Difference between revisions of "Translate a Page/cs"

(Created page with "* Jakmile bude tvůj účet přidán do skupiny překladatelů (budeš o tom informován), klikni na Začít překládat v postraním menu")
(Updating to match new version of source page)
 
(15 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 14: Line 14:
 
* Jakmile bude tvůj účet přidán do skupiny překladatelů (budeš o tom informován), klikni na [[Speciální:STatistiky jazyků|Začít překládat]] v postraním menu
 
* Jakmile bude tvůj účet přidán do skupiny překladatelů (budeš o tom informován), klikni na [[Speciální:STatistiky jazyků|Začít překládat]] v postraním menu
  
* Enter the language you want to translate to in <menuchoice>Language code</menuchoice> and click on <menuchoice>Go</menuchoice>
+
* Zadej jazyk, do kterého chceš překládat <menuchoice>Kód jazyku</menuchoice> a klikni na <menuchoice>Začít</menuchoice>
  
{{Note|Entering ''en'' (English) as the language code won't display any untranslated messages since all original content is written in English}}
+
{{Note|Napsáním ''en'' (Angličtina) jako jazykový kód způsobí, že se nebudou zobrazovat žádné nepřeložené zprávy/stránky, protože jsou všechny původně psány Anglicky}}
  
 
* Ze seznamu si vyberte stránku, kterou chcete překládat a klikněte na ni
 
* Ze seznamu si vyberte stránku, kterou chcete překládat a klikněte na ni
  
* In the '''Translate page''' set <menuchoice>View all untranslated message</menuchoice> in the first drop-down list
+
* V '''Přeložit stránku''' nastav <menuchoice>Zobrazit všechny nepřeložené zprávy</menuchoice> na prvním místě v rozbalovacím seznamu
  
 
* Zkontrolujte podle kódu jazyka, jestli je pro překlad vybrán správný jazyk
 
* Zkontrolujte podle kódu jazyka, jestli je pro překlad vybrán správný jazyk
  
* In the <menuchoice>Navigation</menuchoice> section, click on the link to the left of the message you want to translate
+
* V <menuchoice>Navigace</menuchoice> sekci, klikni na odkaz nalevo od zprávy, kterou chceš přeložit
  
* Enter the translation - a Google translation is provided for reference, but your own translation is usually preferred.
+
* Zadat překlad - překlad pomocí Google Translator je zobrazet jako pomůcka, ale Tvůj ruční překlad bude preferován.
  
* Click on <menuchoice>Save and open next</menuchoice> to continue with the next message or <menuchoice>Save page</menuchoice> to save the translation if you wish to stop working.
+
* Klikni na <menuchoice>Uložit a otevřít další</menuchoice> pro pokračování s další zprávou nebo <menuchoice>Uložit stránku</menuchoice> pro uložení překladu a ukončení práce.
  
{{Warning|1=Do not create a localized page variant manually (by entering pagename/langcode and trying to translate the original). This will mess up the translation system and no translation will be shown at all.}}
+
{{Varování|1=Nevytvářej přeloženou stránku ručně (napsáním názvu stránky/kódu jazyka a pokusem přeložit originál). Tohle zaneřádí systém překládání a stejně se žádný překlad nezobrazí.}}
  
 
== Rady a tipy ==  
 
== Rady a tipy ==  
  
=== Image display instructions ===  
+
=== Instrukce zobrazení obrázku ===  
  
A typical example is <nowiki>[[Image:Plasma-kickoff.jpg|right|160px]]</nowiki>.  The whole of this is a system instruction on how to display the image. None of it is translated.
+
Typickým příkladem je <nowiki>[[Image:Plasma-kickoff.jpg|right|160px]]</nowiki>.  Tvoří to systém nápovědy jak zobrazit obrázek. Nic z toho není přeloženo.
  
=== Category statements ===
+
=== Statistiky kategorií ===
  
In this context, think of the word "Category" as a system word which therefore should not be translated. For example, <nowiki>[[Category:Administration]]</nowiki> would become <nowiki>[[Category:Administrasi/id]]</nowiki>
+
V této souvislosti, myslím slovo "Kategorie" jako systém slov, který nebude přeložen. Například, <nowiki>[[Category:Administration]]</nowiki> bude <nowiki>[[Category:Administrasi/id]]</nowiki>
  
For consistency, UserBase has lists of approved translations of categories. Translation teams may find a similar list useful. Such tables can be seen at [{{UB}}Translation_Help_Needed Translation Help Needed].  Please request help if you need it.
+
<span class="mw-translate-fuzzy">
 +
Pro pořádek, Uživatelská fáze má seznamy schválených překladů kategorií. Překladové týmy mohou považovat podobné seznamy jako užitečné. Podobné tabulky mohou být [{{UB}}Translation_Help_Needed Translation Help Needed].  Pokud budeš potřebovat pomoc, napiš si prosím o ni.
 +
</span>
  
=== Links to other pages on TechBase ===  
+
=== Odkazy na ostatní stránky na technické bázi ===  
  
 
These take the form <nowiki>[[Special:myLanguage/Other page|link text]]</nowiki>  The link should remain untranslated, whereas the link text should always be translated.  If no link text is present, please add suitable (translated) link text.
 
These take the form <nowiki>[[Special:myLanguage/Other page|link text]]</nowiki>  The link should remain untranslated, whereas the link text should always be translated.  If no link text is present, please add suitable (translated) link text.
  
Note: "myLanguage" will try to load the translated version of the link in the language you have set in your user preferences. If it fails to load it will just load the English original, so it is safe to use it for any internal link.
+
<span class="mw-translate-fuzzy">
 +
Poznámka: "můj jazyk" se pokusí načíst přeloženou verzi stránky jazyku, který jsi nastavil ve tvém uživatelském nastavení. Pokud se to nezdaří, načte to ANglický originál, je to tedy bezpečné pro použití jakéhokoliv interního linku.
 +
</span>
  
 
=== Odkazy na externí stránky ===  
 
=== Odkazy na externí stránky ===  
  
These take the form <nowiki>[http://example.com link text]</nowiki>. Like the internal links, retain the actual link and translate the link text.
+
Toto má formu <nowiki>[http://example.com link text]</nowiki>. Jako interní linky, zachová vlastní odkaz a přeloží text.
  
 
=== Odkazy v postranním panelu ===
 
=== Odkazy v postranním panelu ===
Line 89: Line 93:
 
== Also See ==  
 
== Also See ==  
  
* [http://translatewiki.net/wiki/Translating:Page_translation_feature#Translators]
+
* [http://translatewiki.net/wiki/Translating:Page_translation_feature#Translators Translating:Page translation feature]
  
 
[[Category:Translator_Help]]
 
[[Category:Translator_Help]]

Latest revision as of 19:18, 26 July 2012

Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎português do Brasil • ‎slovenčina • ‎suomi • ‎čeština • ‎Ελληνικά • ‎русский • ‎українська • ‎मराठी • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎日本語

Dostupné nástroje

Průběh

 • Žádost o přidání do překladatelské skupiny:
  • Klikni na Získat účet překladatele v bočním menu
  • Klikni na Upravit icon Userbase-edit.png a napiš tvou přezdívku, jazyk, do kterého chceš překládat a zda chceš pracovat offline
  • Použij Uložit stránku pro uložení informací
 • Jakmile bude tvůj účet přidán do skupiny překladatelů (budeš o tom informován), klikni na Začít překládat v postraním menu
 • Zadej jazyk, do kterého chceš překládat Kód jazyku a klikni na Začít
Note
Napsáním en (Angličtina) jako jazykový kód způsobí, že se nebudou zobrazovat žádné nepřeložené zprávy/stránky, protože jsou všechny původně psány Anglicky


 • Ze seznamu si vyberte stránku, kterou chcete překládat a klikněte na ni
 • V Přeložit stránku nastav Zobrazit všechny nepřeložené zprávy na prvním místě v rozbalovacím seznamu
 • Zkontrolujte podle kódu jazyka, jestli je pro překlad vybrán správný jazyk
 • V Navigace sekci, klikni na odkaz nalevo od zprávy, kterou chceš přeložit
 • Zadat překlad - překlad pomocí Google Translator je zobrazet jako pomůcka, ale Tvůj ruční překlad bude preferován.
 • Klikni na Uložit a otevřít další pro pokračování s další zprávou nebo Uložit stránku pro uložení překladu a ukončení práce.

Template:Varování

Rady a tipy

Instrukce zobrazení obrázku

Typickým příkladem je [[Image:Plasma-kickoff.jpg|right|160px]]. Tvoří to systém nápovědy jak zobrazit obrázek. Nic z toho není přeloženo.

Statistiky kategorií

V této souvislosti, myslím slovo "Kategorie" jako systém slov, který nebude přeložen. Například, [[Category:Administration]] bude [[Category:Administrasi/id]]

Pro pořádek, Uživatelská fáze má seznamy schválených překladů kategorií. Překladové týmy mohou považovat podobné seznamy jako užitečné. Podobné tabulky mohou být Translation Help Needed. Pokud budeš potřebovat pomoc, napiš si prosím o ni.

Odkazy na ostatní stránky na technické bázi

These take the form [[Special:myLanguage/Other page|link text]] The link should remain untranslated, whereas the link text should always be translated. If no link text is present, please add suitable (translated) link text.

Poznámka: "můj jazyk" se pokusí načíst přeloženou verzi stránky jazyku, který jsi nastavil ve tvém uživatelském nastavení. Pokud se to nezdaří, načte to ANglický originál, je to tedy bezpečné pro použití jakéhokoliv interního linku.

Odkazy na externí stránky

Toto má formu [http://example.com link text]. Jako interní linky, zachová vlastní odkaz a přeloží text.

Odkazy v postranním panelu

Instructions for translating those sidebar links can be found at Modifying_the_Sidebar#Translating_Sidebar_Items


Info-boxy

These generally consist of a header word "Information" and an editable information text. If the word "Information" is not recognizable in your language you may need a localized version of the template. Please ask if you need help with this.

Translated units are marked as fuzzy

Sometimes it may happen that you have translated a page, but the translation is marked as incomplete. Certain errors in the markup of the original page can cause this. The most common type of error is the appearance of unbalanced brackets or parentheses. The translation system requires that all opening brackets ('[', '{' or '(' ) have a matching closing bracket (']', '}' or ')' ) in the same translation unit, otherwise the translation is considered incomplete.

The same rule is not enforced by the wiki software, so it is easy for writers to miss those mistakes. If a bracket character is simply missing, just add it. However, sometimes the bracketed content extends over more than one translation unit, so that the matching closing bracket is in later unit. In this case you need to balance brackets in both units, but you can't simply add bracket characters without changing the meaning or formatting, so you must must comment out the added bracket character, like this

<!--}}-->{{Info|1=Beginning of long info box... 

and in a later unit

 ...end of long info box}}<!--{{-->

If the offending bracket is part of a smiley, please replace it with an emoticon icon. For the standard smiley, :-), you can use the template {{Smiley}}

Please also correct the original page so other translators won't have the same problem, or leave a message on the discussion page.

Language Statistics discrepancies

You may notice some slight discrepancy between the percentages stated on your LanguageStats page and the percentage on the language bar. This is normal. LanguageStats compares only the number of messages that are untranslated or outdated. The language bar statistic tries to be more intelligent. For instance, in one page (100 messages) 8 messages had a small (re-branding-releated) change, in each case, a single word was involved. There was 8% difference between the two statistics, since it was a substantial proportion of the messages, but a small proportion of the whole translation.

If you use the Chromium or Chrome browser...

Be aware that there seems to be some sort of caching problem on the Chromium browser. I have noticed that even with forced refreshes, sometimes statistics do not show up as they should (I have seen other things affected, too), yet if I open the same page in Firefox I see the correct stats.

Also See


This page was last edited on 26 July 2012, at 19:18. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.