Translations:Contribute/38/pl

Revision as of 11:42, 22 June 2012 by Toudidel (talk | contribs) (Created page with "Pomoc kontekstowa w naturalny sposób jest związana z okienkami dialogowymi i widgetami. Aby przygotować pomoc kontekstową, powinieneś umieć programować. W rzeczywistości ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Pomoc kontekstowa w naturalny sposób jest związana z okienkami dialogowymi i widgetami. Aby przygotować pomoc kontekstową, powinieneś umieć programować. W rzeczywistości pomoc kontekstowa jest właściwością widgeta. W programowaniu zorientowanym obiektowo właściwość może przyjmować różne wartości i zachowywać się inaczej w zależności od wartości. W Qt/KDE jest to właściwość o nazwie "whatsthis", a jej wartością jest tekst pomocy kontekstowej, który ma być wyświetlony.


This page was last edited on 22 June 2012, at 11:42. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.