Ανάπτυξη

Revision as of 07:57, 22 April 2013 by Dicorfu (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


Other languages:Greek 100% • ‎English 100% • ‎French 76% • ‎Galician 100% • ‎Italian 100% • ‎Dutch 100% • ‎Brazilian Portuguese 100% • ‎Chinese (China) 100%
noframe
noframe
Αρχιτεκτονική KDE
Architectural design documents explaining KDE technologies.
Related: API Documentation
noframe
Εγχειρίδια Προγραμματισμού
Εγχειρίδια για ανάπτυξη σε KDE βήμα προς βήμα.
Σχετικά: Εργαλεία Ανάπτυξης | FAQs
noframe
Γλώσσες Προγραμματισμού

Υποστηριζόμενες γλώσσες προγραμματισμού για ανάπτυξη KDE.

noframe
CMake

Πληροφορίες σχετικά με CMake.

noframe
Version-control System - Git

Πληροφορίες σχετικά με το Git.

noframe
Πρότυπα & Οδηγίες

Οδηγίες προς προγραμματιστες και τεχνικά πρότυπα χρήσης KDE.

Σχετικά: Συνεισφορά κώδικα και Πολιτικές Ανάπτυξης | Επιπλέον πληροφορίες (σύνδεσμοι, βιβλία, blogs, κτλ.)
noframe
Software Engineering Framework
Software Engineering tools and processes used by KDE.
noframe
Αναζήτηση Βοήθειας
Resources for finding help with KDE development.

KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal