Difference between revisions of "Translate a Page/nl"

Jump to: navigation, search
(Created page with "* Vraag een lidmaatschap van de Vertalersgroep aan: ** Klik op Get a Translator Account in de zijbalk ** Klik op het icoon <menuchoice>B...")
(Updating to match new version of source page)
 
(24 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 12: Line 12:
 
** Gebruik <menuchoice>Pagina opslaan</menuchoice> om de informatie op te slaan
 
** Gebruik <menuchoice>Pagina opslaan</menuchoice> om de informatie op te slaan
  
* When your user has been added to the group (you should get an notification), click on [[Special:LanguageStats|Start Translating]] in the sidebar
+
* Als je gebruikersnaam is toegevoegd aan de groep (je krijgt hierover bericht), klik je op [[Special:LanguageStats|Start Translating]] in de zijbalk
  
* Enter the language you want to translate to in <menuchoice>Language code</menuchoice> and click on <menuchoice>Go</menuchoice>
+
* Voer de taal waarnaar je wilt vertalen in bij <menuchoice>Taalcode</menuchoice> en klik op  <menuchoice>OK</menuchoice>
  
{{Note|Entering ''en'' (English) as the language code won't display any untranslated messages since all original content is written in English}}
+
{{Note|''en'' (Engels) als de taalcode invoeren zorgt ervoor dat er geen onvertaalde berichten worden weergegeven, omdat alle tekst origineel in het Engels wordt geschreven}}
  
* Click on a page you want to translate in the list
+
* Klik op de pagina die je wilt vertalen in de lijst
  
* In the '''Translate page''' set <menuchoice>View all untranslated message</menuchoice> in the first drop-down list
+
* Kies op de pagina '''Vertalen''' voor <menuchoice>alle onvertaalde berichten bekijken</menuchoice> in het bovenste keuzemenu
  
* Check that the correct language code is showing
+
* Controleer of de juiste taalcode wordt weergegeven
  
* In the <menuchoice>Navigation</menuchoice> section, click on the link to the left of the message you want to translate
+
* Klik in de sectie <menuchoice>Navigatie</menuchoice> op de link links van de zin die je wilt vertalen
  
* Enter the translation - a Google translation is provided for reference, but your own translation is usually preferred.
+
* Voer de vertaling in - er wordt ter referentie een Google-vertaling weergegeven, maar er wordt meestal de voorkeur gegeven aan een eigen vertaling.
  
* Click on <menuchoice>Save and open next</menuchoice> to continue with the next message or <menuchoice>Save page</menuchoice> to save the translation if you wish to stop working.
+
* Klik op <menuchoice>Opslaan en volgende</menuchoice> om door te gaan met de volgende zin of <menuchoice>Pagina opslaan</menuchoice> om de vertaling op te slaan als je wilt stoppen met werken.
  
{{Warning|1=Do not create a localized page variant manually (by entering pagename/langcode and trying to translate the original). This will mess up the translation system and no translation will be shown at all.}}
+
{{Warning|1=Maak niet met de hand een vertaalde pagina aan (door de paginanaam/taalcode zelf in te voeren en het origineel proberen te vertalen). Dit wordt niet herkend door het vertalingensysteem en er zal geen vertaling te zien zijn.}}
  
== Hints and Tips ==  
+
== Hints en tips ==  
  
=== Image display instructions ===  
+
=== Instructies voor afbeeldingenweergave ===  
  
 
A typical example is <nowiki>[[Image:Plasma-kickoff.jpg|right|160px]]</nowiki>.  The whole of this is a system instruction on how to display the image.  None of it is translated.
 
A typical example is <nowiki>[[Image:Plasma-kickoff.jpg|right|160px]]</nowiki>.  The whole of this is a system instruction on how to display the image.  None of it is translated.
Line 42: Line 42:
 
In this context, think of the word "Category" as a system word which therefore should not be translated.  For example, <nowiki>[[Category:Administration]]</nowiki> would become <nowiki>[[Category:Administrasi/id]]</nowiki>
 
In this context, think of the word "Category" as a system word which therefore should not be translated.  For example, <nowiki>[[Category:Administration]]</nowiki> would become <nowiki>[[Category:Administrasi/id]]</nowiki>
  
For consistency, UserBase has lists of approved translations of categories. Translation teams may find a similar list useful. Such tables can be seen at [{{UB}}Translation_Help_Needed Translation Help Needed].  Please request help if you need it.
+
For consistency, UserBase has lists of approved translations of categories. Translation teams may find a similar list useful. Such tables can be seen at [{{UB}}/Translation_Help_Needed Translation Help Needed].  Please request help if you need it.
  
 
=== Links to other pages on TechBase ===  
 
=== Links to other pages on TechBase ===  
Line 48: Line 48:
 
These take the form <nowiki>[[Special:myLanguage/Other page|link text]]</nowiki>  The link should remain untranslated, whereas the link text should always be translated.  If no link text is present, please add suitable (translated) link text.
 
These take the form <nowiki>[[Special:myLanguage/Other page|link text]]</nowiki>  The link should remain untranslated, whereas the link text should always be translated.  If no link text is present, please add suitable (translated) link text.
  
Note: "myLanguage" will try to load the translated version of the link in the language you have set in your user preferences. If it fails to load it will just load the English original, so it is safe to use it for any internal link.
+
{{Note|"myLanguage" will try to load the translated version of the link in the language you have set in your user preferences. If it fails to load it will just load the English original, so it is safe to use it for any internal link.}}
  
 
=== Links to external sites ===  
 
=== Links to external sites ===  
Line 59: Line 59:
  
  
=== Info-boxes ===  
+
=== Infokaders ===  
  
These generally consist of a header word "Information" and an editable information text. If the word "Information" is not recognizable in your language you may need a localized version of the template. Please ask if you need help with this.
+
Deze bestaan meestal uit een koptekst "Informatie" en een bewerkbare informatietekst. Als het woord "Informatie" niet herkenbaar is in je taal, kun je een vertaalde versie van het sjabloon nodig hebben. Vraag het als je hierbij hulp nodig hebt.
  
=== Translated units are marked as fuzzy ===  
+
=== Vertaalde eenheden zijn gemarkeerd als fuzzy ===  
  
Sometimes it may happen that you have translated a page, but the translation is marked as incomplete. Certain errors in the markup of the original page can cause this. The most common type of error is the appearance of unbalanced brackets or parentheses. The translation system requires that all opening brackets ('[', '{' or '(' ) have a matching closing bracket (']', '}' or ')' ) in the same translation unit, otherwise the translation is considered incomplete.
+
Soms kan het voorkomen dat je een pagina vertaald hebt, maar dat de vertaling als incompleet wordt aangemerkt. Dit kan worden veroorzaakt door bepaalde fouten in de opmaak van de originele pagina. De meest voorkomende soort fout is het voorkomen van ongebalanceerde haakjes of accolades. Het vertalingensysteem vereist dat alle haakjes open ('[', '{' of '(' ) een bijbehorend haakje sluiten (']', '}' of ')' ) hebben in de zelfde vertalingseenheid, omdat de vertaling anders wordt beschouwd als incompleet.
  
The same rule is not enforced by the wiki software, so it is easy for writers to miss those mistakes. If a bracket character is simply missing, just add it. However, sometimes the bracketed content extends over more than one translation unit, so that the matching closing bracket is in later unit. In this case you need to balance brackets in both units, but you can't simply add bracket characters without changing the meaning or formatting, so you must must comment out the added bracket character, like this
+
Aan de andere kant wordt deze regel niet afgedwongen door de wiki-software, dus het is voor schrijvers makkelijk om deze fouten te missen. Als een haakje simpelweg vergeten is, voeg het dan toe. Echter, soms strekt de inhoud tussen haakjes zich uit over meer dan één vertalingseenheid, zodat het bijbehorende haakje sluiten in een latere eenheid staat. In dat geval moeten de haakjes in beide eenheden worden gebalanceerd, maar je kunt natuurlijk niet zomaar haakjes toevoegen zonder te betekenis of de opmaak te veranderen, dus je moet het toegevoegde haakje uitcommentariëren, zoals dit
  
{{Input|1=<nowiki><!--}}-->{{Info|1=Beginning of long info box... </nowiki>}}
+
{{Input|1=<nowiki><!--}}-->{{Info|1=Begin van een lang informatiekader... </nowiki>}}
  
and in a later unit
+
en in een latere eenheid
  
{{Input|1=<nowiki> ...end of long info box}}<!--{{--></nowiki>}}
+
{{Input|1=<nowiki> ...eind van een lang kader}}<!--{{--></nowiki>}}
  
If the offending bracket is part of a smiley, please replace it with an emoticon icon. For the standard smiley, <!--(-->:-), you can use the template <nowiki>{{Smiley}}</nowiki>
+
Als het problematische haakje deel is van een smiley, vervang het dan door een icoontje. Voor de standaardsmiley <!--(-->:-) kun je het sjabloon <nowiki>{{Smiley}}</nowiki> gebruiken
  
Please also correct the original page so other translators won't have the same problem, or leave a message on the discussion page.
+
Breng je veranderingen ook aan in de originele pagina, zodat andere vertalers niet hetzelfde probleem krijgen, of laat een bericht achter op de overlegpagina.
  
=== Language Statistics discrepancies ===  
+
=== Verschillen in taalstatistieken ===  
  
 
You may notice some slight discrepancy between the percentages stated on your LanguageStats page and the percentage on the language bar.  This is normal.  LanguageStats compares only the number of messages that are untranslated or outdated.  The language bar statistic tries to be more intelligent.  For instance, in one page (100 messages) 8 messages had a small (re-branding-releated) change, in each case, a single word was involved.  There was 8% difference between the two statistics, since it was a substantial proportion of the messages, but a small proportion of the whole translation.
 
You may notice some slight discrepancy between the percentages stated on your LanguageStats page and the percentage on the language bar.  This is normal.  LanguageStats compares only the number of messages that are untranslated or outdated.  The language bar statistic tries to be more intelligent.  For instance, in one page (100 messages) 8 messages had a small (re-branding-releated) change, in each case, a single word was involved.  There was 8% difference between the two statistics, since it was a substantial proportion of the messages, but a small proportion of the whole translation.
Line 89: Line 89:
 
== Also See ==  
 
== Also See ==  
  
* [http://translatewiki.net/wiki/Translating:Page_translation_feature#Translators]
+
* [http://translatewiki.net/wiki/Translating:Page_translation_feature#Translators Translating:Page translation feature]
  
 
[[Category:Translator_Help]]
 
[[Category:Translator_Help]]

Latest revision as of 19:18, 26 July 2012

Other languages:
čeština • ‎Ελληνικά • ‎English • ‎español • ‎suomi • ‎français • ‎italiano • ‎मराठी • ‎Nederlands • ‎português do Brasil • ‎русский • ‎slovenčina • ‎українська • ‎中文(中国大陆)‎

Beschikbare hulpmiddelen

Werkwijze

 • Vraag een lidmaatschap van de Vertalersgroep aan:
  • Klik op Get a Translator Account in de zijbalk
  • Klik op het icoon Bewerken Userbase-edit.png en voer je gebruikersnaam in, de taal waarin je wil vertalen en of je ook offline wil vertalen
  • Gebruik Pagina opslaan om de informatie op te slaan
 • Als je gebruikersnaam is toegevoegd aan de groep (je krijgt hierover bericht), klik je op Start Translating in de zijbalk
 • Voer de taal waarnaar je wilt vertalen in bij Taalcode en klik op OK
noframe
 
Note
en (Engels) als de taalcode invoeren zorgt ervoor dat er geen onvertaalde berichten worden weergegeven, omdat alle tekst origineel in het Engels wordt geschreven
 • Klik op de pagina die je wilt vertalen in de lijst
 • Kies op de pagina Vertalen voor alle onvertaalde berichten bekijken in het bovenste keuzemenu
 • Controleer of de juiste taalcode wordt weergegeven
 • Klik in de sectie Navigatie op de link links van de zin die je wilt vertalen
 • Voer de vertaling in - er wordt ter referentie een Google-vertaling weergegeven, maar er wordt meestal de voorkeur gegeven aan een eigen vertaling.
 • Klik op Opslaan en volgende om door te gaan met de volgende zin of Pagina opslaan om de vertaling op te slaan als je wilt stoppen met werken.
noframe
 
Warning
Maak niet met de hand een vertaalde pagina aan (door de paginanaam/taalcode zelf in te voeren en het origineel proberen te vertalen). Dit wordt niet herkend door het vertalingensysteem en er zal geen vertaling te zien zijn.


Hints en tips

Instructies voor afbeeldingenweergave

A typical example is [[Image:Plasma-kickoff.jpg|right|160px]]. The whole of this is a system instruction on how to display the image. None of it is translated.

Category statements

In this context, think of the word "Category" as a system word which therefore should not be translated. For example, [[Category:Administration]] would become [[Category:Administrasi/id]]

For consistency, UserBase has lists of approved translations of categories. Translation teams may find a similar list useful. Such tables can be seen at Translation Help Needed. Please request help if you need it.

Links to other pages on TechBase

These take the form [[Special:myLanguage/Other page|link text]] The link should remain untranslated, whereas the link text should always be translated. If no link text is present, please add suitable (translated) link text.

noframe
 
Note
"myLanguage" will try to load the translated version of the link in the language you have set in your user preferences. If it fails to load it will just load the English original, so it is safe to use it for any internal link.

Links to external sites

These take the form [http://example.com link text]. Like the internal links, retain the actual link and translate the link text.

Links in the Sidebar

Instructions for translating those sidebar links can be found at Modifying_the_Sidebar#Translating_Sidebar_Items


Infokaders

Deze bestaan meestal uit een koptekst "Informatie" en een bewerkbare informatietekst. Als het woord "Informatie" niet herkenbaar is in je taal, kun je een vertaalde versie van het sjabloon nodig hebben. Vraag het als je hierbij hulp nodig hebt.

Vertaalde eenheden zijn gemarkeerd als fuzzy

Soms kan het voorkomen dat je een pagina vertaald hebt, maar dat de vertaling als incompleet wordt aangemerkt. Dit kan worden veroorzaakt door bepaalde fouten in de opmaak van de originele pagina. De meest voorkomende soort fout is het voorkomen van ongebalanceerde haakjes of accolades. Het vertalingensysteem vereist dat alle haakjes open ('[', '{' of '(' ) een bijbehorend haakje sluiten (']', '}' of ')' ) hebben in de zelfde vertalingseenheid, omdat de vertaling anders wordt beschouwd als incompleet.

Aan de andere kant wordt deze regel niet afgedwongen door de wiki-software, dus het is voor schrijvers makkelijk om deze fouten te missen. Als een haakje simpelweg vergeten is, voeg het dan toe. Echter, soms strekt de inhoud tussen haakjes zich uit over meer dan één vertalingseenheid, zodat het bijbehorende haakje sluiten in een latere eenheid staat. In dat geval moeten de haakjes in beide eenheden worden gebalanceerd, maar je kunt natuurlijk niet zomaar haakjes toevoegen zonder te betekenis of de opmaak te veranderen, dus je moet het toegevoegde haakje uitcommentariëren, zoals dit

<!--}}-->{{Info|1=Begin van een lang informatiekader... 

en in een latere eenheid

 ...eind van een lang kader}}<!--{{-->

Als het problematische haakje deel is van een smiley, vervang het dan door een icoontje. Voor de standaardsmiley :-) kun je het sjabloon {{Smiley}} gebruiken

Breng je veranderingen ook aan in de originele pagina, zodat andere vertalers niet hetzelfde probleem krijgen, of laat een bericht achter op de overlegpagina.

Verschillen in taalstatistieken

You may notice some slight discrepancy between the percentages stated on your LanguageStats page and the percentage on the language bar. This is normal. LanguageStats compares only the number of messages that are untranslated or outdated. The language bar statistic tries to be more intelligent. For instance, in one page (100 messages) 8 messages had a small (re-branding-releated) change, in each case, a single word was involved. There was 8% difference between the two statistics, since it was a substantial proportion of the messages, but a small proportion of the whole translation.

If you use the Chromium or Chrome browser...

Be aware that there seems to be some sort of caching problem on the Chromium browser. I have noticed that even with forced refreshes, sometimes statistics do not show up as they should (I have seen other things affected, too), yet if I open the same page in Firefox I see the correct stats.

Also See


This page was last modified on 26 July 2012, at 19:18. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.