Translations:Contribute/46/pl

Niektóre projekty, zajmujące się analizą interfejsów użytkownika mogą obejmować: sprawdzenie, czy klawisze skrótów są spójne we wszystkich aplikacjach KDE, czy okna dialogowe są zgodne z tym, czego oczekuje użytkownik, obserwację użytkowników oprogramowania KDE, by przekonać się, w jaki sposób wykonują typowe zadania.


This page was last edited on 22 June 2012, at 22:49. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.