Translations:Off-line Translation/8/pl

Jump to: navigation, search
  • Użyj linku Prześlij plik na pasku bocznym, aby zaimportować plik.
  • W polu New Imports umieść nazwę importowanego pliku.
  • Kiedy okaże się, że nie ma żadnych problemów, pokażemy Ci, jak w przyszłości bezpośrednio przesyłać pliki z tłumaczeniami.

This page was last modified on 27 June 2012, at 22:08. Content is available under Creative Commons License SA 3.0 as well as the GNU Free Documentation License 1.2 unless otherwise noted.