Revision as of 14:38, 27 June 2012 by Toudidel (talk | contribs) (Created page with "Plik core to obraz pamięci w momencie zawieszenia aplikacji. Korzystając z pliku core, możesz poznać wartości zmiennych w momencie zawieszenia.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Translations:Development/FAQs/Debugging FAQ/9/pl

Plik core to obraz pamięci w momencie zawieszenia aplikacji. Korzystając z pliku core, możesz poznać wartości zmiennych w momencie zawieszenia.


This page was last edited on 27 June 2012, at 14:38. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.