Translations:Development/FAQs/Debugging FAQ/37/pl

Żeby było jasne: NIE używaj qDebug(), to nie zostanie wyłączone w releasie. Unikaj także używania assert() lub kFatal(), które prowadzą do katastrofy, gdy coś pójdzie nie tak - nie jest to miłe doświadczenie dla użytkownika. Lepiej wykryć błąd, wyrzucić kWarning() lub kError() i odzyskać kontrolę, jeśli to możliwe.


This page was last edited on 27 June 2012, at 21:28. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.