Revision as of 21:28, 27 June 2012 by Toudidel (talk | contribs) (Created page with "Żeby było jasne: NIE używaj <tt>qDebug()</tt>, to nie zostanie wyłączone w releasie. Unikaj także używania <tt>assert()</tt> lub <tt>kFatal()</tt>, które prowadzą do kat...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Translations:Development/FAQs/Debugging FAQ/37/pl

Żeby było jasne: NIE używaj qDebug(), to nie zostanie wyłączone w releasie. Unikaj także używania assert() lub kFatal(), które prowadzą do katastrofy, gdy coś pójdzie nie tak - nie jest to miłe doświadczenie dla użytkownika. Lepiej wykryć błąd, wyrzucić kWarning() lub kError() i odzyskać kontrolę, jeśli to możliwe.


This page was last edited on 27 June 2012, at 21:28. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.