Development (pl)

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
noframe
noframe
Architektura KDE
Materiały opisujące architekturę KDE.
Powiązane: Dokumentacja API
noframe
Podręczniki Programistyczne
Przykłady krok po kroku jak programować z KDE.
Powiązane: Narzędzia programistyczne | Lista FAQ
noframe
Języki programowania
Języki programowania używane w rozwoju KDE.
noframe
CMake
Informacje dotyczące CMake.
noframe
Standardy i Wskazówki
Wskazówki dla deweloperów i techniczne standardy wykorzystywane przez KDE.
Powiązane: Dodatkowe Informacje (linki, podręczniki, blogi itd.)
noframe
Szkielet Inżynierii Oprogramowania
Narzędzia i procesy Inżynierii Oprogramowania używane w KDE.

This page was last edited on 15 July 2012, at 10:59. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.