Difference between revisions of "Development/Guidelines (fi)"

Jump to: navigation, search
(Finnish translation)
 
 
(17 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Template:I18n/Language Navigation Bar|Development/Languages}}
+
 
Tämä lohko sisältää tietoja teollisuus- ja de facto-standardeista, joita KDE käyttää. Teollisuusstandardit ovat sellaisia, joita KDE käyttää tai toteuttaa (esimerkiksi käytämme XML-standardia XML-dokumenttien kirjoittamiseen ja toteutamme ikkunahallinnoijan vihjestandardia KWin-ohjelman kanssa). KDE-standardit ovat sisäisesti käytettäviä ohjeita jotka koskevat käyttöliittymän suunnittelua ja johdonmukaisuutta. Lohko [[Policies|toimintaperiaatteet]] sisältää myös standardin kaltaisia dokumentteja, jotka liittyvät kehittäjätoimintaan.
+
KDE-standardit ovat sisäisesti käytettäviä ohjeita, jotka koskevat käyttöliittymän suunnittelua ja johdonmukaisuutta. Osio [[Policies|toimintaperiaatteet]] sisältää myös standardin kaltaisia dokumentteja, jotka liittyvät kehittäjätoimintaan.
  
 
== KDE-standardit ==
 
== KDE-standardit ==
; [http://developer.kde.org/documentation/design/ui/index.html Ihminen-tietokone-vuorovaikutus(HCI)-dokumentit]
+
; [[Development/Guidelines/HCI/Checklists_(fi)|Käyttömahdollisuus- ja käytettävyystarkistuslistat]]
: A list of very good Human Computer Interface documentation. If you do anything with the design of a GUI you should read this.
+
: Testaa sovelluksesi käyttömahdollisuudet/käytettävyys näillä tarkistuslistoilla
 +
 
 +
; [[Development/Guidelines/CIG|Community Identity Guidelines (CIG)]]
 +
: Määrittelyjä ja suosituksia, jotka auttavat KDE-projektia luomaan uniikin, luonteenomaisen ja houkuttelevan ulkoasun.
 +
 
 +
; [[Projects/Plasma/PIG|Plasma-rajapintaohje (PIG)]]
 +
: Tämä dokumentti on neuvojen, kieltojen ja howto-ohjeiden keräyspaikka Plasma-ympäristön rajapintaelementeille, erityisesti appleteille ja plasmoideille.
 +
 
 +
; [[Projects/Usability/HIG|KDE4 Ihminen-tietokone-vuorovaikutusohjeet (HIG)]]
 +
:
 +
 
 +
=== Vanhat ohjeet ===
 +
Seuraavat linkit sisältävät tietoja, joita ei ole vielä kopioitu Ihminen-tietokone-vuorovaikutusohjeisiin.
 +
 
 +
; [http://wiki.openusability.org/guidelines/index.php/Main_Page Luonnos: KDE4 Ihminen-tietokone-vuorovaikutusohjeet (HIG)]
 +
: Luonnos KDE KDE 4.x Ihminen- (oli: Käyttäjä) tietokone-vuorovaikutusohjeiksi. Nämä ohjeet ovat muokattavana, mutta niiden pitäisi olla ensimmäinen viitelähde (niitä seuraavana on KDE3-käyttäjäliittymäohjeet tai kysymysten kysyminen käytettävyyssähköpostilistalta: kde-usability@kde.org).
  
; [[/CIG|Community Identity Guidelines (CIG)]]
+
; [http://developer.kde.org/documentation/standards/kde/style/basics/index.html KDE3-käyttäjäliittymäohjeet]
: Definitions and recommendations which help the KDE Project to establish a unique, characteristic, and appealing design.
+
: KDE 3.x käyttäjäliittymäohjeet.
  
; [http://developer.kde.org/documentation/standards/kde/style/basics/index.html KDE-käyttöliittymäohjeet]
+
; [http://developer.kde.org/documentation/design/ui/index.html KDE2-käyttäjäliittymäohjeet]
: The KDE User Interface Guidelines.
+
: KDE 2.x käyttäjäliittymäohjeet.
  
; [http://wiki.openusability.org/guidelines/index.php/Main_Page Uudet KDE-käyttöliittymäohjeet]
+
; [http://developer.kde.org/documentation/standards/kde/kcontrol_style/index.html KDE KControl Module -ohjeet]
: The new KDE User Interface Guidelines, being developed by the KDE usability team for KDE 4. It is advisable to use them as much as possible for development for KDE 4, and use the old ones as fallback (or ask on the usability mailinglist: kde-usability@kde.org).
+
: Tyyliohje KConfig Moduleille, joita käytetään yhdessä KControl-ohjelman kanssa.
  
; [http://developer.kde.org/documentation/standards/kde/kcontrol_style/index.html KDE KControl Module Guidelines]
+
== Tuetut standardit ==
: Styleguide standards for KConfig Modules used in combination with KControl.
+
Tämä osio sisältää tietoja teollisuus- ja de facto-standardeista, joita KDE noudattaa. Käytämme esimerkiksi XML-standardia XML-dokumenttien kirjoittamiseen ja toteutamme ikkunamanagerin vihjestandardia KWin-ohjelmassa.
  
== Ulkoiset standardit ==
 
 
; [http://www.w3.org/XML XML]
 
; [http://www.w3.org/XML XML]
: The Extensible Markup language. KOffice's document formats are applications of this. It is also used as configuration file format by an increasing number of KDE programs.
+
: Laajennettava merkintäkieli. KOffice-ohjelman asiakirjamuodot ovat tämän sovelluksia. Yhä useammat KDE-ohjelmat käyttää sitä myös konfiguraatiotiedostojen muotona.
  
 
; [http://www.w3.org/DOM/ DOM]
 
; [http://www.w3.org/DOM/ DOM]
: The Document Object Model as defined by the W3C. Qt's QDom*classes are modeled after this.
+
: Document Object Model-malli on W3C:n määrittelemä. Qt:n QDom*-luokat on mallinnettu tämän mukaan.
  
 
; [http://www.newplanetsoftware.com/xdnd/ XDND]
 
; [http://www.newplanetsoftware.com/xdnd/ XDND]
: The specification for the inter-application drag and drop protocol used by Qt and Gtk. Meanwhile, several other applications use it.
+
: Määrittely sovelluksen sisäiselle raahaa-ja-pudota-protokollalle, jota Qt ja Gtk käyttävät. Myös monet muut sovellukset käyttävät sitä.
  
 
; [http://www.freedesktop.org/wiki/Standards_2fwm_2dspec Laajennettu ikkunahallinnoijavihjestandardi]
 
; [http://www.freedesktop.org/wiki/Standards_2fwm_2dspec Laajennettu ikkunahallinnoijavihjestandardi]
: Also called NETWM or EWMH, the protocol for window manager interaction, supported by many window manager authors.
+
: Kutsutaan myös nimellä NETWM tai EWMH. Se on protokolla ikkunahallinnoijan vuorovaikutuksesta ja monien ikkunahallinnoijaohjelmien kehittäjien tukema.
  
; [http://www.freedesktop.org/wiki/Standards_2fdesktop_2dentry_2dspec Desktop Entry Standard]
+
; [http://standards.freedesktop.org/desktop-entry-spec/latest/index.html Desktop Entry Specification]
: The format of .desktop files, supported by KDE.
+
: KDE:n tukema tiedostojen .desktop-muoto.
  
; [http://www.freedesktop.org/wiki/Specifications/icon-naming-spec Kuvakkeiden nimeämisstandardi]
+
; [http://www.freedesktop.org/wiki/Specifications/icon-naming-spec Kuvakkeiden nimeämisstandardi]
: The Freedesktop naming standard for icons, supported by KDE.
+
: KDE:n tukema Freedesktop-nimeämisstandardi kuvakkeille.
  
 
; [http://www.iana.org/assignments/media-types/ MIME-tyypit]
 
; [http://www.iana.org/assignments/media-types/ MIME-tyypit]
: Files types (as used to show appropriate icons in the file manager and to categorize data in drag & drop and clipboard operations) follow the convention known as MIME. Here you can find a list of registered content types.
+
: Tiedostotyypit (joiden mukaan tiedostonhallintaohjelma valitsee oikeat kuvakkeet sekä luokittelee tiedostoja raahaa & pudota- ja leikepöytätoiminnoissa) noudattavat käytäntöä, joka tunnetaan nimellä MIME. Täältä voit löytää rekisteröityjen sisältötyyppien luettelon.
  
 
; [http://www.ietf.org/rfc/rfc1738.txt URL]
 
; [http://www.ietf.org/rfc/rfc1738.txt URL]
: Uniform resource locators, defined by RFC 1738.
+
: Uniform resource locators, määritelty RFC 1738.
  
 
; [http://cvsweb.xfree86.org/cvsweb/*checkout*/xc/doc/hardcopy/SM/SMlib.PS.gz?rev=1.1.1.1&content-type=application/postscript SM]
 
; [http://cvsweb.xfree86.org/cvsweb/*checkout*/xc/doc/hardcopy/SM/SMlib.PS.gz?rev=1.1.1.1&content-type=application/postscript SM]
: The X11R6.4 session management protocol. This is the backend protocol for KMainWindow's high-level session management features.
+
: X11R6.4-istuntohallinnointiprotokolla. Tämä on taustaprotokolla KMainWindow:n korkean tason istuntohallintaominaisuuksille.
  
 
; [http://www.faqs.org/rfcs/rfc2445.html iCalendar]
 
; [http://www.faqs.org/rfcs/rfc2445.html iCalendar]
: RFC 2445 - Internet Calendaring and Scheduling Core Object Specification (iCalendar). This is used to store KOrganizer and KTimeTracker (KArm in KDE < 4) data.
+
: RFC 2445 - Internet-kalenteri- ja aikatauluydinobjektimäärittely (iCalendar). T&auml;t&auml; k&auml;ytet&auml;&auml;n tallentamaan KOrganizer ja KTimeTracker -ohjelmien (KArm KDE:ssa < 4) tiedot.

Latest revision as of 14:36, 14 July 2012

KDE-standardit ovat sisäisesti käytettäviä ohjeita, jotka koskevat käyttöliittymän suunnittelua ja johdonmukaisuutta. Osio toimintaperiaatteet sisältää myös standardin kaltaisia dokumentteja, jotka liittyvät kehittäjätoimintaan.

KDE-standardit

Käyttömahdollisuus- ja käytettävyystarkistuslistat
Testaa sovelluksesi käyttömahdollisuudet/käytettävyys näillä tarkistuslistoilla
Community Identity Guidelines (CIG)
Määrittelyjä ja suosituksia, jotka auttavat KDE-projektia luomaan uniikin, luonteenomaisen ja houkuttelevan ulkoasun.
Plasma-rajapintaohje (PIG)
Tämä dokumentti on neuvojen, kieltojen ja howto-ohjeiden keräyspaikka Plasma-ympäristön rajapintaelementeille, erityisesti appleteille ja plasmoideille.
KDE4 Ihminen-tietokone-vuorovaikutusohjeet (HIG)

Vanhat ohjeet

Seuraavat linkit sisältävät tietoja, joita ei ole vielä kopioitu Ihminen-tietokone-vuorovaikutusohjeisiin.

Luonnos: KDE4 Ihminen-tietokone-vuorovaikutusohjeet (HIG)
Luonnos KDE KDE 4.x Ihminen- (oli: Käyttäjä) tietokone-vuorovaikutusohjeiksi. Nämä ohjeet ovat muokattavana, mutta niiden pitäisi olla ensimmäinen viitelähde (niitä seuraavana on KDE3-käyttäjäliittymäohjeet tai kysymysten kysyminen käytettävyyssähköpostilistalta: kde-usability@kde.org).
KDE3-käyttäjäliittymäohjeet
KDE 3.x käyttäjäliittymäohjeet.
KDE2-käyttäjäliittymäohjeet
KDE 2.x käyttäjäliittymäohjeet.
KDE KControl Module -ohjeet
Tyyliohje KConfig Moduleille, joita käytetään yhdessä KControl-ohjelman kanssa.

Tuetut standardit

Tämä osio sisältää tietoja teollisuus- ja de facto-standardeista, joita KDE noudattaa. Käytämme esimerkiksi XML-standardia XML-dokumenttien kirjoittamiseen ja toteutamme ikkunamanagerin vihjestandardia KWin-ohjelmassa.

XML
Laajennettava merkintäkieli. KOffice-ohjelman asiakirjamuodot ovat tämän sovelluksia. Yhä useammat KDE-ohjelmat käyttää sitä myös konfiguraatiotiedostojen muotona.
DOM
Document Object Model-malli on W3C:n määrittelemä. Qt:n QDom*-luokat on mallinnettu tämän mukaan.
XDND
Määrittely sovelluksen sisäiselle raahaa-ja-pudota-protokollalle, jota Qt ja Gtk käyttävät. Myös monet muut sovellukset käyttävät sitä.
Laajennettu ikkunahallinnoijavihjestandardi
Kutsutaan myös nimellä NETWM tai EWMH. Se on protokolla ikkunahallinnoijan vuorovaikutuksesta ja monien ikkunahallinnoijaohjelmien kehittäjien tukema.
Desktop Entry Specification
KDE:n tukema tiedostojen .desktop-muoto.
Kuvakkeiden nimeämisstandardi
KDE:n tukema Freedesktop-nimeämisstandardi kuvakkeille.
MIME-tyypit
Tiedostotyypit (joiden mukaan tiedostonhallintaohjelma valitsee oikeat kuvakkeet sekä luokittelee tiedostoja raahaa & pudota- ja leikepöytätoiminnoissa) noudattavat käytäntöä, joka tunnetaan nimellä MIME. Täältä voit löytää rekisteröityjen sisältötyyppien luettelon.
URL
Uniform resource locators, määritelty RFC 1738.
SM
X11R6.4-istuntohallinnointiprotokolla. Tämä on taustaprotokolla KMainWindow:n korkean tason istuntohallintaominaisuuksille.
iCalendar
RFC 2445 - Internet-kalenteri- ja aikatauluydinobjektimäärittely (iCalendar). Tätä käytetään tallentamaan KOrganizer ja KTimeTracker -ohjelmien (KArm KDE:ssa < 4) tiedot.

This page was last modified on 14 July 2012, at 14:36. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.