Difference between revisions of "Development/Tutorials/First program (fi)"

 
(19 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Template:I18n/Language Navigation Bar|Development/Tutorials/First_program}}
+
 
 
{{TutorialBrowser|
 
{{TutorialBrowser|
  
 
series=Beginner Tutorial|
 
series=Beginner Tutorial|
  
name=Hello World|
+
name=Perehdytys 1 - Hei Maailma!|
  
 
pre=[http://mindview.net/Books/TICPP/ThinkingInCPP2e.html C++], [http://www.trolltech.com/products/qt/ Qt], [[Getting_Started/Build/KDE4|KDE4 development environment]]|
 
pre=[http://mindview.net/Books/TICPP/ThinkingInCPP2e.html C++], [http://www.trolltech.com/products/qt/ Qt], [[Getting_Started/Build/KDE4|KDE4 development environment]]|
  
next=[[Development/Tutorials/Using_KXmlGuiWindow|Tutorial 2 - KXmlGuiWindow]]|  
+
next=[[Development/Tutorials/Using_KXmlGuiWindow (fi)|Perehdytys 2 - Main-ikkunan luonti]]|  
  
reading=[[Development/Tutorials/CMake|CMake]]
+
reading=[[Development/Tutorials/CMake (fi)|CMake]]
 
}}
 
}}
  
 
==Lyhyesti==
 
==Lyhyesti==
Ensimmäisen ohjelmasi tulisi tervehtiä maailmaa "Hei Maailma!"-viestillä, vai mitä? Tätä tarkoitukseen käytämme {{class|KMessageBox}}-luokkaa, ja muokkaamme yhtä painonappia.
+
Ensimmäisen ohjelmasi tulisi tervehtiä maailmaa "Hei Maailma!"-viestillä, vai mitä? Tähän tarkoitukseen käytämme {{class|KMessageBox}}-luokkaa, ja muokkaamme yhtä painiketta.
 
[[image:introtokdetutorial1.png|frame|center]]
 
[[image:introtokdetutorial1.png|frame|center]]
  
{{tip|Konqueror tarjoaa nopean tavan hankkia lisätietoja mistä tahansa KDE:n luokasta. Esimerkiksi, jos haluat lisätietoja KMessageBox - luokasta, kirjoita Konquerorin osoitekenttään "kde:kmessagebox".}}
+
{{tip|Konqueror tarjoaa nopean tavan hankkia lisätietoja mistä tahansa KDE:n luokasta. Esimerkiksi jos haluat lisätietoja KMessageBox - luokasta, kirjoita Konquerorin osoitekenttään "kde:kmessagebox".}}
  
{{tip|[http://www.kdevelop.org KDevelop] on erinomainen IDE kehitettäessä KDE- ja Qt C++-sovelluksia. Se sisältää integroidun debuggerin, tehokkaan editorin syntaksikorostuksella, ''Projektivelho''n sovellusten luomiseksi mallinneista ja jopa luokkadokumentoinnit. Lisätietoja yksityiskohdista voi myös löytää  [http://kdevelop.org/mediawiki/index.php/Main_Page KDevelop wiki] sivustossa.
+
{{tip|[http://www.kdevelop.org KDevelop] on erinomainen IDE kehitettäessä KDE- ja Qt C++-sovelluksia. Se sisältää integroidun debuggerin, syntaksikorostuksen hallitsevan editorin, ''Projektivelho''n sovellusten luomiseksi mallinneista ja jopa luokkadokumentoinnit. Lisätietoja yksityiskohdista voi myös löytää  [http://kdevelop.org/mediawiki/index.php/Main_Page KDevelop wiki] -sivustossa.
  
Ohjeita siitä kuinka käyttää KDevelop-ohjelmaa KDE 4-sovellusten kanssa on saatavilla [[Getting_Started/Set_up_KDE_4_for_development#KDevelop|tällä sivulla]]
+
Ohjeita KDevelop-ohjelman käyttämisestä KDE 4-sovellusten kanssa löydät [[Getting_Started/Set_up_KDE_4_for_development#KDevelop|tältä sivulta]]
  
Silti sinun tarvitsee vielä muokata [[Development/Tutorials/CMake_(fi)|CMake]] tiedostot käsin.
+
Kuitenkin sinun pitää edelleen muokata [[Development/Tutorials/CMake_(fi)|CMake]] -tiedostoja käsin.
 
}}
 
}}
  
 
==Koodi==
 
==Koodi==
 
Kaikki tarvittava koodi voidaan sijoittaa yhteen tiedostoon. Luo tiedosto <tt>main.cpp</tt> ja kopioi alla oleva koodi siihen:
 
Kaikki tarvittava koodi voidaan sijoittaa yhteen tiedostoon. Luo tiedosto <tt>main.cpp</tt> ja kopioi alla oleva koodi siihen:
<code cppqt>
+
<syntaxhighlight lang="cpp-qt">
 
#include <KApplication>
 
#include <KApplication>
 
#include <KAboutData>
 
#include <KAboutData>
Line 43: Line 43:
 
                         KAboutData::License_GPL,      // Lisenssin tunniste
 
                         KAboutData::License_GPL,      // Lisenssin tunniste
 
                         ki18n("(c) 2007"),            // Tekijänoikeusmerkintä
 
                         ki18n("(c) 2007"),            // Tekijänoikeusmerkintä
                         ki18n("Some text..."),        // Vapaata tekstiä..
+
                         ki18n("Some text..."),        // Vapaata teksti&auml;..
 
                         "http://tutorial.com",        // Ohjelman kotisivu.
 
                         "http://tutorial.com",        // Ohjelman kotisivu.
 
                         "[email protected]");      // Sähköpostiosoite bugien raportoimista varten.
 
                         "[email protected]");      // Sähköpostiosoite bugien raportoimista varten.
Line 54: Line 54:
 
     KMessageBox::questionYesNo( 0, "Hello World", "Hello", guiItem );
 
     KMessageBox::questionYesNo( 0, "Hello World", "Hello", guiItem );
 
}
 
}
</code>
+
</syntaxhighlight>
Ensimmäinen KDE-luokka tässä ohjelmassa on {{class|KAboutData}}. Tämä luokka tallentaa ohjelman tiedot, kuten lyhyen kuvauksen, ylläpitäjätiedot, lisenssitiedot, jne. Lähestulkoon kaikissa KDE ohjelmissa tulisi olla tämä luokka.
+
Ensimm&auml;inen KDE-luokka t&auml;ss&auml; ohjelmassa on {{class|KAboutData}}. T&auml;m&auml; luokka tallentaa ohjelman tiedot, kuten lyhyen kuvauksen, yll&auml;pit&auml;j&auml;tiedot, lisenssitiedot, jne. L&auml;hestulkoon kaikissa KDE ohjelmissa tarvitaan tätä luokkaa.
  
Seuraavana on {{class|KCmdLineArgs}}. Tämän luokan tarkoituksena on määritellä komentorivin argumentit, esimerkiksi, avataksesi ohjelman tietyn tiedoston kanssa. Kuitenkin, tässä perehdytyksessä, me yksinkertaisesti alustamme sen {{class|KAboutData}} objektilla, jonka ensimmäisessä kohdassa loimme, jotta voimme käyttää <tt>--version</tt> tai <tt>--author</tt> kytkimiä.
+
Seuraavana on {{class|KCmdLineArgs}}. T&auml;m&auml;n luokan tarkoituksena on m&auml;&auml;ritell&auml; komentorivin argumentit, esimerkiksi, avataksesi ohjelman tietyn tiedoston kanssa. Kuitenkin t&auml;ss&auml; oppaassa me vain alustamme sen {{class|KAboutData}}-objektilla, jonka loimme ensimm&auml;isess&auml; kohdassa, jotta voimme k&auml;ytt&auml;&auml; <tt>--version</tt> tai <tt>--author</tt> kytkimi&auml;.
  
Kolmantena luomme {{class|KApplication}} objektin. This needs to be done exactly once in each program since it is needed for things such as [[Development/Tutorials/Localization/i18n|i18n]].
+
Kolmantena luomme {{class|KApplication}}-objektin. T&auml;m&auml; on tarpeellinen jokaisessa ohjelmassa, koska esim. [[Development/Tutorials/Localization/i18n|i18n]] tarvitsee sitä.
  
Kaikki KDE:n vaatimat asettelut on nyt tehty ja voimme siirtyä tekemään mielenkiintoisempia asioita ohjelmallemme. Seuraavana on tarkoitus luoda pop-up-ikkuna sekä muokata yhtä painonappia mieleiseksemme. Painonapin muokkauksessa käytämme {{class|KGuiItem}}-objektia. {{class|KGuiItem}}:n ensimmäinen parametri muodostajassa määrittelee painonapissa näytettävän tekstin. Seuraava parametri määrittelisi {{class|KGuiItem}}:n ikonin, joka tässä tapauksessa on jätetty tyhjäksi antamalla argumentiksi tt>QString()</tt>(tyhjä QString). Viimeisenä asetamme käytönaikaisen vihjeen (joka näytetään kun hiiren osoitin pysähtyy hetkeksi objektin päälle) sekä "Mikä tämä on?"-selvityksen(Näytetään hiiren oikean napin klikkauksen tai Shift-F1 kautta).
+
Kaikki KDE:n vaatimat asettelut on nyt tehty ja voimme siirty&auml; tekem&auml;&auml;n mielenkiintoisempia asioita ohjelmallemme. Seuraavana on tarkoitus luoda pop-up-ikkuna sek&auml; muokata yht&auml; painiketta mieleiseksemme. Painikkeen muokkauksessa k&auml;yt&auml;mme {{class|KGuiItem}}-objektia. {{class|KGuiItem}}:n ensimm&auml;inen parametri muodostajassa m&auml;&auml;rittelee painikkeen n&auml;ytett&auml;v&auml;n tekstin. Seuraava parametri m&auml;&auml;rittelisi {{class|KGuiItem}}:n kuvakkeen, joka t&auml;ss&auml; tapauksessa on j&auml;tetty tyhj&auml;ksi antamalla argumentiksi <tt>QString()</tt>(tyhj&auml; QString). Viimeisen&auml; asetamme k&auml;yt&ouml;naikaisen vihjeen (joka n&auml;ytet&auml;&auml;n kun hiiren osoitin pys&auml;htyy hetkeksi objektin p&auml;&auml;lle) sek&auml; "Mik&auml; t&auml;m&auml; on?"-selvityksen (N&auml;ytet&auml;&auml;n hiiren oikeaa painiketta napsauttamalla tai Vaihto + F1 -näppäinyhdistelmällä).
  
Painonappi on nyt valmis ja voimme luoda pop-up-ikkunan. Me kutsumme <tt>{{class|KMessageBox}}::questionYesNo()</tt>-funktiota tähän tarkoitukseen, joka oletuksena luo viesti-ikkunan varustettuna "Kyllä" ja "Ei" painonapeilla. Funktion toinen argumentti määrittelee tekstin jäka näytetään keskellä pop-up-laatikkoa. Kolmas argumentti kertoo funktiolle ikkunan nimen, ja viimeisenä kerromme että korvaamme "Yes"-painonapin luomallamme <tt>KGuiItem guiItem</tt> objektilla.
+
Painike on nyt valmis ja voimme tehdä pop-up-ikkunan. Me kutsumme <tt>{{class|KMessageBox}}::questionYesNo()</tt>-funktiota t&auml;h&auml;n tarkoitukseen, joka oletuksena luo viesti-ikkunan varustettuna "Kyll&auml;" ja "Ei" painikkeilla. Funktion toinen argumentti m&auml;&auml;rittelee tekstin j&auml;ka n&auml;ytet&auml;&auml;n keskell&auml; pop-up-laatikkoa. Kolmas argumentti kertoo funktiolle ikkunan nimen, ja viimeisen&auml; kerromme ett&auml; korvaamme "Yes"-painikkeeen luomallamme <tt>KGuiItem guiItem</tt> objektilla.
  
Nyt olemme käyneet koodin läpi vaihe vaiheelta ja valmiitä kokeilemaan kääntämistä ja ohjelman suoritusta.
+
Nyt olemme k&auml;yneet koodin l&auml;pi vaihe vaiheelta ja valmiit&auml; kokeilemaan k&auml;&auml;nt&auml;mist&auml; ja ohjelman suoritusta.
  
==Build==
+
==K&auml;&auml;nt&auml;minen==
If you set up your environment as described in [[Getting Started/Build/KDE4]], you can compile this code with
+
Jos olet asettanut ohjelmointiymp&auml;rist&ouml;si kuten [[Getting Started/Build/KDE4]]:ssa on neuvottu voit k&auml;&auml;nt&auml;&auml; koodin seuraavasti:
 
   
 
   
 +
<syntaxhighlight lang="text">
 
  g++ main.cpp -o tutorial1 \
 
  g++ main.cpp -o tutorial1 \
 
  -I$QTDIR/include/Qt \
 
  -I$QTDIR/include/Qt \
Line 78: Line 79:
 
  -L$KDEDIR/lib \
 
  -L$KDEDIR/lib \
 
  -L$QTDIR/lib -lQtCore -lQtGui -lkdeui -lkdecore
 
  -L$QTDIR/lib -lQtCore -lQtGui -lkdeui -lkdecore
and then run it with
+
</syntaxhighlight>
 +
 
 +
Ja ohjelman k&auml;ynnistys seuraavasti:
 +
<syntaxhighlight lang="text">
 
  dbus-launch ./tutorial1
 
  dbus-launch ./tutorial1
 +
</syntaxhighlight>
 +
 +
===CMaken k&auml;ytt&auml;minen===
 +
Jos edellinen k&auml;&auml;nn&ouml;s onnistui, voit kokeilla [[Development/Tutorials/CMake (fi)|CMaken]] k&auml;ytt&ouml;&auml;, kuten KDE 4 ymp&auml;rist&ouml;ss&auml; olisi tarkoitus. CMake automaattisesti etsii KDE:n, Qt:n, yms. kirjastot ja otsikkotiedostot sek&auml; tekee ohjelmistojesi k&auml;&auml;nt&auml;misen helpoksi muissakin j&auml;rjestelmiss&auml;.
  
===Using CMake===
 
If that worked, you may want to use [[Development/Tutorials/CMake|CMake]], just like the rest of KDE. This will automatically locate the libraries and headers for KDE, Qt etc. and will allow you to easily build your applications on other computers.
 
 
====CMakeLists.txt====
 
====CMakeLists.txt====
Create a file named CMakeLists.txt in the same directory as main.cpp with this content:
+
Luo CMakeLists.txt-niminen tiedosto samaan hakemistoon, jossa main.cpp sijaitsee ja kopioi alla oleva koodi siihen:
<code ini n>
+
<syntaxhighlight lang="ini" line>
 
project (tutorial1)
 
project (tutorial1)
  
Line 95: Line 101:
 
kde4_add_executable(tutorial1 ${tutorial1_SRCS})
 
kde4_add_executable(tutorial1 ${tutorial1_SRCS})
 
target_link_libraries(tutorial1 ${KDE4_KDEUI_LIBS})
 
target_link_libraries(tutorial1 ${KDE4_KDEUI_LIBS})
</code>
+
</syntaxhighlight>
The <tt>find_package()</tt> function locates the package that you ask it for (in this case KDE4) and sets some variables describing the location of the package's headers and libraries. In this case we will use the <tt>KDE4_INCLUDES</tt> variable which contains the path to the KDE4 header files.
+
<tt>find_package()</tt>-funktio etsii haluamasi paketin, t&auml;ss&auml; tapauksessa KDE4 sek&auml; asettaa er&auml;it&auml; parametrej&auml;, jotka selvitt&auml;v&auml;t paketin kirjastojen ja otsikkotiedostojen sijainnin. T&auml;ss&auml; tapauksessa k&auml;yt&auml;mme <tt>KDE4_INCLUDES</tt>-muuttujaa, jossa on tieto KDE4:n otsikkotiedostojen sijainnista.
 
 
In order to allow the compiler to find these files, we pass that variable to the <tt>include_directories()</tt> function which adds the KDE4 headers to the header search path.
 
  
Next we create a variable called <tt>tutorial1_SRCS</tt> using the <tt>set()</tt> function. In this case we simply set it to the name of our only source file.
+
Jotta k&auml;&auml;nt&auml;j&auml; l&ouml;yt&auml;isi n&auml;m&auml; otsikkotiedostot, annamme t&auml;m&auml;n muuttujan <tt>include_directories()</tt>-funktiolle, joka lis&auml;&auml; KDE4 otsikkotiedostot otsikkotiedostojen etsint&auml;polkuun.
  
Then we use <tt>kde4_add_executable()</tt> to create an executable called <tt>tutorial1</tt> from the source files listed in our <tt>tutorial1_SRCS</tt> variable. Finally we link our executable to the KDE4 kdeui library using <tt>target_link_libraries()</tt> and the <tt>KDE4_KDEUI_LIBS</tt> variable which was set by the <tt>find_package()</tt> function.
+
Seuraavana luomme <tt>tutorial1_SRCS</tt>-nimisen muuttujan <tt>set()</tt>-funktiota apuna k&auml;ytt&auml;en. Muuttujan arvoksi tulee l&auml;hdekooditiedostomme nimi.
  
====Make And Run====
+
<tt>kde4_add_executable()</tt>-funktiokutsun avulla luomme <tt>tutorial1</tt>-nimisen suoritettavan bin&auml;&auml;rin l&auml;hdekooditiedostoista, jotka on m&auml;&auml;ritelty <tt>tutorial1_SRCS</tt>-muuttujassa. Viimeisen&auml; linkit&auml;mme suoritettavan bin&auml;&auml;ritiedoston <tt>target_link_libraries()</tt>-funktiota sek&auml; <tt>KDE4_KDEUI_LIBS</tt> muuttujia apuna k&auml;ytt&auml;en KDE4 kdeui-kirjastoon. <tt>KDE4_KDEUI_LIBS</tt> muuttuja luotiin my&ouml;s <tt>find_package()</tt>-funktiossa.
Again, if you set up your environment as described in [[Getting_Started/Build/KDE4|Getting Started/Build/KDE4]], you can compile this code with:
 
cmakekde
 
  
Or if you did not:
+
====K&auml;&auml;nn&ouml;s ja suoritus====
 +
Jos olet asettanut ohjelmointiymp&auml;rist&ouml;si, kuten oppaassa [[Getting Started/Build/KDE4]] on neuvottu, voit k&auml;&auml;nt&auml;&auml; koodin seuraavasti:
 +
<syntaxhighlight lang="text">
 +
cmakekde
 +
</syntaxhighlight>
  
mkdir build && cd build
+
Muussa tapauksessa:
cmake ..
+
<syntaxhighlight lang="text">
make
+
mkdir build && cd build
 +
cmake ..
 +
make
 +
</syntaxhighlight>
  
And launch it with:
+
Koodi suoritetaan:
 +
<syntaxhighlight lang="text">
 
  ./tutorial1
 
  ./tutorial1
 +
</syntaxhighlight>
  
==Moving On==
+
==Seuraavaksi==
Now you can move on to [[Development/Tutorials/Using_KXmlGuiWindow|using KXmlGuiWindow]].
+
Seuraavaksi voit jatkaa [[Development/Tutorials/Using_KXmlGuiWindow (fi)|Main-ikkunan luonti]] - perehdytykseen.
  
 
[[Category:C++]]
 
[[Category:C++]]

Latest revision as of 09:43, 15 July 2012

Perehdytys 1 - Hei Maailma!
Tutorial Series   Beginner Tutorial
Previous   C++, Qt, KDE4 development environment
What's Next   Perehdytys 2 - Main-ikkunan luonti
Further Reading   CMake

Lyhyesti

Ensimmäisen ohjelmasi tulisi tervehtiä maailmaa "Hei Maailma!"-viestillä, vai mitä? Tähän tarkoitukseen käytämme KMessageBox-luokkaa, ja muokkaamme yhtä painiketta.

Introtokdetutorial1.png
Tip
Konqueror tarjoaa nopean tavan hankkia lisätietoja mistä tahansa KDE:n luokasta. Esimerkiksi jos haluat lisätietoja KMessageBox - luokasta, kirjoita Konquerorin osoitekenttään "kde:kmessagebox".


Tip
KDevelop on erinomainen IDE kehitettäessä KDE- ja Qt C++-sovelluksia. Se sisältää integroidun debuggerin, syntaksikorostuksen hallitsevan editorin, Projektivelhon sovellusten luomiseksi mallinneista ja jopa luokkadokumentoinnit. Lisätietoja yksityiskohdista voi myös löytää KDevelop wiki -sivustossa.

Ohjeita KDevelop-ohjelman käyttämisestä KDE 4-sovellusten kanssa löydät tältä sivulta

Kuitenkin sinun pitää edelleen muokata CMake -tiedostoja käsin.


Koodi

Kaikki tarvittava koodi voidaan sijoittaa yhteen tiedostoon. Luo tiedosto main.cpp ja kopioi alla oleva koodi siihen:

#include <KApplication>
#include <KAboutData>
#include <KCmdLineArgs>
#include <KMessageBox>

int main (int argc, char *argv[])
{
  KAboutData aboutData("tutorial1",         // Ohjelman nimi järjestelmän käyttöön.
             0,              // Nimi viestiluetteluun, käytä ohjelmannimeä jos nolla.
             ki18n("Tutorial 1"),     // Näytettävä ohjelman nimi.
             "1.0",            // Ohjelman versionumero. Merkkijono.
             ki18n("KMessageBox popup"),  // Lyhyt kuvaus siitä mitä ohjelma tekee.
             KAboutData::License_GPL,   // Lisenssin tunniste
             ki18n("(c) 2007"),      // Tekijänoikeusmerkintä
             ki18n("Some text..."),    // Vapaata teksti&auml;..
             "http://tutorial.com",    // Ohjelman kotisivu.
             "[email protected]");    // Sähköpostiosoite bugien raportoimista varten.

  KCmdLineArgs::init( argc, argv, &aboutData );
  KApplication app;
  KGuiItem guiItem( QString( "Hello" ), QString(),
           QString( "this is a tooltip" ),
           QString( "this is a whatsthis" ) );
  KMessageBox::questionYesNo( 0, "Hello World", "Hello", guiItem );
}

Ensimmäinen KDE-luokka tässä ohjelmassa on KAboutData. Tämä luokka tallentaa ohjelman tiedot, kuten lyhyen kuvauksen, ylläpitäjätiedot, lisenssitiedot, jne. Lähestulkoon kaikissa KDE ohjelmissa tarvitaan tätä luokkaa.

Seuraavana on KCmdLineArgs. Tämän luokan tarkoituksena on määritellä komentorivin argumentit, esimerkiksi, avataksesi ohjelman tietyn tiedoston kanssa. Kuitenkin tässä oppaassa me vain alustamme sen KAboutData-objektilla, jonka loimme ensimmäisessä kohdassa, jotta voimme käyttää --version tai --author kytkimiä.

Kolmantena luomme KApplication-objektin. Tämä on tarpeellinen jokaisessa ohjelmassa, koska esim. i18n tarvitsee sitä.

Kaikki KDE:n vaatimat asettelut on nyt tehty ja voimme siirtyä tekemään mielenkiintoisempia asioita ohjelmallemme. Seuraavana on tarkoitus luoda pop-up-ikkuna sekä muokata yhtä painiketta mieleiseksemme. Painikkeen muokkauksessa käytämme KGuiItem-objektia. KGuiItem:n ensimmäinen parametri muodostajassa määrittelee painikkeen näytettävän tekstin. Seuraava parametri määrittelisi KGuiItem:n kuvakkeen, joka tässä tapauksessa on jätetty tyhjäksi antamalla argumentiksi QString()(tyhjä QString). Viimeisenä asetamme käytönaikaisen vihjeen (joka näytetään kun hiiren osoitin pysähtyy hetkeksi objektin päälle) sekä "Mikä tämä on?"-selvityksen (Näytetään hiiren oikeaa painiketta napsauttamalla tai Vaihto + F1 -näppäinyhdistelmällä).

Painike on nyt valmis ja voimme tehdä pop-up-ikkunan. Me kutsumme KMessageBox::questionYesNo()-funktiota tähän tarkoitukseen, joka oletuksena luo viesti-ikkunan varustettuna "Kyllä" ja "Ei" painikkeilla. Funktion toinen argumentti määrittelee tekstin jäka näytetään keskellä pop-up-laatikkoa. Kolmas argumentti kertoo funktiolle ikkunan nimen, ja viimeisenä kerromme että korvaamme "Yes"-painikkeeen luomallamme KGuiItem guiItem objektilla.

Nyt olemme käyneet koodin läpi vaihe vaiheelta ja valmiitä kokeilemaan kääntämistä ja ohjelman suoritusta.

Kääntäminen

Jos olet asettanut ohjelmointiympäristösi kuten Getting Started/Build/KDE4:ssa on neuvottu voit kääntää koodin seuraavasti:

 g++ main.cpp -o tutorial1 \
 -I$QTDIR/include/Qt \
 -I$QTDIR/include/QtCore \
 -I$QTDIR/include \
 -I$KDEDIR/include/KDE \
 -I$KDEDIR/include \
 -L$KDEDIR/lib \
 -L$QTDIR/lib -lQtCore -lQtGui -lkdeui -lkdecore

Ja ohjelman käynnistys seuraavasti:

 dbus-launch ./tutorial1

CMaken käyttäminen

Jos edellinen käännös onnistui, voit kokeilla CMaken käyttöä, kuten KDE 4 ympäristössä olisi tarkoitus. CMake automaattisesti etsii KDE:n, Qt:n, yms. kirjastot ja otsikkotiedostot sekä tekee ohjelmistojesi kääntämisen helpoksi muissakin järjestelmissä.

CMakeLists.txt

Luo CMakeLists.txt-niminen tiedosto samaan hakemistoon, jossa main.cpp sijaitsee ja kopioi alla oleva koodi siihen:

1 project (tutorial1)
2 
3 find_package(KDE4 REQUIRED)
4 include_directories(${KDE4_INCLUDES})
5 
6 set(tutorial1_SRCS main.cpp)
7 
8 kde4_add_executable(tutorial1 ${tutorial1_SRCS})
9 target_link_libraries(tutorial1 ${KDE4_KDEUI_LIBS})

find_package()-funktio etsii haluamasi paketin, tässä tapauksessa KDE4 sekä asettaa eräitä parametrejä, jotka selvittävät paketin kirjastojen ja otsikkotiedostojen sijainnin. Tässä tapauksessa käytämme KDE4_INCLUDES-muuttujaa, jossa on tieto KDE4:n otsikkotiedostojen sijainnista.

Jotta kääntäjä löytäisi nämä otsikkotiedostot, annamme tämän muuttujan include_directories()-funktiolle, joka lisää KDE4 otsikkotiedostot otsikkotiedostojen etsintäpolkuun.

Seuraavana luomme tutorial1_SRCS-nimisen muuttujan set()-funktiota apuna käyttäen. Muuttujan arvoksi tulee lähdekooditiedostomme nimi.

kde4_add_executable()-funktiokutsun avulla luomme tutorial1-nimisen suoritettavan binäärin lähdekooditiedostoista, jotka on määritelty tutorial1_SRCS-muuttujassa. Viimeisenä linkitämme suoritettavan binääritiedoston target_link_libraries()-funktiota sekä KDE4_KDEUI_LIBS muuttujia apuna käyttäen KDE4 kdeui-kirjastoon. KDE4_KDEUI_LIBS muuttuja luotiin myös find_package()-funktiossa.

Käännös ja suoritus

Jos olet asettanut ohjelmointiympäristösi, kuten oppaassa Getting Started/Build/KDE4 on neuvottu, voit kääntää koodin seuraavasti:

cmakekde

Muussa tapauksessa:

mkdir build && cd build
cmake ..
make

Koodi suoritetaan:

 ./tutorial1

Seuraavaksi

Seuraavaksi voit jatkaa Main-ikkunan luonti - perehdytykseen.


This page was last edited on 15 July 2012, at 09:43. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.