Difference between revisions of "Development/Tutorials/Using KXmlGuiWindow (fi)"

Line 4: Line 4:
 
series=Beginner Tutorial|
 
series=Beginner Tutorial|
  
name=Main-ikkunan luonti|
+
name=Perehdytys 2 - Main-ikkunan luonti|
  
pre=[[Development/Tutorials/First_program (fi)|Tutorial 1 - Hei maailma!]]|
+
pre=[[Development/Tutorials/First_program (fi)|Perehdytys 1 - Hei maailma!]]|
  
 
next=[[Development/Tutorials/Using_KActions|Tutorial 3 - KActions and XMLGUI]]|  
 
next=[[Development/Tutorials/Using_KActions|Tutorial 3 - KActions and XMLGUI]]|  
Line 18: Line 18:
 
Edellisessä perehdytyksessä käytimme ikkunan luomiseksi pop-up-ikkuna tyylistä valintaikkunaa mutta tässä on tarkoitus siirtyä askel lähemmäksi käyttökelpoista ohjelmaa.
 
Edellisessä perehdytyksessä käytimme ikkunan luomiseksi pop-up-ikkuna tyylistä valintaikkunaa mutta tässä on tarkoitus siirtyä askel lähemmäksi käyttökelpoista ohjelmaa.
 
[[image:introtokdetutorial2.png|frame|center]]
 
[[image:introtokdetutorial2.png|frame|center]]
 +
==Main-ikkuna==
  
==KXmlGuiWindow==
+
{{class|KXmlGuiWindow}}-luokka tuottaa oikean Main-ikkunan, valikko-, työkalu- ja tilariveineen sekä tarjoaa keskelle tilan suurelle vimpaimelle(widget). Suurin osa KDE:n ohjelmista on sovellettu tästä luokasta. {{class|KXmlGuiWindow}}-luokka tarjoaa yksinkertaisen tavan määritellä valikko- ja työkalurivit halutunlaisiksi XML-tiedostojen avulla (tämä tekniikka on nimeltään XMLGUI). ''Tässä'' perehdytyksessä emme kumminkaan vielä käytä XMLGUI:ta, vaan jätämme sen seuraavaan.
  
{{class|KXmlGuiWindow}} provides a full main window view with menubars, toolbars, a statusbar and a main area in the centre for a large widget. Most KDE applications will derive from this class as it provides an easy way to define menu and toolbar layouts through XML files (this technology is called XMLGUI). While we will not be using XMLGUI in ''this'' tutorial, we will use it in the next.
+
Saadaksemme käyttökelpoisen Main-ikkunan, meidän tarvitsee alaluokittaa KXmlGuiWindow, joten luomme kaksi tiedostoa, <tt>mainwindow.cpp</tt> sekä <tt>mainwindow.h</tt>, joihin sijoitamme alla olevat koodit.
 
 
In order to have a useful KXmlGuiWindow, we must subclass it. So we create two files, a <tt>mainwindow.cpp</tt> and a <tt>mainwindow.h</tt> which will contain our code.
 
  
 
===mainwindow.h===
 
===mainwindow.h===
Line 44: Line 43:
 
#endif
 
#endif
 
</code>
 
</code>
First we Subclass KXmlGuiWindow on line 7 with <tt>class MainWindow : public KXmlGuiWindow</tt>.
+
Ensin teemme KXmlGuiWindow-luokasta aliluokan rivillä 7: <tt>class MainWindow : public KXmlGuiWindow</tt>.
  
Then we declare the constructor with <tt>MainWindow(QWidget *parent=0);</tt>.
+
Seuraavaksi luomme muodostajan: <tt>MainWindow(QWidget *parent=0);</tt>.
  
And finally we declare a pointer to the object that will make up the bulk of our program. {{class|KTextEdit}} is a generic richtext editor with some KDE niceties like cursor auto-hiding.
+
Ja lopuksi luomme osoittimen joka osoittaa objektiin joka on pääosassa ohjelmaamme. {{class|KTextEdit}} on yleinen richtext-editori muutamilla KDE:n hienouksilla, kuten automaattinen kursorin piilottaminen.
  
 
===mainwindow.cpp===
 
===mainwindow.cpp===
Line 61: Line 60:
 
}
 
}
 
</code>
 
</code>
First, of course, on line 1 we have to include the header file containing the class declaration.
+
Ensimmäisenä, tietenkin, meidän tarvitsee sisällyttää otsikkotiedosto jossa mainwindow-luokka on esitelty.
  
 
On line 5, we initialise our text editor with an object. Then on line 6 we use KXmlGuiWindow's built-in setCentralWidget() function which tells the KXmlGuiWindow what should appear in the central section of the window.
 
On line 5, we initialise our text editor with an object. Then on line 6 we use KXmlGuiWindow's built-in setCentralWidget() function which tells the KXmlGuiWindow what should appear in the central section of the window.

Revision as of 08:29, 10 January 2008


Development/Tutorials/Using_KXmlGuiWindow

Perehdytys 2 - Main-ikkunan luonti
Tutorial Series   Beginner Tutorial
Previous   Perehdytys 1 - Hei maailma!
What's Next   Tutorial 3 - KActions and XMLGUI
Further Reading   KXmlGuiWindow

Lyhyesti

Tämä perehdytys jatkaa Hei Maailma-perehdytyksestä perehdyttäen KXmlGuiWindow-luokan käyttöön Main-ikkunan luomiseksi.

Edellisessä perehdytyksessä käytimme ikkunan luomiseksi pop-up-ikkuna tyylistä valintaikkunaa mutta tässä on tarkoitus siirtyä askel lähemmäksi käyttökelpoista ohjelmaa.

Introtokdetutorial2.png

Main-ikkuna

KXmlGuiWindow-luokka tuottaa oikean Main-ikkunan, valikko-, työkalu- ja tilariveineen sekä tarjoaa keskelle tilan suurelle vimpaimelle(widget). Suurin osa KDE:n ohjelmista on sovellettu tästä luokasta. KXmlGuiWindow-luokka tarjoaa yksinkertaisen tavan määritellä valikko- ja työkalurivit halutunlaisiksi XML-tiedostojen avulla (tämä tekniikka on nimeltään XMLGUI). Tässä perehdytyksessä emme kumminkaan vielä käytä XMLGUI:ta, vaan jätämme sen seuraavaan.

Saadaksemme käyttökelpoisen Main-ikkunan, meidän tarvitsee alaluokittaa KXmlGuiWindow, joten luomme kaksi tiedostoa, mainwindow.cpp sekä mainwindow.h, joihin sijoitamme alla olevat koodit.

mainwindow.h

 1. ifndef MAINWINDOW_H
 2. define MAINWINDOW_H
 1. include <KXmlGuiWindow>
 2. include <KTextEdit>

class MainWindow : public KXmlGuiWindow {

 public:
  MainWindow(QWidget *parent=0);
 private:
  KTextEdit* textArea;

};

 1. endif

Ensin teemme KXmlGuiWindow-luokasta aliluokan rivillä 7: class MainWindow : public KXmlGuiWindow.

Seuraavaksi luomme muodostajan: MainWindow(QWidget *parent=0);.

Ja lopuksi luomme osoittimen joka osoittaa objektiin joka on pääosassa ohjelmaamme. KTextEdit on yleinen richtext-editori muutamilla KDE:n hienouksilla, kuten automaattinen kursorin piilottaminen.

mainwindow.cpp

 1. include "mainwindow.h"

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) : KXmlGuiWindow(parent) {

 textArea = new KTextEdit();
 setCentralWidget(textArea);
 setupGUI();

} Ensimmäisenä, tietenkin, meidän tarvitsee sisällyttää otsikkotiedosto jossa mainwindow-luokka on esitelty.

On line 5, we initialise our text editor with an object. Then on line 6 we use KXmlGuiWindow's built-in setCentralWidget() function which tells the KXmlGuiWindow what should appear in the central section of the window.

Finally, KXmlGuiWindow::setupGUI() is called which does a lot of behind-the-scenes stuff and creates the default menu bars (Settings, Help).

Back to main.cpp

In order to actually run this window, we need to add a few lines in main.cpp:

main.cpp

 1. include <KApplication>
 2. include <KAboutData>
 3. include <KCmdLineArgs>
 1. include "mainwindow.h"

int main (int argc, char *argv[]) {

 KAboutData aboutData( "tutorial2", 0,
   ki18n("Tutorial 2"), "1.0",
   ki18n("A simple text area"),
   KAboutData::License_GPL,
   ki18n("Copyright (c) 2007 Developer") );
 KCmdLineArgs::init( argc, argv, &aboutData );
 
 KApplication app;

 MainWindow* window = new MainWindow();
 window->show();
 return app.exec();

} The only new lines here (compared to Tutorial 1) are 5, 18 and 19. On line 18, we create our MainWindow object and then on line 19, we display it.

CMake

The best way to build the program is to use CMake. All that's changed since tutorial 1 is that mainwindow.cpp has been added to the sources list and any tutorial1 has become tutorial2.

CMakeLists.txt

project (tutorial2)

find_package(KDE4 REQUIRED) include_directories(${KDE4_INCLUDES})

set(tutorial2_SRCS

 main.cpp
 mainwindow.cpp

)

kde4_add_executable(tutorial2 ${tutorial2_SRCS}) target_link_libraries(tutorial2 ${KDE4_KDEUI_LIBS})

Compile it

To compile, link and run it, use:

mkdir build && cd build
cmake ..
make
./tutorial2

Moving On

Now you can move on to using KActions.


This page was last edited on 10 January 2008, at 08:29. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.