Languages/nl


KDE ondersteunt meerdere programmeertalen voor KDE 4-ontwikkeling.

Stabiel en goed ontwikkeld

De volgende talen zijn goed ondersteund, worden goed onderhouden en zijn geschikt om applicaties te maken:

In ontwikkeling

Ondersteuning voor de volgende talen is nog in ontwikkeling:

Bindingtechnologieën en inbedden

  • Smoke - Geeft een infrastructuur die wordt gebruikt voor het maken van bindings voor meerdere talen, zoals Ruby, C# en PHP.
  • Kross - Ingebedde scripting in C++-applicaties. Enkele talen, zoals Python, Ruby, JavaScript, QtScript, Falcon en Java worden ondersteund.
  • QtScript - De QtScript-bindinggenerator.
  • SIP - Maakt de bindingen voor Python aan.

Ondersteuning voor Qt 3 / KDE 3

Compileren van de huidige Git-master

We raden aan om het volgende in ~/.gitconfig te zetten:

[url "git://anongit.kde.org/"]
   insteadOf = kde:
[url "ssh://[email protected]/"]
   pushInsteadOf = kde:

Je pullt nu van de anongit-servers, maar pusht naar de hoofd-Git-server.

Kloon de repository's met

git clone kde:smokegen
git clone kde:smokeqt
git clone kde:smokekde
git clone kde:qtruby
git clone kde:korundum
git clone kde:qyoto
git clone kde:kimono
git clone kde:perlqt
git clone kde:perlkde
git clone kde:kross-interpreters

Het compileren gaat zoals gebruikelijk met

cmake <src-dir> -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr
make
make install

Smokegen moet eerst worden gebouwd, en daarna smokeqt en smokekde. Daarna kun je de verschillende taalbindingen bouwen. Let op dat de KDE-bindingen altijd afhangen van de Qt-bindingen — je moet de Qt-bindingen dus eerst bouwen.

kross-interpreters bevat de taalplugins voor kross. Deze hangen niet af van componenten hierboven.


This page was last edited on 10 March 2016, at 17:39. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.