Revision as of 22:08, 27 June 2012 by Toudidel (talk | contribs) (Created page with "* Użyj linku <menuchoice>Prześlij plik</menuchoice> na pasku bocznym, aby zaimportować plik. * W polu New Imports umieść nazwę importowanego pliku. * Kiedy okaże się,...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Translations:Off-line Translation/8/pl

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
  • Użyj linku Prześlij plik na pasku bocznym, aby zaimportować plik.
  • W polu New Imports umieść nazwę importowanego pliku.
  • Kiedy okaże się, że nie ma żadnych problemów, pokażemy Ci, jak w przyszłości bezpośrednio przesyłać pliki z tłumaczeniami.

This page was last edited on 27 June 2012, at 22:08. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.