Translations:Development/FAQs/Debugging FAQ/11/pl

Jump to: navigation, search

Jeśli już masz plik core, możesz przebadać go przy użyciu gdb. Najbardziej przydatną komendą gdb jest bt, generująca zrzut, ślad po zawieszeniu aplikacji. Więcej informacji o gdb znajdziesz na tej stronie.


This page was last edited on 27 June 2012, at 20:50. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.