Getting Started/Build/KDE4 (sl)

Jump to: navigation, search


Contents

Povzetek

Ta vodnik prikazuje enega izmed načinov, kako pripraviti KDE iz razvojnega debla, da bo tekel na sistemih Linux in BSD. Na voljo so tudi vodniki za FreeBSD, Windows, Mac OS X in Solaris. Vse skozi vodnik bomo uporabljali ukazno lupino bash.

noframe
 
Warning
V ponedeljek lahko pričakujete večje število napak pri gradnji. Takrat se namreč vnaša spremembe v kdelibs. Dashboard poroča o nepričakovanih napakah. Spodbudili bi vas radi, da popravite module, ki imajo napake pri gradnji.


Potrebna programska oprema

Da bi uspešno zaključili ta vodnik, morate najprej namestiti sledeče:

  • gcc in g++ iz projekta GCC, najbolje različico 4.1 ali višjo
  • svn, odjemalec Subversion za nadzor nad revizijami
  • pkg-config
  • razvijalske knjižnice in datoteke z glavo za X11, OpenGL (mesa-common-dev and libglu1-mesa-dev), libjpeg, libpng, libungif, libclucene, librdf, libxml2 and libxslt
  • skript makeobj, ki je del modula kdesdk. Skript lahko naložite kot del paketa kdesdk (kdesdk-scripts na Debian-u), ali pa ga prenesete neposredno s SVN-ja.
  • paket shared-mime-info, ki je MIME standard organizacije freedesktop.org in ga KDE sedaj uporablja
  • boost, ki ga potrebuje kdebase. Da bo CMake našel Boost, mora biti Boost-ova mapa, ki vsebuje podmapo include navedena v spremenljivki CMAKE_INCLUDE_PATH, ali pa morate nastaviti okoljsko spremenljivko BOOST_ROOT, ki kaže na mapo z Boost-om.

Kubuntu

Da namestite vse potrebne pakete v Kubuntu 7.04 (Feisty Fawn) poženite sledeči ukaz:

sudo aptitude install build-essential cdbs debhelper cmake \
libxml2-dev libxslt1-dev libbz2-dev libclucene-dev librdf-dev \
shared-mime-info libgl1-mesa-dev libglu1-mesa-dev mesa-common-dev \
libxext-dev libjpeg-dev libpng-dev subversion libsm-dev libxinerama-dev \
libxrender-dev libfontconfig-dev libboost-dev libxcursor-dev doxygen \
libungif4-dev libdbus-1-dev libgpgme11-dev libssl-dev libgpgme11-dev \
libasound2-dev

Ročno nameščanje CMake 2.4.6 in DBus lahko preskočite z:

sudo aptitude install libdbus-1-dev cmake

Za polno delujočo dokumentacijo programskega vmesnika (API-ja):

sudo aptitude install graphviz

openSUSE

V openSUSE 10.2 in novejših lahko pakete namestite z orodjem Zypper:

sudo zypper install <ime-paketa>

V starejših različicah lahko uporabite YaST:

su
yast -i <ime-paketa>

Potrebni paketi

Paketi, ki jih morate namestiti, so:

xorg-x11-devel
libxml2-devel 
kdesdk3 
clucene-core-devel 
boost-devel
libjpeg-devel 
liblrdf-devel 
libpng-devel 
libxslt-devel 
libredland-devel
Mesa-devel 
giflib-devel 
subversion 
gcc 
gcc-c++
gmp-devel (needed to build kdesupport)
xine-devel
libgpgme-devel (needed to build kdepimlibs)

Neobvezni paketi

Ročno nameščanje Qt 4.3, CMake 2.4.6 in DBus lahko preskočite tako, da med vire za nameščanje dodate skladišče KDE4 storitve openSUSE Build.

V openSUSE 10.2 in novejših:

sudo zypper service-add http://software.opensuse.org/download/KDE:/KDE4/openSUSE_10.2 KDE4-102

V starejših različicah:

su
installation_sources -a http://software.opensuse.org/download/KDE:/KDE4/<različica-vašega-suse-linuxa>

Po tem, ko dodate vir, namestite sledeče pakete (in odvisnosti):

cmake
dbus-1-devel
libqt4-devel

Za polno delujočo dokumentacijo programskega vmesnika (API-ja):

graphviz

Paketi CMake za openSUSE so na voljo prek storitve openSUSE Build.

Gentoo

Ročna namestitev

Uporabite lahko stabilne ebuilde. Preden začnete ne pozabiti pognati »emerge --sync«.

Nekatere ebuilde je potrebno odmaskirati, ali pa zagotoviti uporabo starejše različice:

# echo 'x11-libs/qt' >> /etc/portage/package.keywords
# echo 'dev-util/cmake' >> /etc/portage/package.keywords
# echo 'dev-cpp/clucene' >> /etc/portage/package.keywords
# echo '>dev-cpp/clucene-0.9.16a' >> /etc/portage/package.mask

To so ebuildi, ki jih bo potrebno namestiti. Nekateri so morda že nameščeni, zato lahko uporabite možnost »-u«.

$ emerge -avu ebuild/ime
sys-devel/gcc
dev-util/subversion
dev-util/pkgconfig
x11-base/xorg-x11
media-libs/glut
media-libs/mesa
media-libs/jpeg
media-libs/libpng
media-libs/giflib
dev-cpp/clucene
dev-util/cppunit
media-libs/liblrdf
dev-libs/libxml2
dev-libs/libxslt
x11-misc/shared-mime-info
kde-base/kdesdk-scripts
dev-libs/boost
x11-libs/qt
dev-util/cmake
sys-apps/dbus
dev-libs/redland

Če ste namestili vse te ebuilde, lahko preskočite ročno prevajanje in nadaljujete s poglavjem kdesupport

Z uporabo sistema portage

Pakete za KDE 4 lahko namestite tudi neposredno z:

emerge -a <packagename>

Najprej namestite orodje layman in si nato prenesite overlay KDE, ki vsebuje poskusne ebuilde za KDE.

layman -a kde

Za KDE 4 je potrebno nastaviti še določene zastavice USE in povedati sistemu portage naj namesto ebuildov za KDE 3 uporablja ebuilde za KDE 4. Na ta način bo lahko portage sledil vsem odvisnostim.

Podrobna navodila za grajenje KDE 4 v Gentoo-ju lahko najdete na Wikiju overlaya za KDE. O njih se razpravlja na forumu v temi Monolitski ebuildi za KDE 4.

Ustvarite uporabniški račun za razvoj KDE 4

noframe
 
Note

This page was last modified on 14 July 2012, at 09:18. This page has been accessed 7,401 times. Content is available under Creative Commons License SA 3.0 as well as the GNU Free Documentation License 1.2.
KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal