Ανάπτυξη

Revision as of 07:44, 22 April 2013 by Dicorfu (Talk | contribs) (Created page with "Πρότυπα & Οδηγίες")

Jump to: navigation, search


Other languages:
Ελληνικά • ‎English • ‎français • ‎galego • ‎italiano • ‎Nederlands • ‎português do Brasil • ‎русский • ‎українська • ‎中文(中国大陆)‎
noframe
noframe
Αρχιτεκτονική KDE
Architectural design documents explaining KDE technologies.
Related: API Documentation
noframe
Εγχειρίδια Προγραμματισμού

Εγχειρίδια για ανάπτυξη σε KDE βήμα προς βήμα.

Σχετικά: Εργαλεία Ανάπτυξης | FAQs
noframe
Γλώσσες Προγραμματισμού

Υποστηριζόμενες γλώσσες προγραμματισμού για ανάπτυξη KDE.

noframe
CMake

Πληροφορίες σχετικά με CMake.

noframe
Version-control System - Git

Πληροφορίες σχετικά με το Git.

noframe
Πρότυπα & Οδηγίες
Developer guidelines and technical standards KDE uses.
Related: Code Contribution and Development Policies | Further Information (links, books, blogs, etc.)
noframe
Software Engineering Framework
Software Engineering tools and processes used by KDE.
noframe
Getting Help
Resources for finding help with KDE development.

Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.