Welcome to KDE TechBase/sk

< Welcome to KDE TechBase
Revision as of 08:14, 9 July 2012 by Wizzard (Talk | contribs) (Created page with "Administrácia systému KDE :Informácie pre správcov systému vydaní KDE.")

Jump to: navigation, search


Welcome to KDE TechBasenoframe
noframe

Nastavovanie vývojového prostredia KDE

Zistite ako získať, preložiť a spustiť KDE.
noframe

Vývoj s KDE

Tutoriály | API dokumentácia | FAQ a viac.

Súvisiace

Plány vydaní a funkcií | Usmernenia pre prispievanie a vývoj

noframe
Administrácia systému KDE
Informácie pre správcov systému vydaní KDE.
noframe
noframe

Join the KDE Team and Contribute

Contribute patches, keep in touch with and join our community.
Related:

KDE Project Policies | Donate Money

noframe
ISV informácie
Developer information for Independent Software Vendors.
noframe
noframe

KDE projects

Links to development wikis, task lists, etc. for various KDE Projects.