Development/Architecture (se)

Följande sidor innehåller detaljerad dokumentation om KDE's design och arkitektur. De ersätter inte annan dokumentation som API dokumentation, tutorials/howtos och standards, se development portal för vidare information.

För en bättre förståelse så kan det hjälpa att bli familjär med Trolltech's™ strålande Qt 3.3 eller Qt 4.3 dokumentation och deras Utvecklar Sidor.

Mer information om själva KDE installationen finns tillgänglig på den dedikerade sidan för system administratörer.

Design Dokument

KDE 4 Arkitektur Överblick
En överblick av KDE 4 arkitekturen, inklusive diskussioner om vanliga tekniker, biblioteksklasser, och generell utvecklings problematik. Det här är för KDE 4.0.
KDE 3 Arkiktektur Överblick (Original)
En överblick av KDE 3 arkitekturen, inklusive diskussioner om vanliga tekniker, biblioteksklasser, och generell utvecklings problematik. Det här är för KDE 3.0.
KDE 2 Arkitektur Överblick
En överblick av KDE 2 arkitekturen, liknande den ovan. Det här är för KDE 2.2.
DCOP
Design dokument från 1999-2000.

This page was last edited on 14 July 2012, at 09:50. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.