Revision as of 20:57, 27 June 2012 by Toudidel (talk | contribs) (Created page with "*kDebug() (kdDebug() w KDE3) zapewnia prosty, ale efektywny sposób debugowania aplikacji. *gdb, the GNU debugger, jest najszybszym sposobem śledzenia aplikacji krok po kroku i ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Translations:Development/FAQs/Debugging FAQ/13/pl

  • kDebug() (kdDebug() w KDE3) zapewnia prosty, ale efektywny sposób debugowania aplikacji.
  • gdb, the GNU debugger, jest najszybszym sposobem śledzenia aplikacji krok po kroku i badania zmiennych (zalecana wersja gdb 6.x lub wyższa)
  • Valgrind
  • kdbg jest graficznym interfejsem do gdb (z KDE GUI). Wspiera wiele typów Qt (łącznie z QString).
  • Monitor wycieków pamięci : See kdesdk/kmtrace. Plik README dostarczy informacji i wszystko wyjaśni.
  • qdbus i dbusviewer z pakietu Qt pozwala przeglądać interfejsy DBus i w łatwy sposób tworzy odwołania DBus.

This page was last edited on 27 June 2012, at 20:57. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.