Ανάπτυξη

Revision as of 07:42, 22 April 2013 by Dicorfu (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


Other languages:Greek 100% • ‎English 100% • ‎French 76% • ‎Galician 100% • ‎Italian 100% • ‎Dutch 100% • ‎Brazilian Portuguese 100% • ‎Chinese (China) 100%
noframe
noframe
Αρχιτεκτονική KDE
Architectural design documents explaining KDE technologies.
Related: API Documentation
noframe
Εγχειρίδια Προγραμματισμού

Εγχειρίδια για ανάπτυξη σε KDE βήμα προς βήμα.

Σχετικά: Εργαλεία Ανάπτυξης | FAQs
noframe
Γλώσσες Προγραμματισμού
Supported programming languages for KDE development.
noframe
CMake
CMake related information.
noframe
Version-control System - Git
Git related information.
noframe
Standards & Guidelines
Developer guidelines and technical standards KDE uses.
Related: Code Contribution and Development Policies | Further Information (links, books, blogs, etc.)
noframe
Software Engineering Framework
Software Engineering tools and processes used by KDE.
noframe
Getting Help
Resources for finding help with KDE development.

KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal