Development/FAQs/pl

< Development‎ | FAQs
Revision as of 20:28, 21 June 2012 by Toudidel (talk | contribs) (Created page with "Jeśli masz pytania, na które nie ma odpowiedzi w FAQ, po prostu je dodaj. Inne osoby powinny być w stan Original question list by Philippe Fremy, answers by David Faure.")
Jump to: navigation, search


Development/FAQs


Ogólne
Jak wspomóc rozwój KDE
Techniczne
Pytania techniczne programistów KDE
Debuggowanie
Jak debuggować aplikację

Jeśli masz pytania, na które nie ma odpowiedzi w FAQ, po prostu je dodaj. Inne osoby powinny być w stan

Original question list by Philippe Fremy, answers by David Faure.

Contributions from: Marco Krohn, Malte Starostik, Andreas Pour, Waldo Bastian, Lars Knoll, Triskelios, Eric Sigra, Rolf Dubitzky, Martijn Klingens, Karl-Heinz Zimmer, George Staikos.


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.