Difference between revisions of "Help:Contribute (fi)"

Jump to: navigation, search
m (Still translating part of text.)
 
(5 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
{{Template:I18n/Language Navigation Bar|Opaste:Avusta}}
+
 
  
 
Olet tervetullut avustamaan KDE TechBase-wiki-sivustoa. Sisällön ja artikkelien korkealaatuisuuden ylläpitämiseksi on olemassa muutamien ohjeita, joita sinun pitäisi noudattaa. Tämä on lyhyt esittely muokkauksesta ja avustamisesta.
 
Olet tervetullut avustamaan KDE TechBase-wiki-sivustoa. Sisällön ja artikkelien korkealaatuisuuden ylläpitämiseksi on olemassa muutamien ohjeita, joita sinun pitäisi noudattaa. Tämä on lyhyt esittely muokkauksesta ja avustamisesta.
Line 9: Line 9:
 
Techbase on paikka, jossa teknisten ihmisten, jotka eivät ole osa yhteisöä, pitäisi löytää kaikki tieto, jota he tarvitsevat päästäkseen alkuun KDE:n kanssa. Tämä kattaa KDE-sovelluksen kehityksen, KDE-asennuksen hallinnoinnin, tai KDE-ohjelmiston jakelun. Sisältö on korkealaatuinen ja stabiilia ja sisältää opaskirjoja, tietoja julkaisuaikatauluista ja menettelytavoista, teknisiä taustatietoja ja vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.  
 
Techbase on paikka, jossa teknisten ihmisten, jotka eivät ole osa yhteisöä, pitäisi löytää kaikki tieto, jota he tarvitsevat päästäkseen alkuun KDE:n kanssa. Tämä kattaa KDE-sovelluksen kehityksen, KDE-asennuksen hallinnoinnin, tai KDE-ohjelmiston jakelun. Sisältö on korkealaatuinen ja stabiilia ja sisältää opaskirjoja, tietoja julkaisuaikatauluista ja menettelytavoista, teknisiä taustatietoja ja vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.  
  
Techbase doesn't require its users to be involved in the community, be subscribed to any KDE mailing lists or any other community internal sources of information to be able to fully understand and use the provided information. Developers working on KDE applications will find useful content on techbase as far as it overlaps with the needs of 3rd party developers, but they are not the primary audience of techbase.
+
Techbase ei vaadi, että sen käyttäjät ovat mukana yhteisössä, tilaavat mitään KDE-sähköpostilistaa tai muuta yhteisön sisäistä tietolähdettä kyetäkseen ymmärtämään ja käyttämään tarjottua tietoa. KDE-sovellusten kehittäjät voivat löytää hyödyllistä tietoa techbasesta niin kauan kuin se tyydyttää kolmansien osapuolten kehittäjien tarpeet, mutta he eivät ole techbase-sivuston pääkohde.
  
 
Lisätietoja löytyy artikkelista [[Help:Wiki Structure]].  
 
Lisätietoja löytyy artikkelista [[Help:Wiki Structure]].  
  
For end-user documentation use [http://userbase.kde.org KDE UserBase]. For community info use the [http://community.kde.org KDE Community Wiki]. See the [http://wiki.kde.org Wiki Landing Page] for an overview.
+
Loppukäyttäjädokumenttina käytä [http://userbase.kde.org KDE UserBase]. Yhteisötietona käytä [http://community.kde.org KDE Community Wiki]. Katso [http://wiki.kde.org Wiki Landing Page]-yleiskatsaus.
  
 
=== Minne uudet artikkelit laitetaan ===
 
=== Minne uudet artikkelit laitetaan ===
  
The KDE TechBase wiki uses subpages. Take a quick look at the article about the [[Help:Wiki Structure]]. In short: Do not randomly add toplevel pages.
+
KDE TechBase wiki käyttää alisivuja. Vilkaise nopeasti artikkelia [[Help:Wiki Structure]]. Lyhyesti: Älä lisää satunnaisesti ylimmän tason sivuja.
  
It is possible to translate KDE TechBase articles into other languages. Read the article about [[Help:Wiki Translation]] for further details.
+
On mahdollista paikallistaa KDE TechBase-artikkelit muille kielille. Lue lisätietoja artikkelista [[Help:Wiki Translation]].
  
 
=== Menettelytapa ===
 
=== Menettelytapa ===
  
You want to add new content. To keep high quality, please create the article in your userpage first (e.g. User:foo/My Acticle). Once it is ready, discuss the article with other developers and proofread it. Finally, if a location is found, move the page.
+
Haluat lisätä uutta sisältöä. Laadun pitämiseksi korkeana luo artikkeli ensin käyttäjäsivullasi (esim.: User:foo/Mun artikkeli). Sitten kun se on valmis, keskustele artikkelista muiden kehittäjien kanssa ja oikolue se. Lopuksi, jos sijainti löytyy, siirrä sivu.  
  
After moving the page please '''add yourself to the watch list''' by clicking the ''Watch'' register. You will get a notice by mail whenever the page changes.
+
Sivun siirron jälkeen '''lisää itsesi seurantalistalle''' napauttamalla '''Watch'''-rekisteriä. Saat ilmoituksen sähköpostitse aina kun sivu muuttuu.
  
 
== Muokkauksen perusteet ==
 
== Muokkauksen perusteet ==
  
In the KDE TechBase wiki all readers are allowed to edit content and structure.
+
KDE TechBase wiki-sivustolla kaikki lukijat saavat muokata sisältöä ja rakennetta.
 
   
 
   
 
=== Katselmuskäytäntö ja sopimukset ===
 
=== Katselmuskäytäntö ja sopimukset ===
  
Make sure that you submit information which is relevant to the specific purpose of the wiki, or your content might be deleted. You can always use the [[Help:Talk page|''Discussion'' or ''talk'' pages]] to ask questions or to check if your idea will be accepted. Please make sure your contributions are not violating any licenses.
+
Varmista, että lähetät tietoja, jotka ovat olennaisia wikin tiettyyn tarkoitukseen, tai sisältösi saatetaan poistaa. Voit aina käyttää [[Help:Talk page|''Discussion'' tai ''talk''-sivuja]] kysymysten kysymiseen tai tarkistamaan, että ideasi hyväksytään. Varmistu, että avustuksesi ei riko mitään lisenssiä.
  
 
=== Aloita muokkaus ===
 
=== Aloita muokkaus ===
  
To start editing a [[Main Page|KDE TechBase]] page, click the '''Edit''' link at the tab on the top. This brings you to the edit page: a page with a text box containing the ''wikitext'' - the editable code from which the server produces the finished page. ''If you just want to experiment, please do so in the [[Sandbox|sandbox]], not here''.
+
[[Main Page|KDE TechBase]]-sivun muokkauksen aloittamiseksi napauta '''Edit'''-linkkiä välilehdessä ylhäällä. Tämä tuo sinut muokkaussivulle: sivu, jossa on teksti-ikkuna, joka sisältää ''wikitext''-ikkunan - muokattavan koodin, josta palvelin tuottaa valmiin sivun. ''Jos haluat vain kokeilla, tee se [[Sandbox|hiekkalaatikossa]], ei täällä''.
  
 
=== Kirjoita muutoksesi ===
 
=== Kirjoita muutoksesi ===
  
You can just type your text. However, also using basic wiki markup to make links and do simple formatting increases the value of your contribution. Please follow the style used in other wiki articles. If you follow this, your contributions will be more valuable as they won't need to be cleaned up later.
+
Voit vain kirjoittaa tekstin. Kuitenkin peruswiki-markup-tekstien käyttäminen linkittämiseen ja tekemällä yksinkertaisia muotoiluja kasvattaa avustuksesi arvoa. Käytä tyyliä, jota käytetään muissa wiki-artikkeleissa. Jos noudatat tätä, avustuksesi on vielä arvokkaampi, koska heidän ei tarvitse siistiä sitä myöhemmin.
  
 
=== Tee yhteenveto muutoksistasi ===
 
=== Tee yhteenveto muutoksistasi ===

Latest revision as of 13:47, 18 July 2012


Olet tervetullut avustamaan KDE TechBase-wiki-sivustoa. Sisällön ja artikkelien korkealaatuisuuden ylläpitämiseksi on olemassa muutamien ohjeita, joita sinun pitäisi noudattaa. Tämä on lyhyt esittely muokkauksesta ja avustamisesta.

Mitkä sisällöt kuuluvat KDE TechBase-sivustolle

KDE Techbase on tärkein paikka korkeatasoiselle tekniselle tiedolle KDE:stä kohdistuen kolmannen osapuolten kehittäjille, riippumattomille ohjelmistomyyjille, levitysversioiden jakelijoille ja järjestelmähallinnoijille.

Techbase on paikka, jossa teknisten ihmisten, jotka eivät ole osa yhteisöä, pitäisi löytää kaikki tieto, jota he tarvitsevat päästäkseen alkuun KDE:n kanssa. Tämä kattaa KDE-sovelluksen kehityksen, KDE-asennuksen hallinnoinnin, tai KDE-ohjelmiston jakelun. Sisältö on korkealaatuinen ja stabiilia ja sisältää opaskirjoja, tietoja julkaisuaikatauluista ja menettelytavoista, teknisiä taustatietoja ja vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.

Techbase ei vaadi, että sen käyttäjät ovat mukana yhteisössä, tilaavat mitään KDE-sähköpostilistaa tai muuta yhteisön sisäistä tietolähdettä kyetäkseen ymmärtämään ja käyttämään tarjottua tietoa. KDE-sovellusten kehittäjät voivat löytää hyödyllistä tietoa techbasesta niin kauan kuin se tyydyttää kolmansien osapuolten kehittäjien tarpeet, mutta he eivät ole techbase-sivuston pääkohde.

Lisätietoja löytyy artikkelista Help:Wiki Structure.

Loppukäyttäjädokumenttina käytä KDE UserBase. Yhteisötietona käytä KDE Community Wiki. Katso Wiki Landing Page-yleiskatsaus.

Minne uudet artikkelit laitetaan

KDE TechBase wiki käyttää alisivuja. Vilkaise nopeasti artikkelia Help:Wiki Structure. Lyhyesti: Älä lisää satunnaisesti ylimmän tason sivuja.

On mahdollista paikallistaa KDE TechBase-artikkelit muille kielille. Lue lisätietoja artikkelista Help:Wiki Translation.

Menettelytapa

Haluat lisätä uutta sisältöä. Laadun pitämiseksi korkeana luo artikkeli ensin käyttäjäsivullasi (esim.: User:foo/Mun artikkeli). Sitten kun se on valmis, keskustele artikkelista muiden kehittäjien kanssa ja oikolue se. Lopuksi, jos sijainti löytyy, siirrä sivu.

Sivun siirron jälkeen lisää itsesi seurantalistalle napauttamalla Watch-rekisteriä. Saat ilmoituksen sähköpostitse aina kun sivu muuttuu.

Muokkauksen perusteet

KDE TechBase wiki-sivustolla kaikki lukijat saavat muokata sisältöä ja rakennetta.

Katselmuskäytäntö ja sopimukset

Varmista, että lähetät tietoja, jotka ovat olennaisia wikin tiettyyn tarkoitukseen, tai sisältösi saatetaan poistaa. Voit aina käyttää Discussion tai talk-sivuja kysymysten kysymiseen tai tarkistamaan, että ideasi hyväksytään. Varmistu, että avustuksesi ei riko mitään lisenssiä.

Aloita muokkaus

KDE TechBase-sivun muokkauksen aloittamiseksi napauta Edit-linkkiä välilehdessä ylhäällä. Tämä tuo sinut muokkaussivulle: sivu, jossa on teksti-ikkuna, joka sisältää wikitext-ikkunan - muokattavan koodin, josta palvelin tuottaa valmiin sivun. Jos haluat vain kokeilla, tee se hiekkalaatikossa, ei täällä.

Kirjoita muutoksesi

Voit vain kirjoittaa tekstin. Kuitenkin peruswiki-markup-tekstien käyttäminen linkittämiseen ja tekemällä yksinkertaisia muotoiluja kasvattaa avustuksesi arvoa. Käytä tyyliä, jota käytetään muissa wiki-artikkeleissa. Jos noudatat tätä, avustuksesi on vielä arvokkaampi, koska heidän ei tarvitse siistiä sitä myöhemmin.

Tee yhteenveto muutoksistasi

Kirjoita lyhyt yhteenveto pikkukenttään muokkausikkunan alle.

Esimerkiksi: "Fixed a typo"

Esikatsele ennen tallentamista

Kun olet valmis, napauta Show preview-painiketta nähdäksesi miltä muutoksesi näyttävät ennen kuin teet niistä pysyviä. Toista muokkaa/esikatsele-prosessi kunnes olet tyytyväinen, napauta sitten Save page-painiketta ja muutoksesi liitetään välittömästi artikkeliin.

Wiki Markup-viite

Wikipedia tarjoaa lyhyen esittelyn tärkeimmistä mediawiki-syntaksista. Lue sivunmuokkausopaste.


This page was last modified on 18 July 2012, at 13:47. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.