Translations:Off-line Translation/8/pl

Revision as of 22:08, 27 June 2012 by Toudidel (Talk | contribs) (Created page with "* Użyj linku <menuchoice>Prześlij plik</menuchoice> na pasku bocznym, aby zaimportować plik. * W polu New Imports umieść nazwę importowanego pliku. * Kiedy okaże się,...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
  • Użyj linku Prześlij plik na pasku bocznym, aby zaimportować plik.
  • W polu New Imports umieść nazwę importowanego pliku.
  • Kiedy okaże się, że nie ma żadnych problemów, pokażemy Ci, jak w przyszłości bezpośrednio przesyłać pliki z tłumaczeniami.

This page was last modified on 27 June 2012, at 22:08. Content is available under Creative Commons License SA 3.0 as well as the GNU Free Documentation License 1.2 unless otherwise noted.