of a book, program, feature, distro, or other public work, check to see if that title has already been officially translated for your language (by the publisher or distributor), and if so, use that translation.
  If you cannot find a translation for that particular title in your language, do your best to translate it as accurately as possible.
  Μονάδες μέτρησης
  Μετατρέψτε τις μονάδες μέτρησης ανάλογα στις αντίστοιχες της δικής σας γλώσσας ή περιοχής.
  Όροι διεπαφής χρήστη
  Μεταφράστε τους όρους διεπαφών χρήστη όπως είναι καλύτερα κατάλληλοι για τη γλώσσα σας.


  Δείτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες:

  1. http://translate.sourceforge.net/wiki/guide/start

  2. Γλωσσάρι: http://translate.sourceforge.net/wiki/guide/glossary

  3. Άλλο Γλωσσάρι: http://www.glossary.com/category.php?q=Computer

  Οδηγίες σχετικές με μια Γλώσσα

  Το UserBase προτείνει να υπάρχουν Αρχηγοί Ομάδων για κάθε γλώσσα. Το TechBase θα μπορούσε αργότερα να κάνει το ίδιο. Όταν θα έχουν οριστεί αρχηγοί, θα είναι υπεύθυνοι να φτιάχνουν μια σελίδα με οδηγίες μετάφρασης για τη δική τους γλώσσα. Θα έχουν τον τελικό λόγο σε κάθε ερώτηση σχετική με τη γλώσσα τους. Οι οδηγίες θα συνδεθούν από το Οδηγίες ανά γλώσσα.

  Keeping up to date with development

  I propose that the Discussion page attached to this page should be used for orderly debate about general issues noted, particularly issues where existing markup is causing problems. I would ask you to put a Watch on Talk:Translation_Workflow.

  Καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας

  For a fuller description of the Translate extension, read the description on the MediaWiki website

  Tip
  Monitor the status of your language statistics by monitoring the page http://techbase.kde.org//your-language-code or simply Special:LanguageStats if you have your own language set as the interface language of TechBase.


  Language-specific guideline pages

  Volunteer Team Leaders, please link your page from here (or ask for help)

  French
  Italian
  Finnish
  Traditional Chinese