Revision as of 21:18, 27 June 2012 by Toudidel (talk | contribs) (Created page with "Składnia przypomina cout, możesz używać wiele natywnych typów pomiędzy "<<". Wyświetli to komunikat debugowy, który zostanie automatyczne wyłączony w releasie (poprzez ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Składnia przypomina cout, możesz używać wiele natywnych typów pomiędzy "<<". Wyświetli to komunikat debugowy, który zostanie automatyczne wyłączony w releasie (poprzez --disable-debug). W przypadku, kiedy chcesz, by komunikaty były nadal widoczne także podczas releasu - ponieważ jest to ostrzeżenie lub błąd - użyj kWarning() lub kError().


This page was last edited on 27 June 2012, at 21:18. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.