Help:Contents (pl)

Zanim zaczniesz, przeczytaj to:

Składnia Wiki

Aby rozpocząć korzystanie ze składni MediaWiki, przeczytaj:


Porady

Podświetlanie składni
Umieść swój kawałek kodu C++ Qt/KDE w <syntaxhighlight lang="cpp">, <syntaxhighlight lang="cpp" line="">, <syntaxhighlight lang="cpp-qt"> i </syntaxhighlight> dla uzyskania podświetlenia składni (cpp dla C++, cpp-qt dla Qt) i list numerowanych (line=""). Zamień cpp na symbol używanego języka, np. ruby dla Ruby'ego i python dla Pythona (wkrótce). Użyj ini dla plików .desktop, xml dla plików XML.

Nowe szablony

Aby otrzymać listę stron przy pomocy szablonu, należy przejść do odpowiedniej strony szablonu (np. Template:movepage) i kliknąć "Linkujące" w menu.


{{movepage|url}}
Użyj tego szablonu, by oznaczyć stronę jako jeszcze nie skończoną.


{{improve|explanation}}
Tym szablonem oznaczone są strony, wymagające poprawy lub zawierające puste sekcje. Jeśli chcesz, może dodać wyjaśnienie (nieobowiązkowe)


{{tip|text}}
Użyj tego szablonu, aby dodać wskazówkę dla czytelnika.


{{note|text}}
Użyj tego szablonu, aby dodać wyjaśnienie.


{{warning|text}}
Użyj tego szablonu, aby dodać ostrzeżenie.
{{qt|class-name}} and {{qt3|class-name}}
Użyj tego szablonu, aby dodać link do klasy Qt, np. QWidget. W przypadku klas Qt3 użyj {{qt3|class-name}}


{{class|class-name}}
Użyj tego szablonu, aby dodać link do klasy KDE, np. KDialog.


{{path|path-or-filename}}
Użyj tego szablonu dla ścieżek i nazw plików, w ten sposób wszyscy będą mieli podobnie sformatowane nazwy.


{{bug|123456}}
Użyj tego szablonu, aby automatycznie utworzyć link do systemu śledzenia błędów KDE (KDE bugzilla).


{{KDE3}}
Użyj tego szablonu, żeby oznaczyć zawartość odpowiednią także dla KDE 3. Dla KDE4 użyj [[Category:KDE4]].


{{TutorialBrowser|series|name|pre|next|reading}}
Szablon dla nawigacji w tutorialach


{{Box|caption|text|width|float}}
Użyj tego szablonu, aby utworzyć pole z podpisem i tekstem. Podanie szerokości jest opcjonalne i może być podane bezwględnie (400px) lub względnie (50%). Ostatnim parametrem jest wartość typu float, która także jest opcjonalna i domyślnie ustawiona na wycentrowanie (center).

This page was last edited on 11 July 2012, at 19:19. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.