Development/Architecture/pl

< Development
Revision as of 14:26, 27 June 2012 by Toudidel (talk | contribs) (Created page with "Dla lepszego zrozumienia zapoznaj się z doskonałą [http://doc.qt.nokia.com/latest Dokumentacją Qt] i [http://www.qt.nokia.com/developer/ Qt Developer Network].")
Jump to: navigation, search


Development/Architecture


Poniższe strony zawierają szczegółową dokumentację projektowania i architektury KDE, przy czym nie zastępują one innych dokumentów takich, jak Dokumentacja API, tutoriale/how to and standardy, więcej informacji szukaj na stronie dot. kodowania

Dla lepszego zrozumienia zapoznaj się z doskonałą Dokumentacją Qt i Qt Developer Network.

Więcej informacji o instalacji KDE jest dostępnych w specjalnej sekcji dla administratorów.

Dokumenty dot. projektowania

Przegląd architektury KDE 4
An overview of the KDE 4 architecture, including discussions of common techniques, library classes, and general development issues. This is for KDE 4.0.
Przegląd architektury KDE 3 (Oryginalny)
An overview of the KDE 3 architecture, including discussions of common techniques, library classes, and general development issues. This is for KDE 3.0.
Przegląd architektury KDE 2
An overview of the KDE 2 architecture, similar to the above. This is for KDE 2.2.
DCOP

Dokumenty projektowe z lat 1999-2000


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.