Translations:Contribute/46/pl

Revision as of 22:49, 22 June 2012 by Toudidel (talk | contribs) (Created page with "Niektóre projekty, zajmujące się analizą interfejsów użytkownika mogą obejmować: sprawdzenie, czy klawisze skrótów są spójne we wszystkich aplikacjach KDE, czy okna d...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Niektóre projekty, zajmujące się analizą interfejsów użytkownika mogą obejmować: sprawdzenie, czy klawisze skrótów są spójne we wszystkich aplikacjach KDE, czy okna dialogowe są zgodne z tym, czego oczekuje użytkownik, obserwację użytkowników oprogramowania KDE, by przekonać się, w jaki sposób wykonują typowe zadania.


This page was last edited on 22 June 2012, at 22:49. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.