Localization/fy/nl

Jump to: navigation, search

GUI status: essential | stable | trunk

KDE in het Fries


Deze webpagina heeft als doel de vertaling van KDE naar het Fries te stimuleren.

Hieronder een schermafdruk om een indruk te geven hoe KDE eruit kan komen te zien als deze in het Fries is vertaald. Hopelijk maakt het je voldoende enthousiast om mee te gaan helpen om KDE te vertalen naar het Fries. Als je mee wilt werken aan deze leuke uitdaging laat dit dan weten aan weten aan: Rinse de Vries.


KDE desktop in het Fries


Korte geschiedenis van het Fries

Het Frysk stamt uit de tijd van het Friese koninkrijk dat de hele kustlijn van Denemarken tot Belgie besloeg. de Friezen voerden veel handel met de Engelsen, waardoor beide talen met elkaar zijn verweven. Een Fries die Oud-Engels studeert heeft daar weinig moeite mee, omdat het Oud-Engels nogal veel op Fries lijkt.

Frysk is een volwaardige taal, die overigens ouder is dan het Nederlands. Frysk kent niet alleen haar eigen spelling en grammatica, maar ook haar eigen literatuur. Verder heb je zoals in elk taalgebied ook de nodige Friese dialecten.

Tijdens de evangelisering is het Friese rijk, dat absoluut niet open stond voor het christelijke geloof, in een oorlog tegen de Franken en Saksen verslagen en uiteen gevallen. In de Dom-toren van Utrecht staat een leuke geschiedenis uitgebeeld van deze gebeurtenis (yep, Utrecht behoorde toen ook tot Fryslân :)


This page was last edited on 21 June 2008, at 10:21. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.