Localization/fy/wurdlist g

< Localization‎ | fy
Revision as of 17:16, 23 June 2008 by Ytsma (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
E wurdlist H


Ingels Frysk

G

garbage rommel / ûnsin , jiske
general algemien
generate oanmeitsje
generic algemien
gid groepsnûmer / groepsidentifikaasjenûmer
grammar grammatika
graphics grafyske foarstellings
grid roaster / ruster
group keppel, groep


E wurdlist HThis page was last modified on 23 June 2008, at 17:16. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.