Translations:Off-line Translation/8/pl

  • Użyj linku Prześlij plik na pasku bocznym, aby zaimportować plik.
  • W polu New Imports umieść nazwę importowanego pliku.
  • Kiedy okaże się, że nie ma żadnych problemów, pokażemy Ci, jak w przyszłości bezpośrednio przesyłać pliki z tłumaczeniami.

This page was last edited on 27 June 2012, at 22:08. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.