Development/Guidelines (fi)


Development/Guidelines

Tämä lohko sisältää tietoja teollisuus- ja de facto-standardeista, joita KDE käyttää. Teollisuusstandardit ovat sellaisia, joita KDE käyttää tai toteuttaa (esimerkiksi käytämme XML-standardia XML-dokumenttien kirjoittamiseen ja toteutamme ikkunahallinnoijan vihjestandardia KWin-ohjelman kanssa). KDE-standardit ovat sisäisesti käytettäviä ohjeita jotka koskevat käyttöliittymän suunnittelua ja johdonmukaisuutta. Lohko toimintaperiaatteet sisältää myös standardin kaltaisia dokumentteja, jotka liittyvät kehittäjätoimintaan.

KDE-standardit

Ihminen-tietokone-vuorovaikutus(HCI)-dokumentit
Oikein hyvien Ihminen-tietokone-rajapinta-dokumenttien luettelo. Jos hiukankin joudut tekemisiin käyttöliittymäsuunnittelun kanssa, niin sinun pitäisi lukea tämä.
Yhteisöidentiteettiohjeet (CIG)
Määrittelyt ja suositukset, jotka auttavat perustamaan KDE-projektille uniikin, luonteenomaisen ja houkuttelevan muotoilun.
KDE-käyttöliittymäohjeet
KDE-käyttöliittymäohjeet.
Uudet KDE-käyttöliittymäohjeet
The new KDE User Interface Guidelines, being developed by the KDE usability team for KDE 4. It is advisable to use them as much as possible for development for KDE 4, and use the old ones as fallback (or ask on the usability mailinglist: [email protected]).
KDE KControl Module Guidelines
Styleguide standards for KConfig Modules used in combination with KControl.

Ulkoiset standardit

XML
Laajennettava merkintäkieli. KOffice:n dokumenttimuodot ovat tämän sovelluksia. Kasvava määrä KDE-ohjelmia käyttää sitä myös konfiguraatiotiedostojen muotona.
DOM
Document Object Model-malli on W3C:n määrittelemä. Qt:n QDom*-luokat on mallinnettu tämän mukaan.
XDND
Määrittely sovelluksen sisäiselle raahaa-ja-pudota-protokollalle, jota Qt ja Gtk käyttävät. Samaan aikaan lukuisat muut sovellukset käyttävät sitä.
Laajennettu ikkunahallinnoijavihjestandardi
Kutsutaan myös nimellä NETWM tai EWMH. Se on protokolla ikkunahallinnoijan vuorovaikutuksesta ja monien ikkunahallinnoijaohjelmien kehittäjien tukema.
Desktop Entry Standard
KDE:n tukema tiedostojen .desktop-muoto.
Kuvakkeiden nimeämisstandardi
KDE:n tukema Freedesktop-nimeämisstandardi kuvakkeille.
MIME-tyypit
Tiedostotyypit (kuten käytettynä näyttämään osuvat kuvakkeet tiedostohallinnoijassa ja luokittelemaan dataa raahaa & pudota- ja leikepöytätoiminnoissa) noudattavat sopimusta, joka tunnetaan nimellä MIME. Täältä voit löytää rekisteröityjen sisältötyyppien luettelon.
URL
Uniform resource locators, määritelty RFC 1738.
SM
X11R6.4-istuntohallinnointiprotokolla. Tämä on taustaprotokolla KMainWindow:n lausetason istuntohallintaominaisuuksille.
iCalendar
RFC 2445 - Internet kalenteri- ja aikatauluydinobjektimäärittely (iCalendar). Tätä käytetään tallentamaan KOrganizer ja KTimeTracker (KArm KDE:ssa < 4) data.

Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.
-->