Difference between revisions of "Getting Started/Build/KDE4 (sl)"

Jump to: navigation, search
(fix links)
m (openSUSE)
Line 88: Line 88:
 
gcc  
 
gcc  
 
gcc-c++
 
gcc-c++
 +
gmp-devel (needed to build kdesupport)
 +
xine-devel
 +
libgpgme-devel (needed to build kdepimlibs)
 
</code>
 
</code>
  

Revision as of 20:45, 9 January 2008


Contents

Getting_Started/Build/KDE4


Povzetek

Ta vodnik prikazuje enega izmed načinov, kako pripraviti KDE iz razvojnega debla, da bo tekel na sistemih Linux in BSD. Na voljo so tudi vodniki za FreeBSD, Windows, Mac OS X in Solaris. Vse skozi vodnik bomo uporabljali ukazno lupino bash.

noframe
 
Warning
V ponedeljek lahko pričakujete večje število napak pri gradnji. Takrat se namreč vnaša spremembe v kdelibs. Dashboard poroča o nepričakovanih napakah. Spodbudili bi vas radi, da popravite module, ki imajo napake pri gradnji.


Potrebna programska oprema

Da bi uspešno zaključili ta vodnik, morate najprej namestiti sledeče:

 • gcc in g++ iz projekta GCC, najbolje različico 4.1 ali višjo
 • svn, odjemalec Subversion za nadzor nad revizijami
 • pkg-config
 • razvijalske knjižnice in datoteke z glavo za X11, OpenGL (mesa-common-dev and libglu1-mesa-dev), libjpeg, libpng, libungif, libclucene, librdf, libxml2 and libxslt
 • skript makeobj, ki je del modula kdesdk. Skript lahko naložite kot del paketa kdesdk (kdesdk-scripts na Debian-u), ali pa ga prenesete neposredno s SVN-ja.
 • paket shared-mime-info, ki je MIME standard organizacije freedesktop.org in ga KDE sedaj uporablja
 • boost, ki ga potrebuje kdebase. Da bo CMake našel Boost, mora biti Boost-ova mapa, ki vsebuje podmapo include navedena v spremenljivki CMAKE_INCLUDE_PATH, ali pa morate nastaviti okoljsko spremenljivko BOOST_ROOT, ki kaže na mapo z Boost-om.

Kubuntu

Da namestite vse potrebne pakete v Kubuntu 7.04 (Feisty Fawn) poženite sledeči ukaz: sudo aptitude install build-essential cdbs debhelper cmake \ libxml2-dev libxslt1-dev libbz2-dev libclucene-dev librdf-dev \ shared-mime-info libgl1-mesa-dev libglu1-mesa-dev mesa-common-dev \ libxext-dev libjpeg-dev libpng-dev subversion libsm-dev libxinerama-dev \ libxrender-dev libfontconfig-dev libboost-dev libxcursor-dev doxygen \ libungif4-dev libdbus-1-dev libgpgme11-dev libssl-dev libgpgme11-dev \ libasound2-dev

Ročno nameščanje CMake 2.4.6 in DBus lahko preskočite z: sudo aptitude install libdbus-1-dev cmake

Za polno delujočo dokumentacijo programskega vmesnika (API-ja): sudo aptitude install graphviz

openSUSE

V openSUSE 10.2 in novejših lahko pakete namestite z orodjem Zypper: sudo zypper install <ime-paketa>

V starejših različicah lahko uporabite YaST: su yast -i <ime-paketa>

Potrebni paketi

Paketi, ki jih morate namestiti, so: xorg-x11-devel libxml2-devel kdesdk3 clucene-core-devel boost-devel libjpeg-devel liblrdf-devel libpng-devel libxslt-devel libredland-devel Mesa-devel giflib-devel subversion gcc gcc-c++ gmp-devel (needed to build kdesupport) xine-devel libgpgme-devel (needed to build kdepimlibs)

Neobvezni paketi

Ročno nameščanje Qt 4.3, CMake 2.4.6 in DBus lahko preskočite tako, da med vire za nameščanje dodate skladišče KDE4 storitve openSUSE Build.

V openSUSE 10.2 in novejših: sudo zypper service-add http://software.opensuse.org/download/KDE:/KDE4/openSUSE_10.2 KDE4-102

V starejših različicah: su installation_sources -a http://software.opensuse.org/download/KDE:/KDE4/<različica-vašega-suse-linuxa>

Po tem, ko dodate vir, namestite sledeče pakete (in odvisnosti): cmake dbus-1-devel libqt4-devel

Za polno delujočo dokumentacijo programskega vmesnika (API-ja): graphviz

Paketi CMake za openSUSE so na voljo prek storitve openSUSE Build.

Gentoo

Ročna namestitev

Uporabite lahko stabilne ebuilde. Preden začnete ne pozabiti pognati »emerge --sync«.

Nekatere ebuilde je potrebno odmaskirati, ali pa zagotoviti uporabo starejše različice:

 1. echo 'x11-libs/qt' >> /etc/portage/package.keywords
 2. echo 'dev-util/cmake' >> /etc/portage/package.keywords
 3. echo 'dev-cpp/clucene' >> /etc/portage/package.keywords
 4. echo '>dev-cpp/clucene-0.9.16a' >> /etc/portage/package.mask

To so ebuildi, ki jih bo potrebno namestiti. Nekateri so morda že nameščeni, zato lahko uporabite možnost »-u«. $ emerge -avu ebuild/ime

sys-devel/gcc dev-util/subversion dev-util/pkgconfig x11-base/xorg-x11 media-libs/glut media-libs/mesa media-libs/jpeg media-libs/libpng media-libs/giflib dev-cpp/clucene dev-util/cppunit media-libs/liblrdf dev-libs/libxml2 dev-libs/libxslt x11-misc/shared-mime-info kde-base/kdesdk-scripts dev-libs/boost x11-libs/qt dev-util/cmake sys-apps/dbus dev-libs/redland

Če ste namestili vse te ebuilde, lahko preskočite ročno prevajanje in nadaljujete s poglavjem kdesupport

Z uporabo sistema portage

Pakete za KDE 4 lahko namestite tudi neposredno z: emerge -a <packagename>

Najprej namestite orodje layman in si nato prenesite overlay KDE, ki vsebuje poskusne ebuilde za KDE. layman -a kde

Za KDE 4 je potrebno nastaviti še določene zastavice USE in povedati sistemu portage naj namesto ebuildov za KDE 3 uporablja ebuilde za KDE 4. Na ta način bo lahko portage sledil vsem odvisnostim.

Podrobna navodila za grajenje KDE 4 v Gentoo-ju lahko najdete na Wikiju overlaya za KDE. O njih se razpravlja na forumu v temi Monolitski ebuildi za KDE 4.

Ustvarite uporabniški račun za razvoj KDE 4

noframe
 
Note

KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal