Translations:Development/FAQs/Debugging FAQ/32/pl

Jump to: navigation, search

Składnia przypomina cout, możesz używać wiele natywnych typów pomiędzy "<<". Wyświetli to komunikat debugowy, który zostanie automatyczne wyłączony w releasie (poprzez --disable-debug). W przypadku, kiedy chcesz, by komunikaty były nadal widoczne także podczas releasu - ponieważ jest to ostrzeżenie lub błąd - użyj kWarning() lub kError().


This page was last modified on 27 June 2012, at 21:18. Content is available under Creative Commons License SA 3.0 as well as the GNU Free Documentation License 1.2 unless otherwise noted.