Difference between revisions of "Edit Markup/fi"

Jump to: navigation, search
(Created page with "* Tunnista ohjelmanimet ja merkitse ne lihavoituna, esim.: '''Klipper''' * Tunnista nimiöt ja nimet, joita käyttäjä ei voi muuttaa, ja merkitse ne lihavoiduiksi. * Poista kai...")
(19 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 2: Line 2:
 
== Käytettävissä olevat työkalut ==
 
== Käytettävissä olevat työkalut ==
  
* [[Typographical_Guidelines]] standardisoi kotoistamisessa käytettävät markup-merkinnät, joko virallisia käsikirjoja varten (DocBook) tai muille kielille. Viittaa tähän taajaan, koska markup-merkkejä määritellään uudelleen täsmäämään kotoistajien tarpeita.
+
<span class="mw-translate-fuzzy">
 +
* [[Special:MyLanguage/Typographical_Guidelines]] standardisoi kotoistamisessa käytettävät markup-merkinnät, joko virallisia käsikirjoja varten (DocBook) tai muille kielille. Viittaa tähän taajaan, koska markup-merkkejä määritellään uudelleen täsmäämään kotoistajien tarpeita.
 +
</span>
  
 
== Työnkulku vaihe 1 ==
 
== Työnkulku vaihe 1 ==
Line 14: Line 16:
 
* ASCII-hymiöt aiheuttavat pulmia ja ne on poistettava.  Ne voidaan korvata pienikokoisilla (11px?) oxygen-kuvakkeilla.  Monia muita on saatavilla Wikimedia Commons -sivustolta - lisätiedot lisätään tänne.
 
* ASCII-hymiöt aiheuttavat pulmia ja ne on poistettava.  Ne voidaan korvata pienikokoisilla (11px?) oxygen-kuvakkeilla.  Monia muita on saatavilla Wikimedia Commons -sivustolta - lisätiedot lisätään tänne.
  
* Muotoa <nowiki>[[Kotoistamistyökulku]]</nowiki> olevat sisäiset linkit olisi muokattavat täydelliseen muotoon, jotka näyttävät linkin, sitten näkyvän tekstin, kuten <nowiki>[[Special:myLanguage/Translation_Workflow|Kotoistamistyökulku]]</nowiki>
+
* Muotoa <nowiki>[[Kotoistamistyökulku]]</nowiki> olevat sisäiset linkit olisi muokattava täydelliseen muotoon, jotka näyttävät linkin, sitten näkyvän tekstin, kuten <nowiki>[[Special:myLanguage/Translation_Workflow|Kotoistamistyökulku]]</nowiki>
  
 
* Syöttötekstin näyttämiseen on käytetty monia tyylejä, mukaan lukien <nowiki><code>, <pre></nowiki> ja taulukot ja laatikot. Käyttäjän syötteeksi tarkoitetun tekstin tulisi käyttää Input-mallinnetta, <nowiki>{{Input|1=syöteteksti (voi olla useita rivejä tai yksi rivi)}}</nowiki>. Voit yhä käyttää <nowiki><code></nowiki> hyvin lyhyelle syötteelle, jos et halua tekstin esiintyvän usealla rivillä.  
 
* Syöttötekstin näyttämiseen on käytetty monia tyylejä, mukaan lukien <nowiki><code>, <pre></nowiki> ja taulukot ja laatikot. Käyttäjän syötteeksi tarkoitetun tekstin tulisi käyttää Input-mallinnetta, <nowiki>{{Input|1=syöteteksti (voi olla useita rivejä tai yksi rivi)}}</nowiki>. Voit yhä käyttää <nowiki><code></nowiki> hyvin lyhyelle syötteelle, jos et halua tekstin esiintyvän usealla rivillä.  
Line 32: Line 34:
 
=== Merkitään linkit kotoistamiseen ===
 
=== Merkitään linkit kotoistamiseen ===
  
* Yksittäisen linkin, sellaisen kuin sovelluksen nimi kohteessa Applications/Internet, pitäisi käyttää muotoa <nowiki>[[Special:myLanguage/Ark|<translate>Ark</translate>]]</nowiki>
+
* Yksittäisen linkin, sellaisen kuin sovelluksen nimi kohteessa Applications/Internet, pitäisi käyttää muotoa <nowiki>[[Special:myLanguage/Ark|&lt;translate>Ark&lt;/translate>]]</nowiki>
 
* Siellä missä linkki on lauseen sisällä, koko linkki pitäisi pitää kotoistettavan viestin sisällä.
 
* Siellä missä linkki on lauseen sisällä, koko linkki pitäisi pitää kotoistettavan viestin sisällä.
  
Line 41: Line 43:
 
* Kohtele valikkosarjoja samalla tavalla käyttäen <nowiki><menuchoice></nowiki> -tagitunnistetta, esim.: <menuchoice>System Settings -> Account Details -> Social Desktop</menuchoice>.  Huomaa, että erotin on (välilyönti)->(välilyönti)
 
* Kohtele valikkosarjoja samalla tavalla käyttäen <nowiki><menuchoice></nowiki> -tagitunnistetta, esim.: <menuchoice>System Settings -> Account Details -> Social Desktop</menuchoice>.  Huomaa, että erotin on (välilyönti)->(välilyönti)
  
{{Warning|3=Varoitus|<span style="color:red">ÄLÄ KOSKAAN</span> lisää translate-lohkotagitunnisteita (niitä, jotka näyttävät seuraavilta <nowiki>< !--T:18-- ></nowiki>).  Ohjelmisto tekee kaikkien vaadittujen tagitunnisteiden käsittelyn, ja manuaaliset muutokset rikkovat järjestelmän.}}
+
{{Warning|2=Varoitus|1=<span style="color:red">ÄLÄ KOSKAAN</span> lisää translate-lohkotagitunnisteita (niitä, jotka näyttävät seuraavilta <nowiki>< !--T:18-- ></nowiki>).  Ohjelmisto tekee kaikkien vaadittujen tagitunnisteiden käsittelyn, ja manuaaliset muutokset rikkovat järjestelmän.}}
  
 
=== Lihavoidut ===
 
=== Lihavoidut ===
Line 50: Line 52:
 
* Ikkunan otsikkotekstit ja kuvakkeiden nimiöt merkitään myös lihavoiduiksi.
 
* Ikkunan otsikkotekstit ja kuvakkeiden nimiöt merkitään myös lihavoiduiksi.
  
=== Italics ===
+
=== Kursiivit ===
  
* Italics can be used to give emphasis as you might in non-technical writing
+
* Kursivointia käytetään painottamiseen kuten tehdään ei-teknisessä kirjoittamisessa
* Use italics on the first appearance of an unfamiliar word or phrase, and if possible link it to #Glossary or a dictionary entry.
+
* Käytä kursiivia epätavallisen sanan tai fraasin ensimmäisessä esiintymisessä, ja jos mahdollista, linkitä se kohteeseen #Glossary tai sanakirjasanaan.
* When referencing other (external) works, titles are italicized.
+
* Kun viitataan muihin (ulkoisiin) teoksiin, otsikot kursivoidaan.
  
=== Combined Bold and Italics ===
+
=== Yhdistetty lihavointi ja kursivointi ===
  
* This should only be used in the context of an example where the user has to substitute text, e.g. "Your new addressbook records are in <tt>/home/</tt>'''''user'''''<tt>/share/contacts</tt>"
+
* Tätä pitäisi käyttää ainoastaan asiayhteydessä, jossa käyttäjä on korvannut tekstiä, esim.: "Uudet osoitekirjatietueesi ovat kohteessa <tt>/home/</tt>'''''user'''''<tt>/share/contacts</tt>"
  
{{Tip|1=Simplified definitions - ''Programs'' are launched by users, ''components'' are used by programs}}
+
{{Tip|2=Vihje|Yksinkertaistettuja määrittelyjä - käyttäjät käynnistävät ''Ohjelmia'', ohjelmat käyttävät ''komponentteja''}}
  
== Issues that cause Translate problems ==
+
== Kohteet, jotka aiheuttavat kotoistamispulmia ==
  
Several issues have been identified and discussed, and solutions proposed in the following sections:
+
Useat kohteet on tunnistettu ja niistä on keskusteltu, ja ehdotetut ratkaisut ovat seuraavassa kappaleessa:
  
* [[Typographical_Guidelines#Lists|Splitting lists for readability]]
+
* [[Typographical_Guidelines#Lists|Luetteloiden jakaminen luettavuuden vuoksi]]
* [[Typographical_Guidelines#Keeping_things_together|Other "readability" breaks]]
+
* [[Typographical_Guidelines#Keeping_things_together|Muut "luettavuus"katkokset]]
* [[Typographical_Guidelines#Unbalanced_brackets|Brackets split across sections]]
+
* [[Typographical_Guidelines#Unbalanced_brackets|Sulkeet jakavat lohkoja]]
  
These are usually noticed after the first markup, and it may be necessary to re-arrange spacing and/or structure to avoid the problems.
+
Nämä havaitaan tavallisesti ensimmäisen markup-merkinnän jälkeen ja saattaa olla välttämätöntä järjestää uudelleen välit ja/tai rakenne pulmien välttämiseksi.
  
== Almost finished ==
+
== Lähes valmis ==
  
* In the summary field at the bottom, enter that you are doing a markup edit.
+
<span class="mw-translate-fuzzy">
* Use <menuchoice>Preview</menuchoice> and read through the whole of your workIf you are satisfied, save the page.
+
* Kirjoita lopussa olevaan yhteenvetokenttään, mitä olet tehnyt markup-muokkauksessa.
* Use the link in the sidebar to request release - it takes you to a page where you can add the URL of the page you have editedPasting your link there tells us that you believe the page to be ready for translators to work withWe will scan it, and if satisfied we will enable it for translation.
+
* Käytä <menuchoice>Esikatselu</menuchoice> ja lue koko työsi lävitseJos olet tyytyväinen, tallenna sivu.
 +
* Käytä sivupalkin linkkiä julkaisun pyytämiseen - se ottaa sivusi, kun lisäät muokkaamasi sivun verkko-osoitteenLinkkisi liittäminen sinne kertoo meille, että uskot sivun olevan valmis kotoistajien työskentelyä vartenTutkimme sitä, ja jos olemme tyytyväisiä, otamme sen mukaan kotoistamiseen.
 +
</span>
  
 
[[Category:Translator_Help]]
 
[[Category:Translator_Help]]

Revision as of 17:08, 23 December 2012

Other languages:
English • ‎español • ‎français • ‎polski • ‎suomi • ‎中文(中国大陆)‎

Käytettävissä olevat työkalut

 • Special:MyLanguage/Typographical_Guidelines standardisoi kotoistamisessa käytettävät markup-merkinnät, joko virallisia käsikirjoja varten (DocBook) tai muille kielille. Viittaa tähän taajaan, koska markup-merkkejä määritellään uudelleen täsmäämään kotoistajien tarpeita.

Työnkulku vaihe 1

Vanhan markup-merkinnän korjaaminen

 • Tarkista, että jokaista lohkon tai alilohkon otsaketta seuraa tyhjä rivi.
 • Monille sivuille on asetettu useita sisennyksiä. Tämä sisällytettiin aikaisempaan mediawiki-dokumentaatioon, mutta ei ole enää hyväksyttävää, koska se aiheuttaa pulmia muiden muotojen viennissä, joten järjestele uudelleen käyttäen vain yksittäisiä sisennyksiä. Etumerkki-luettelot voivat edelleen olla sisäkkäisiä.
 • ASCII-hymiöt aiheuttavat pulmia ja ne on poistettava. Ne voidaan korvata pienikokoisilla (11px?) oxygen-kuvakkeilla. Monia muita on saatavilla Wikimedia Commons -sivustolta - lisätiedot lisätään tänne.
 • Muotoa [[Kotoistamistyökulku]] olevat sisäiset linkit olisi muokattava täydelliseen muotoon, jotka näyttävät linkin, sitten näkyvän tekstin, kuten [[Special:myLanguage/Translation_Workflow|Kotoistamistyökulku]]
 • Syöttötekstin näyttämiseen on käytetty monia tyylejä, mukaan lukien <code>, <pre> ja taulukot ja laatikot. Käyttäjän syötteeksi tarkoitetun tekstin tulisi käyttää Input-mallinnetta, {{Input|1=syöteteksti (voi olla useita rivejä tai yksi rivi)}}. Voit yhä käyttää <code> hyvin lyhyelle syötteelle, jos et halua tekstin esiintyvän usealla rivillä.
 • Pääteikkunatulosteet ja virheilmoitusviestit on samalla tavalla merkitty vaihtelevasti. Nämä tulisi korvata Output-mallinteella, {{Output|1=pääteikkunatuloste}}
 • Jokaisen sivun tulisi päättyä Category-luokkalauseeseen. Näiden on oltava standardisoituja luokkia. Luokkien nykyinen luettelo löydetään miltä tahansa kotoistajan sivulta linkitettynä tämä kielisivu
 • Varmista, että missään kappaleessa ei ole parittomia sulkeita. Jos löydät parittomia sulkeita, lisää puuttuvat sulkeet — mahdollisesti kommenteissa kuten tämä:
  <!--(--> a)
 • Luetteloissa pitäisi olla etumerkkirivien välissä tyhjä rivi. Katso kappeleita luetteloissa Etumerkilliset luettelot.
 • Taulukot pitäisi jakaa samalla tavalla niin että jokaisen rivin välissä on tyhjä rivi. Ensimmäisellä ja viimeisellä rivillä on oltava parilliset aaltosulkeet.

Vaihe 2 - Opas uuteen markup-merkintään

Merkitään linkit kotoistamiseen

 • Yksittäisen linkin, sellaisen kuin sovelluksen nimi kohteessa Applications/Internet, pitäisi käyttää muotoa [[Special:myLanguage/Ark|<translate>Ark</translate>]]
 • Siellä missä linkki on lauseen sisällä, koko linkki pitäisi pitää kotoistettavan viestin sisällä.

Erityistunnisteet

 • Tunnista kaikki näppäimistön näppäinnimet, ja tagitunnisteet, esim.: <keycap>Enter</keycap>
 • Sisällytä samanaikaisen näppäinten painallukset <keycap> -tagitunniste, esim.: Ctrl + Alt + F1. Huomaa, että erotin on (välilyönti)+(välilyönti)
 • Kohtele valikkosarjoja samalla tavalla käyttäen <menuchoice> -tagitunnistetta, esim.: System Settings -> Account Details -> Social Desktop. Huomaa, että erotin on (välilyönti)->(välilyönti)
Warning.png
Varoitus
ÄLÄ KOSKAAN lisää translate-lohkotagitunnisteita (niitä, jotka näyttävät seuraavilta < !--T:18-- >). Ohjelmisto tekee kaikkien vaadittujen tagitunnisteiden käsittelyn, ja manuaaliset muutokset rikkovat järjestelmän.


Lihavoidut

 • Tunnista ohjelmanimet ja merkitse ne lihavoituna, esim.: Klipper
 • Tunnista nimiöt ja nimet, joita käyttäjä ei voi muuttaa, ja merkitse ne lihavoiduiksi.
 • Poista kaikki aikaisemmat lihavoinnit, jotka on kirjoitettu aiemmin, mutta jotka eivät täsmää tähän ohjeeseen. (Katso alle sanan tai fraasin painottamisesta.)
 • Ikkunan otsikkotekstit ja kuvakkeiden nimiöt merkitään myös lihavoiduiksi.

Kursiivit

 • Kursivointia käytetään painottamiseen kuten tehdään ei-teknisessä kirjoittamisessa
 • Käytä kursiivia epätavallisen sanan tai fraasin ensimmäisessä esiintymisessä, ja jos mahdollista, linkitä se kohteeseen #Glossary tai sanakirjasanaan.
 • Kun viitataan muihin (ulkoisiin) teoksiin, otsikot kursivoidaan.

Yhdistetty lihavointi ja kursivointi

 • Tätä pitäisi käyttää ainoastaan asiayhteydessä, jossa käyttäjä on korvannut tekstiä, esim.: "Uudet osoitekirjatietueesi ovat kohteessa /home/user/share/contacts"
Ktip.png
Vihje
Yksinkertaistettuja määrittelyjä - käyttäjät käynnistävät Ohjelmia, ohjelmat käyttävät komponentteja


Kohteet, jotka aiheuttavat kotoistamispulmia

Useat kohteet on tunnistettu ja niistä on keskusteltu, ja ehdotetut ratkaisut ovat seuraavassa kappaleessa:

Nämä havaitaan tavallisesti ensimmäisen markup-merkinnän jälkeen ja saattaa olla välttämätöntä järjestää uudelleen välit ja/tai rakenne pulmien välttämiseksi.

Lähes valmis

 • Kirjoita lopussa olevaan yhteenvetokenttään, mitä olet tehnyt markup-muokkauksessa.
 • Käytä Esikatselu ja lue koko työsi lävitse. Jos olet tyytyväinen, tallenna sivu.
 • Käytä sivupalkin linkkiä julkaisun pyytämiseen - se ottaa sivusi, kun lisäät muokkaamasi sivun verkko-osoitteen. Linkkisi liittäminen sinne kertoo meille, että uskot sivun olevan valmis kotoistajien työskentelyä varten. Tutkimme sitä, ja jos olemme tyytyväisiä, otamme sen mukaan kotoistamiseen.


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.