Translations:Contribute/38/pl

Pomoc kontekstowa w naturalny sposób jest związana z okienkami dialogowymi i widgetami. Aby przygotować pomoc kontekstową, powinieneś umieć programować. W rzeczywistości pomoc kontekstowa jest właściwością widgeta. W programowaniu zorientowanym obiektowo właściwość może przyjmować różne wartości i zachowywać się inaczej w zależności od wartości. W Qt/KDE jest to właściwość o nazwie "whatsthis", a jej wartością jest tekst pomocy kontekstowej, który ma być wyświetlony.


This page was last edited on 22 June 2012, at 11:42. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.