Revision as of 12:14, 15 July 2012 by AnneW (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Help:Contents (gl)


Antes de comezar a engadir ou mudar o contido, lea os artigos acerca de Before you start to add or change content, please read the articles about the

Sintaxe wiki

Para se iniciar na sintaxe wiki, consulte

As instrucións máis importantes áchanse resumidas aquí (en inglés). Hai información acerca de como migrar contido aquí.

Suxestións

Resaltar a sintaxe
Envolva os fragmentos de código en C++ Qt/KDE centre <code cpp>, <code cpp n>, <code qt> e </code> para obter resalte de sintaxe (cpp == c++, qt == qt) e liñas numeradas (n). Substitúa "cpp" pola linguaxe que empregue, p.ex. rubyqt para Ruby e pythonqt para Python (pronto). Empregue "ini" para os ficheiros .desktop, "xml" para os ficheiros XML.

Modelos novos

Para ver unha listaxe das páxinas que empregan un modelo, vai á páxina correspondente dese template (p.ex. Template:movepage) e calca en "Que liga para aquí" na barra de ferramentas.

{{movepage|url}}
Use este modelo para indicar que unha páxina non está rematada.
{{improve|explanation}}
As páxinas que precisan de limpeza ou conteñen seccións baleiras márcanse con este modelo. Engada, se quere, unha explicación.
{{tip|text}}
Use este modelo para engadir unha suxestión para o lector.
{{note|text}}
Use este modelo para engadir unha nota explicativa.
{{warning|text}}
Use este modelo para engadir unha advertencia.
{{qt|class-name}} and {{qt3|class-name}}
Use este modelo para xerar unha ligazón a unha clase de Qt, p.ex. QWidget. Para as clases Qt3 use {{qt3|class-name}}
{{class|class-name}}
Use este modelo para xerar unha ligazón para unha clase de KDE class, p.ex. KDialog.
{{path|path-or-filename}}
Use este modelo para rotas e nomes de ficheiros, de xeito que todos teñan un estilo uniforme.
{{bug|123456}}
Use este modelo para crear automaticamente unha ligazón ao bugzilla de KDE.
{{KDE3}}
Use este modelo para marcar o contido da páxina como prpopio de KDE 3. Non marque as páxinas tecnoloxicamente agnósticas. Para contido KDE4 empregue [[Category:KDE4]].
{{TutorialBrowser|series|name|pre|next|reading}}
Modelo para navegación polos titoriais.
{{Box|caption|text|width|float}}
Use este modelo para creas unha caixa cunha lextenda e un texto. O parámetro anchura é optativo e pódese especificar absoluto (400px) ou relativo (50%). O último valor é o valor de float, que tamén é optativo e que, de non indicarse, significa centrado.

This page was last edited on 15 July 2012, at 12:14. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.