< Development‎ | Tutorials
Revision as of 20:32, 29 June 2011 by Neverendingo (talk | contribs) (Text replace - "<code cppqt n>" to "<syntaxhighlight lang="cpp-qt" line>")

Development/Tutorials/Using KXmlGuiWindow (fi)


Development/Tutorials/Using_KXmlGuiWindow

Opas 2 - Main-ikkunan luonti
Tutorial Series   Beginner Tutorial
Previous   Opas 1 - Hei maailma!
What's Next   Opas 3 - KActions ja XMLGUI
Further Reading   KXmlGuiWindow

Lyhyesti

Tämä perehdytys jatkaa Hei Maailma-oppaasta ja tutustuttaa Main-ikkunan luomiseen KXmlGuiWindow-luokan avulla.

Edellisessä oppaassa käytimme ikkunan luomiseksi pop-up-ikkunan tyylistä valintaikkunaa. Nyt on tarkoitus siirtyä askel lähemmäksi käyttökelpoista ohjelmaa.

Introtokdetutorial2.png

Main-ikkuna

KXmlGuiWindow-luokka tuottaa oikean Main-ikkunan, valikko-, työkalu- ja tilariveineen sekä tarjoaa keskelle tilan suurelle vimpaimelle (widget). Suurin osa KDE:n ohjelmista on sovellettu tästä luokasta. KXmlGuiWindow-luokka tarjoaa yksinkertaisen tavan määritellä valikko- ja työkalurivit halutunlaisiksi XML-tiedostojen avulla (tämä tekniikka on nimeltään XMLGUI). Tässä oppaassa emme vielä käytä XMLGUI:ta, vaan jätämme sen seuraavaan.

Saadaksemme käyttökelpoisen Main-ikkunan on KXmlGuiWindow alaluokitettava. Siksi luomme kaksi tiedostoa, mainwindow.cpp sekä mainwindow.h, joihin alla oleva koodi sijoitetaan.

mainwindow.h

<syntaxhighlight lang="cpp-qt" line>

 1. ifndef MAINWINDOW_H
 2. define MAINWINDOW_H
 1. include <KXmlGuiWindow>
 2. include <KTextEdit>

class MainWindow : public KXmlGuiWindow {

 public:
  MainWindow(QWidget *parent=0);
 private:
  KTextEdit* textArea;

};

 1. endif

Ensin teemme KXmlGuiWindow-luokasta aliluokan rivillä 7: class MainWindow : public KXmlGuiWindow.

Seuraavaksi luomme muodostajan: MainWindow(QWidget *parent=0);.

Lopuksi luomme osoittimen, joka osoittaa objektiin, joka on pääosassa ohjelmaamme. KTextEdit on yleiskäyttöinen editori muotoiltua tekstiä varten. Siinä osaa muutamia KDE:n hienouksia, kuten automaattisen kohdistimen piilottamisen.

mainwindow.cpp

<syntaxhighlight lang="cpp-qt" line>

 1. include "mainwindow.h"

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) : KXmlGuiWindow(parent) {

 textArea = new KTextEdit();
 setCentralWidget(textArea);
 setupGUI();

} Ensiksi on tietenkin sisällytettävä otsaketiedosto, jossa mainwindow-luokka on esitelty.

Rivillä 5 osoitetaan textArea uuteen muotoillun tekstin editoriin. Seuraavaksi rivillä 6 kutsutaan KXmlGuiWindow-objektin sisäänrakennettua setCentralWidget()-funktiota, joka kertoo KXmlGuiWindow-objektille, että ikkunan keskialueella näytetään editori.

Lopuksi kutsutaan KXmlGuiWindow::setupGUI()-funktiota, joka huolehtii Main-ikkunan luomisessa tarvittavista asioista, sekä luo oletusvalikot (Asetukset, Ohje).

Jälleen kerrran - main.cpp

Saadaksemme Main-ikkunan käyttöön pitää vielä lisätä muutama rivi edellisen oppaan main.cpp-tiedostoon:

main.cpp

<syntaxhighlight lang="cpp-qt" line>

 1. include <KApplication>
 2. include <KAboutData>
 3. include <KCmdLineArgs>
 1. include "mainwindow.h"

int main (int argc, char *argv[]) {

 KAboutData aboutData( "tutorial2", 0,
   ki18n("Tutorial 2"), "1.0",
   ki18n("A simple text area"),
   KAboutData::License_GPL,
   ki18n("Copyright (c) 2007 Developer") );
 KCmdLineArgs::init( argc, argv, &aboutData );
 
 KApplication app;

 MainWindow* window = new MainWindow();
 window->show();
 return app.exec();

} Perehdytys 1 verrattuna uudet rivit ovat 5,18 ja 19. Rivillä 18 luomme MainWindow-objektin ja rivillä 19 se piirretään ruudulle.

CMake

Paras tapa kääntää ohjelma on käyttää CMakea. Ainoat muutokset oppaaseen 1 nähdeon on, että mainwindow.cpp on lisätty lähdekoodilistaan ja tutorial1 on muutettu tutorial2.

CMakeLists.txt

project (tutorial2)

find_package(KDE4 REQUIRED) include_directories(${KDE4_INCLUDES})

set(tutorial2_SRCS

 main.cpp
 mainwindow.cpp

)

kde4_add_executable(tutorial2 ${tutorial2_SRCS}) target_link_libraries(tutorial2 ${KDE4_KDEUI_LIBS})

Kääntäminen ja suoritus

Käännä, linkitä ja suorita seuraavasti: mkdir build && cd build cmake .. make ./tutorial2

Seuraavaksi

Seuraavaksi voit siirtyä kohtaan Perehdytys 3 - KActions ja XMLGUI.


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.