Development (fa)

noframe
noframe
معماری KDE
اسناد طراحی معماری که فن‌آوری‌های KDE را توضیح می‌دهند.
مرتبط: مستندات API
noframe
آموزش‌های برنامه‌سازی
آموزش‌های گام به گام برای توسعه‌ٔ KDE.
مرتبط: ابزارهای توسعه | پرسش‌های متداول
noframe
زبان‌های برنامه‌نویسی
زبان‌های برنامه‌نویسی پشتیبانی‌شده.
noframe
CMake
اطلاعات مربوط به CMake.
noframe
استانداردها و رهنمون‌ها
رهنمون‌های توسعه‌دهندگان و استاندارد‌های فنی مورد استفاده‌ٔ KDE.
مرتبط: اطلاعات بیش‌تر (پیوند‌ها، کتاب‌ها، تارنوشت‌ها و غیره)
noframe
چهارچوب مهندسی نرم‌افزار
ابزارها و فرآیندهای استفاده شده توسط KDE.

This page was last edited on 14 July 2012, at 15:34. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.