Translations:Development/FAQs/Debugging FAQ/37/pl

Revision as of 21:28, 27 June 2012 by Toudidel (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Żeby było jasne: NIE używaj qDebug(), to nie zostanie wyłączone w releasie. Unikaj także używania assert() lub kFatal(), które prowadzą do katastrofy, gdy coś pójdzie nie tak - nie jest to miłe doświadczenie dla użytkownika. Lepiej wykryć błąd, wyrzucić kWarning() lub kError() i odzyskać kontrolę, jeśli to możliwe.


This page was last modified on 27 June 2012, at 21:28. This page has been accessed 231 times. Content is available under Creative Commons License SA 3.0 as well as the GNU Free Documentation License 1.2.
KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal