Translations:Development/FAQs/Debugging FAQ/32/pl

Składnia przypomina cout, możesz używać wiele natywnych typów pomiędzy "<<". Wyświetli to komunikat debugowy, który zostanie automatyczne wyłączony w releasie (poprzez --disable-debug). W przypadku, kiedy chcesz, by komunikaty były nadal widoczne także podczas releasu - ponieważ jest to ostrzeżenie lub błąd - użyj kWarning() lub kError().


This page was last edited on 27 June 2012, at 21:18. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.