Difference between revisions of "Development/FAQs/Debugging FAQ/pl"

Jump to: navigation, search
(Created page with "Aby uzyskać znaczniki czasu (timestampy) w wyniku debugowania, które sa przydatne podczas debugowania wielowątkowych, sieciowych i asynchronicznych operacji, użyj <tt>export ...")
(Updating to match new version of source page)
 
Line 109: Line 109:
 
Żeby było jasne: NIE używaj <tt>qDebug()</tt>, to nie zostanie wyłączone w releasie. Unikaj także używania <tt>assert()</tt> lub <tt>kFatal()</tt>, które prowadzą do katastrofy, gdy coś pójdzie nie tak - nie jest to miłe doświadczenie dla użytkownika. Lepiej wykryć błąd, wyrzucić <tt>kWarning()</tt> lub <tt>kError()</tt> i odzyskać kontrolę, jeśli to możliwe.
 
Żeby było jasne: NIE używaj <tt>qDebug()</tt>, to nie zostanie wyłączone w releasie. Unikaj także używania <tt>assert()</tt> lub <tt>kFatal()</tt>, które prowadzą do katastrofy, gdy coś pójdzie nie tak - nie jest to miłe doświadczenie dla użytkownika. Lepiej wykryć błąd, wyrzucić <tt>kWarning()</tt> lub <tt>kError()</tt> i odzyskać kontrolę, jeśli to możliwe.
  
 +
<span class="mw-translate-fuzzy">
 
Aby uzyskać znaczniki czasu (timestampy) w wyniku debugowania, które sa przydatne podczas debugowania wielowątkowych, sieciowych i asynchronicznych operacji, użyj <tt>export KDE_DEBUG_TIMESTAMP=1</tt> przed uruchomieniem aplikacji. Działa od KDE SC 4.5.
 
Aby uzyskać znaczniki czasu (timestampy) w wyniku debugowania, które sa przydatne podczas debugowania wielowątkowych, sieciowych i asynchronicznych operacji, użyj <tt>export KDE_DEBUG_TIMESTAMP=1</tt> przed uruchomieniem aplikacji. Działa od KDE SC 4.5.
 +
</span>
  
 
[[Category:FAQs]]
 
[[Category:FAQs]]
 
[[Category:Programming]]
 
[[Category:Programming]]

Latest revision as of 18:18, 7 April 2013

Other languages:Greek 10% • ‎English 100% • ‎Japanese 56% • ‎Polish 98% • ‎Brazilian Portuguese 98% • ‎Turkish 5%

Contents

[edit] Ogólne

[edit] Jak mogę uniknąć Dr Konqi?

Należy ustawić zmienną środowiskową KDE_DEBUG (na 1 lub jakąkolwiek inną wartość)

Aby uzyskać Dr Konqi ponownie, usuń (komendą unset) zmienną środowiskową KDE_DEBUG.

Przykład:

 • Aby uniknąć Dr Konqi:
export KDE_DEBUG=1
 • Aby zobaczyć Dr Konqi:
unset KDE_DEBUG

[edit] Jak mogę przełączyć Dr Konqi do trybu programisty?

W pliku $KDEHOME/share/config/drkonqirc dodaj:

[drkonqi]
ConfigName=developer

[edit] Co to jest plik core? Skąd wziąć plik core?

Plik core to obraz pamięci w momencie zawieszenia aplikacji. Korzystając z pliku core, możesz poznać wartości zmiennych w momencie zawieszenia.

Niektóre dystrybucje wyłączają generowanie plików core. Aby włączyć ponownie, użyj ulimit -c unlimited.

Jeśli już masz plik core, możesz przebadać go przy użyciu gdb. Najbardziej przydatną komendą gdb jest bt, generująca zrzut, ślad po zawieszeniu aplikacji. Więcej informacji o gdb znajdziesz na tej stronie.

[edit] Jakich narzędzi można użyć do debuggowania mojej aplikacji?

 • kDebug() (kdDebug() w KDE3) zapewnia prosty, ale efektywny sposób debugowania aplikacji.
 • gdb, the GNU debugger, jest najszybszym sposobem śledzenia aplikacji krok po kroku i badania zmiennych (zalecana wersja gdb 6.x lub wyższa)
 • Valgrind
 • kdbg jest graficznym interfejsem do gdb (z KDE GUI). Wspiera wiele typów Qt (łącznie z QString).
 • Monitor wycieków pamięci : See kdesdk/kmtrace. Plik README dostarczy informacji i wszystko wyjaśni.
 • qdbus i dbusviewer z pakietu Qt pozwala przeglądać interfejsy DBus i w łatwy sposób tworzy odwołania DBus.

Sprawdź tę stronę i kdesdk, gdzie znajdziesz masę przydatnych skryptów.

[edit] Jak mogę wyświetlić QString w gdb?

Pobierz kdesdk i w pliku ~/.gdbinit dodaj linię:

source /path/to/kde/sources/kdesdk/scripts/kde-devel-gdb

W gdb możesz wtedy użyć printqstring myqstring, aby zobaczyć jego zawartość. Na przykład QString myqstring = QString::fromLatin1("contents"); może zostać prześledzony używając

(gdb) printqstring myqstring
$1 = "content"

Zobacz plik kde-devel-gdb z innymi makrami.

[edit] Nie mam symbolu debugując aplikację, która używa kpart. Co powinienem zrobić?

Musisz zatrzymać się zaraz po załadowaniu symboli z biblioteki. Potem możesz normalnie debugować. Możesz utworzyć makro gdb, aby zatrzymać się zaraz po załadowanej części. W przypadku kword, na przykład, używam:

define startkword
break main
run
break 'KoDocument::KoDocument(int, QWidget *, char const *, 
            QObject *, char const *, bool)' cont

[edit] Jak debuggować ioslave?

Zobacz debuggowanie ioslaves

[edit] Dlaczego mój sygnał i połączenie gniazda nie działa?

Oto kilka kroków, które można wykorzystać do rozwiązania problemu, dlaczego sygnał/gniazdo nie działa (gniazdo nie odpowiada z jakiejś przyczyny).

1. Upewnij się, że connect() nie wyświetla ostrzeżenia w konsoli podczas działania.

Jeśli tak, sprawdź Q_OBJECT, czy nazwy parametru nie ma w połączeniu, czy typy parametru są odpowiednie i czy gniazdo jest zdefiniowane oraz czy moc został skompilowany.

1b. Lub możesz sprawdzić, co zwraca connect() mimo, że nie daje żadnego komunikatu o błędzie 2. Upewnij się, że sygnał rzeczywiście jest emitowany 3. Upewnij się, że odbiorca nie jest już skasowany w tym momencie 4. Upewnij się, że emitter->signalsBlocked() zwraca false


[edit] Specyficzne dla KDE 4

[edit] Czy istnieje preferowana metoda wyświetlania danych z debuggu w stderr?

Tak, musisz użyć kDebug():

#include <kdebug.h>
kDebug() << "KMyApp just started";

Składnia przypomina cout, możesz używać wiele natywnych typów pomiędzy "<<". Wyświetli to komunikat debugowy, który zostanie automatyczne wyłączony w releasie (poprzez --disable-debug). W przypadku, kiedy chcesz, by komunikaty były nadal widoczne także podczas releasu - ponieważ jest to ostrzeżenie lub błąd - użyj kWarning() lub kError().

Komponenty i biblioteki powinny używać numerów obszarów debugowania (debug area number) tak, jak w kDebug(1234). Do tego numer musi być zarejestrowany w kdelibs/kdecore/kdebug.areas. Obszary debugowania pozwalają wyłączyć lub włączyć wynik debugowania dla określonych numerów obszarów, używając programu kdebugdialog, będącego częścią kdebase. kdebugdialog --fullmode pozwala określić, gdzie generowany powinien być wynik debugowania. Zazwyczaj nie jest konieczne rejestrowanie numerów obszarów dla samodzielnych aplikacji, chyba że jest to tak skomplikowane, że chcesz podzielić wynik na kilka obszarów.

Możliwe jest pominięcie debug area number podczas wywołania kDebug poprzez dodanie następującego kodu do pliku CMakeLists.txt (na najwyższym poziomie):

add_definitions(-DKDE_DEFAULT_DEBUG_AREA=XXXX)

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w blogu Allena Wintera.

Żeby było jasne: NIE używaj qDebug(), to nie zostanie wyłączone w releasie. Unikaj także używania assert() lub kFatal(), które prowadzą do katastrofy, gdy coś pójdzie nie tak - nie jest to miłe doświadczenie dla użytkownika. Lepiej wykryć błąd, wyrzucić kWarning() lub kError() i odzyskać kontrolę, jeśli to możliwe.

Aby uzyskać znaczniki czasu (timestampy) w wyniku debugowania, które sa przydatne podczas debugowania wielowątkowych, sieciowych i asynchronicznych operacji, użyj export KDE_DEBUG_TIMESTAMP=1 przed uruchomieniem aplikacji. Działa od KDE SC 4.5.


This page was last modified on 7 April 2013, at 18:18. This page has been accessed 4,354 times. Content is available under Creative Commons License SA 3.0 as well as the GNU Free Documentation License 1.2.
KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal