Revision as of 20:50, 27 June 2012 by Toudidel (talk | contribs) (Created page with "Jeśli już masz plik core, możesz przebadać go przy użyciu gdb. Najbardziej przydatną komendą gdb jest <code>bt</code>, generująca zrzut, ślad po zawieszeniu aplikacji. W...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Translations:Development/FAQs/Debugging FAQ/11/pl

Jeśli już masz plik core, możesz przebadać go przy użyciu gdb. Najbardziej przydatną komendą gdb jest bt, generująca zrzut, ślad po zawieszeniu aplikacji. Więcej informacji o gdb znajdziesz na tej stronie.


This page was last edited on 27 June 2012, at 20:50. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.
-->