Difference between revisions of "Development/Guidelines (fi)"

Jump to: navigation, search
m (Removed the old text at the beginning of page.)
(Updated the changed text.)
Line 3: Line 3:
  
 
== KDE-standardit ==
 
== KDE-standardit ==
; [http://developer.kde.org/documentation/design/ui/index.html Ihminen-tietokone-vuorovaikutus(HCI)-dokumentit]
+
; [[Development/Guidelines/HCI/Checklists|Käyttömahdollisuus- ja käytettävyystarkistuslistat]]
: Erinomaisten käyttöliittymädokumenttien luettelo. Jos hiukankin joudut tekemisiin käyttöliittymäsuunnittelun kanssa, niin sinun pitäisi lukea tämä.
+
: Testaa sovelluksesi käyttömahdollisuudet/käytettävyys näillä tarkistuslistoilla
  
; [[Development/Guidelines/CIG|Yhteisön ulkoasuohjeet (CIG)]]
+
; [[Development/Guidelines/CIG|Community Identity Guidelines (CIG)]]
: Määrittelyt ja suositukset, joiden ansiosta KDE saa ainutlaatuisen, yhtenäisen ja houkuttelevan ulkoasunsa.
+
: Definitions and recommendations which help the KDE Project to establish a unique, characteristic, and appealing design.
  
; [http://developer.kde.org/documentation/standards/kde/style/basics/index.html KDE-käyttöliittymäohjeet]
+
; [[Projects/Plasma/PIG|Plasma-rajapintaohje (PIG)]]
: KDE-käyttöliittymäohjeet.
+
: Tämä dokumentti on neuvojen, kieltojen ja howto-ohjeiden keräyspaikka Plasma-ympäristön rajapintaelementeille, erityisesti appleteille ja plasmoideille.
  
; [http://wiki.openusability.org/guidelines/index.php/Main_Page Uudet KDE-käyttöliittymäohjeet]
+
; [[Projects/Usability/HIG|KDE4 Ihminen-tietokone-vuorovaikutusohjeet (HIG)]]
: Uuden KDE-käyttöliittymän ohjeet, jotka KDE-käytettävyystiimi on kehittänyt  KDE 4:lle. On suositeltavaa seurata niitä niin paljon kuin mahdollista KDE 4-kehityksessä ja käyttää vanhoja varmistuksena (tai kysy käytettävyydestä sähköpostilistalta: kde-usability@kde.org).
+
:  
  
; [http://developer.kde.org/documentation/standards/kde/kcontrol_style/index.html KDE KControl Module Guidelines]
+
=== Vanhat ohjeet ===
: Tyyliohjestandardit KConfig-moduuleille käytettäessä KControl-ohjelman kanssa.
+
Seuraavat linkit sisältävät tietoja, joita ei ole vielä kopioitu Ihminen-tietokone-vuorovaikutusohjeisiin.
 +
 
 +
; [http://wiki.openusability.org/guidelines/index.php/Main_Page Luonnos: KDE4 Ihminen-tietokone-vuorovaikutusohjeet (HIG)]
 +
: Luonnos KDE KDE 4.x Ihminen- (oli: Käyttäjä) tietokone-vuorovaikutusohjeiksi. Nämä ohjeet ovat muokattavana, mutta niiden pitäisi olla ensimmäinen viitelähde (niitä seuraavana on KDE3-käyttäjäliittymäohjeet tai kysymysten kysyminen käytettävyyssähköpostilistalta: kde-usability@kde.org).
 +
 
 +
; [http://developer.kde.org/documentation/standards/kde/style/basics/index.html KDE3-käyttäjäliittymäohjeet]
 +
: KDE 3.x käyttäjäliittymäohjeet.
 +
 
 +
; [http://developer.kde.org/documentation/design/ui/index.html KDE2-käyttäjäliittymäohjeet]
 +
: KDE 2.x käyttäjäliittymäohjeet.
 +
 
 +
; [http://developer.kde.org/documentation/standards/kde/kcontrol_style/index.html KDE KControl Module -ohjeet]
 +
: Tyyliohje KConfig Moduleille, joita käytetään yhdessä KControl-ohjelman kanssa.
  
 
== Ulkoiset standardit ==
 
== Ulkoiset standardit ==

Revision as of 08:11, 1 September 2009


Development/Guidelines

KDE-standardit ovat sisäisesti käytettäviä ohjeita, jotka koskevat käyttöliittymän suunnittelua ja johdonmukaisuutta. Osio toimintaperiaatteet sisältää myös standardin kaltaisia dokumentteja, jotka liittyvät kehittäjätoimintaan.

KDE-standardit

Käyttömahdollisuus- ja käytettävyystarkistuslistat
Testaa sovelluksesi käyttömahdollisuudet/käytettävyys näillä tarkistuslistoilla
Community Identity Guidelines (CIG)
Definitions and recommendations which help the KDE Project to establish a unique, characteristic, and appealing design.
Plasma-rajapintaohje (PIG)
Tämä dokumentti on neuvojen, kieltojen ja howto-ohjeiden keräyspaikka Plasma-ympäristön rajapintaelementeille, erityisesti appleteille ja plasmoideille.
KDE4 Ihminen-tietokone-vuorovaikutusohjeet (HIG)

Vanhat ohjeet

Seuraavat linkit sisältävät tietoja, joita ei ole vielä kopioitu Ihminen-tietokone-vuorovaikutusohjeisiin.

Luonnos: KDE4 Ihminen-tietokone-vuorovaikutusohjeet (HIG)
Luonnos KDE KDE 4.x Ihminen- (oli: Käyttäjä) tietokone-vuorovaikutusohjeiksi. Nämä ohjeet ovat muokattavana, mutta niiden pitäisi olla ensimmäinen viitelähde (niitä seuraavana on KDE3-käyttäjäliittymäohjeet tai kysymysten kysyminen käytettävyyssähköpostilistalta: kde-usability@kde.org).
KDE3-käyttäjäliittymäohjeet
KDE 3.x käyttäjäliittymäohjeet.
KDE2-käyttäjäliittymäohjeet
KDE 2.x käyttäjäliittymäohjeet.
KDE KControl Module -ohjeet
Tyyliohje KConfig Moduleille, joita käytetään yhdessä KControl-ohjelman kanssa.

Ulkoiset standardit

XML
Laajennettava merkintäkieli. KOffice-ohjelman asiakirjamuodot ovat tämän sovelluksia. Yhä useammat KDE-ohjelmat käyttää sitä myös konfiguraatiotiedostojen muotona.
DOM
Document Object Model-malli on W3C:n määrittelemä. Qt:n QDom*-luokat on mallinnettu tämän mukaan.
XDND
Määrittely sovelluksen sisäiselle raahaa-ja-pudota-protokollalle, jota Qt ja Gtk käyttävät. Myös monet muut sovellukset käyttävät sitä.
Laajennettu ikkunahallinnoijavihjestandardi
Kutsutaan myös nimellä NETWM tai EWMH. Se on protokolla ikkunahallinnoijan vuorovaikutuksesta ja monien ikkunahallinnoijaohjelmien kehittäjien tukema.
Desktop Entry Specification
KDE:n tukema tiedostojen .desktop-muoto.
Kuvakkeiden nimeämisstandardi
KDE:n tukema Freedesktop-nimeämisstandardi kuvakkeille.
MIME-tyypit
Tiedostotyypit (joiden mukaan tiedostonhallintaohjelma valitsee oikeat kuvakkeet sekä luokittelee tiedostoja raahaa & pudota- ja leikepöytätoiminnoissa) noudattavat käytäntöä, joka tunnetaan nimellä MIME. Täältä voit löytää rekisteröityjen sisältötyyppien luettelon.
URL
Uniform resource locators, määritelty RFC 1738.
SM
X11R6.4-istuntohallinnointiprotokolla. Tämä on taustaprotokolla KMainWindow:n korkean tason istuntohallintaominaisuuksille.
iCalendar
RFC 2445 - Internet-kalenteri- ja aikatauluydinobjektimäärittely (iCalendar). Tätä käytetään tallentamaan KOrganizer ja KTimeTracker -ohjelmien (KArm KDE:ssa < 4) tiedot.

Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.