< Development‎ | Tutorials
Revision as of 07:42, 10 January 2008 by Ozzi (talk | contribs)

Development/Tutorials/First program (fi)


Development/Tutorials/First_program

Perehdytys 1 - Hei Maailma!
Tutorial Series   Beginner Tutorial
Previous   C++, Qt, KDE4 development environment
What's Next   Perehdytys 2 - Main-ikkunan luonti
Further Reading   CMake

Lyhyesti

Ensimmäisen ohjelmasi tulisi tervehtiä maailmaa "Hei Maailma!"-viestillä, vai mitä? Tätä tarkoitukseen käytämme KMessageBox-luokkaa, ja muokkaamme yhtä painonappia.

Introtokdetutorial1.png
Tip
Konqueror tarjoaa nopean tavan hankkia lisätietoja mistä tahansa KDE:n luokasta. Esimerkiksi, jos haluat lisätietoja KMessageBox - luokasta, kirjoita Konquerorin osoitekenttään "kde:kmessagebox".


Tip
KDevelop on erinomainen IDE kehitettäessä KDE- ja Qt C++-sovelluksia. Se sisältää integroidun debuggerin, tehokkaan editorin syntaksikorostuksella, Projektivelhon sovellusten luomiseksi mallinneista ja jopa luokkadokumentoinnit. Lisätietoja yksityiskohdista voi myös löytää KDevelop wiki sivustossa.

Ohjeita siitä kuinka käyttää KDevelop-ohjelmaa KDE 4-sovellusten kanssa on saatavilla tällä sivulla

Silti sinun tarvitsee vielä muokata CMake tiedostot käsin.


Koodi

Kaikki tarvittava koodi voidaan sijoittaa yhteen tiedostoon. Luo tiedosto main.cpp ja kopioi alla oleva koodi siihen:

 1. include <KApplication>
 2. include <KAboutData>
 3. include <KCmdLineArgs>
 4. include <KMessageBox>

int main (int argc, char *argv[]) {

  KAboutData aboutData("tutorial1",         // Ohjelman nimi järjestelmän käyttöön.
            0,              // Nimi viestiluetteluun, käytä ohjelmannimeä jos nolla.
            ki18n("Tutorial 1"),     // Näytettävä ohjelman nimi.
            "1.0",            // Ohjelman versionumero. Merkkijono.
            ki18n("KMessageBox popup"),  // Lyhyt kuvaus siitä mitä ohjelma tekee.
            KAboutData::License_GPL,   // Lisenssin tunniste
            ki18n("(c) 2007"),      // Tekijänoikeusmerkintä
            ki18n("Some text..."),    // Vapaata tekstiä..
            "http://tutorial.com",    // Ohjelman kotisivu.
            "[email protected]");    // Sähköpostiosoite bugien raportoimista varten.
  KCmdLineArgs::init( argc, argv, &aboutData );
  KApplication app;
  KGuiItem guiItem( QString( "Hello" ), QString(),
           QString( "this is a tooltip" ),
           QString( "this is a whatsthis" ) );
  KMessageBox::questionYesNo( 0, "Hello World", "Hello", guiItem );

} Ensimmäinen KDE-luokka tässä ohjelmassa on KAboutData. Tämä luokka tallentaa ohjelman tiedot, kuten lyhyen kuvauksen, ylläpitäjätiedot, lisenssitiedot, jne. Lähestulkoon kaikissa KDE ohjelmissa tulisi olla tämä luokka.

Seuraavana on KCmdLineArgs. Tämän luokan tarkoituksena on määritellä komentorivin argumentit, esimerkiksi, avataksesi ohjelman tietyn tiedoston kanssa. Kuitenkin, tässä perehdytyksessä, me yksinkertaisesti alustamme sen KAboutData objektilla, jonka ensimmäisessä kohdassa loimme, jotta voimme käyttää --version tai --author kytkimiä.

Kolmantena luomme KApplication objektin. This needs to be done exactly once in each program since it is needed for things such as i18n.

Kaikki KDE:n vaatimat asettelut on nyt tehty ja voimme siirtyä tekemään mielenkiintoisempia asioita ohjelmallemme. Seuraavana on tarkoitus luoda pop-up-ikkuna sekä muokata yhtä painonappia mieleiseksemme. Painonapin muokkauksessa käytämme KGuiItem-objektia. KGuiItem:n ensimmäinen parametri muodostajassa määrittelee painonapissa näytettävän tekstin. Seuraava parametri määrittelisi KGuiItem:n ikonin, joka tässä tapauksessa on jätetty tyhjäksi antamalla argumentiksi tt>QString()(tyhjä QString). Viimeisenä asetamme käytönaikaisen vihjeen (joka näytetään kun hiiren osoitin pysähtyy hetkeksi objektin päälle) sekä "Mikä tämä on?"-selvityksen(Näytetään hiiren oikean napin klikkauksen tai Shift-F1 kautta).

Painonappi on nyt valmis ja voimme luoda pop-up-ikkunan. Me kutsumme KMessageBox::questionYesNo()-funktiota tähän tarkoitukseen, joka oletuksena luo viesti-ikkunan varustettuna "Kyllä" ja "Ei" painonapeilla. Funktion toinen argumentti määrittelee tekstin jäka näytetään keskellä pop-up-laatikkoa. Kolmas argumentti kertoo funktiolle ikkunan nimen, ja viimeisenä kerromme että korvaamme "Yes"-painonapin luomallamme KGuiItem guiItem objektilla.

Nyt olemme käyneet koodin läpi vaihe vaiheelta ja valmiitä kokeilemaan kääntämistä ja ohjelman suoritusta.

Kääntäminen

Jos olet asettanut ohjelmointiympäristösi kuten Getting Started/Build/KDE4:ssa on neuvottu voit kääntää koodin seuraavasti:

g++ main.cpp -o tutorial1 \
-I$QTDIR/include/Qt \
-I$QTDIR/include/QtCore \
-I$QTDIR/include \
-I$KDEDIR/include/KDE \
-I$KDEDIR/include \
-L$KDEDIR/lib \
-L$QTDIR/lib -lQtCore -lQtGui -lkdeui -lkdecore

Ja ohjelman käynnistys seuraavasti:

dbus-launch ./tutorial1

CMaken käyttäminen

Jos edellinen käännös onnistui, voit kokeilla CMaken käyttöä, kuten KDE 4 ympäristössä olisi tarkoitus. CMake automaattisesti etsii KDE:n, Qt:n, yms. kirjastot ja otsikkotiedostot sekä tekee ohjelmistojesi kääntämisen helpoksi muissakin järjestelmissä.

CMakeLists.txt

Luo CMakeLists.txt-niminen tiedosto samaan hakemistoon jossa main.cpp sijaitsee ja kopioi alla oleva koodi siihen: project (tutorial1)

find_package(KDE4 REQUIRED) include_directories(${KDE4_INCLUDES})

set(tutorial1_SRCS main.cpp)

kde4_add_executable(tutorial1 ${tutorial1_SRCS}) target_link_libraries(tutorial1 ${KDE4_KDEUI_LIBS}) find_package()-funktio etsii haluamasi paketin, tässä tapauksessa KDE4 sekä asettaa eräitä parametrejä jotka selvittävät paketin kirjastojen ja otsikkotiedostojen sijainnin. Tässä tapauksessa käytämme KDE4_INCLUDES-muuttujaa jossa on tieto KDE4:n otsikkotiedostojen sijainnista.

Jotta kääntäjä löytäisi nämä otsikkotiedostot, annamme tämän muuttujan include_directories()-funktiolle, joka lisää KDE4 otsikkotiedostot otsikkotiedostojen etsintäpolkuun.

Seuraavana luomme tutorial1_SRCS-nimisen muuttujan set()-funktiota apuna käyttäen. Muuttujan arvoksi tulee lähdekooditiedostomme nimi.

kde4_add_executable()-funktiokutsun avulla luomme tutorial1-nimisen suoritettavan binäärin lähdekooditiedostoista jotka on määritelty tutorial1_SRCS-muuttujassa. Viimeisenä linkitämme suoritettavan binääritiedoston target_link_libraries()-funktiota sekä KDE4_KDEUI_LIBS muuttujia apuna käyttäen KDE4 kdeui-kirjastoon. KDE4_KDEUI_LIBS muuttuja luotiin myös find_package()-funktiossa.

Käännös ja suoritus

Edelleen, jos olet asettanut ohjelmointiympäristösi kuten Getting Started/Build/KDE4:ssa on neuvottu voit kääntää koodin seuraavasti: cmakekde

tai ellet, niin: mkdir build && cd build cmake .. make

Ja suoritus:

./tutorial1

Seuraavaksi

Seuraavaksi voit jatkaa Main-ikkunan luonti - perehdytykseen.


This page was last edited on 15 July 2012, at 09:43. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.